Centar izvrsnosti za računalni vid (Center of Excellence for Computer Vision)

Dobrodošli na internetske stranice Centra izvrsnosti za računalni vid pri Sveučilištu u Zagrebu. Centar promiče suradnju između svojih članova u područjima računalnog vida i razumijevanja slike, raspoznavanja uzoraka te digitalne obradbe i analize slike.

Stalno smo otvoreni za nove članove koji dijele iste istraživačke interese i za izvrsne studente koji žele nastaviti obrazovanje u područjima interesa Centra.


Obavijesti

Dodijeljene DOI oznake radovima u...

Sa zadovoljstvom obaviještavamo sve članove CRV-a te sve sudionike dosad održanih Hrvatskih radionica o računalnom vidu (CCVW) da su svim izvornim znanstvenim radovima koji su do sada objavljeni u serijskoj publikaciji Proceedings of the Croatian Computer Vision Workshop (ISSN: 1849-1227) dodijeljene DOI oznake.

DOI oznaka serijske publikacije jest 10.20532/ccvw (https://doi.org/10.20532/ccvw).

DOI oznake pojedinih radova su oblika 10.20532/ccvw.GODINA.BROJ_RADA, gdje je GODINA oznaka godine kada je održan CCVW, a BROJ_RADA redni broj rada u sustavu za predaju radova.

Javno objavljenim mrežnim stranicama pojedinih radova se može pristupiti preko glavne stranice Zbornika: https://www.fer.unizg.hr/crv/proceedings.

Autor: Tomislav Petković