Obavijesti

Objavljen nam je rad pod naslovom Ab Initio Quantum Transport Simulations of Monolayer GeS Nanoribbons u posebnom broju časopisa Solid-State Electronics nazvanom Letters from SISPAD, a iz FER-ove lokalne mreže radu se može pristupiti ovdje.

Autor: Mislav Matić

U razdoblju od 18. rujna do 1. listopada odvijao se radni posjet u sklopu projekta GRONGER na Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP), SR Njemačka. U posjetu su sudjelovali članovi grupe, studentica Karolina Japec i doktorand Mislav Matić. Karolina i Mislav upoznali su se s eksperimentalnim radom s fokusom na električna mjerenja grafena i tranzistora temeljenih na grafenu radi ekstrakcije važnih parametara poput pokretljivosti, kontaktnog otpora i otpora kanala. Dodatno u sklopu posjeta razvijena su dva programa koja omogućuju brzu i temeljitu analizu velike količine izmjerenih podataka za grafenske FET-ove i TLM strukture (od engl. transfer length method) koje se koriste za mjerenje kontaktnog otpora. Predložena su poboljšanja izrade budućih struktura te su stavljena u sljedeću iteraciju procesiranja wafera s integriranim elektroničkim komponentama temeljenim na grafenu. 

Autor: Mislav Matić

Doktorand Mislav Matić je početkom rujna prezentacijom postera sudjelovao na međunarodnoj konferenciji SISPAD 2022, najvažnijoj svjetskoj konferenciji u području modeliranja i naprednih simulacija u poluvodičkoj mikro i nano elektronici. Ove godine konferencija SISPAD je održana u Granadi (Španjolska) pod voditeljstvom profesora Francisca Gamiza. Prošireni rad pod naslovom Ab Initio Quantum Transport Simulations of Monolayer GeS Nanoribbons bit će objavljen u posebnom broju časopisa Solid-State Electronics nazvanom Letters from SISPAD.

Autor: Mislav Matić

Doktorand Mislav Matić sudjelovao je na devetoj SiNANO 2022 radionici u Glasgowu, Škotska. Teme radionice su bile napredno modeliranje i simulacije te proizvodnja i karakterizacija različitih tipova nanoelektroničkih komponenata. Više o SiNANO radionici možete naći ovdje.

Autor: Mislav Matić

Objavljen nam je rad u časopisu IEEE Transactions on Electron Devices, drugom najutjecajnijem IEEE časopisu u području poluvodičkih elektroničkih komponenti s faktorom odjeka 3,221. Članak se bavi utjecajem oblika metalnih elektroda na kontaktni otpor u tranzistorima temeljenim na nanostrukturama 2D materijala grafena. Korištena je state-of-the-art teorijska i računska metodologija temeljena na kvantnom transportu u formalizmu Greenovih funkcija izvan termodinamičke ravnoteže (NEGF). Iz FER-ove lokalne mreže radu se može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak

U razdoblju od 25. svibnja do 3. lipnja odvija se radni posjet na projektu GRONGER suradnika s partnerske institucije Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP), SR Njemačka. U posjetu su voditelj grupe za 2D materijale i suvoditelj projekta GRONGER dr. sc. Mindaugas Lukošius te poslijedoktorand dr. sc. Giuseppe Luongo. Dr. Lukošius održao je pozvano predavanje na konferenciji MIPRO-MEET 2022 s naslovom Graphene Research in 200 mm CMOS Pilot Line u kojem je opisao istraživačke aktivnosti svoje grupe u području procesiranja grafena na waferima za integrirane elektroničke i optoelektroničke komponente i sklopove. Za vrijeme konferencije održano je nekoliko sastanaka na kojima su dogovoreni planovi za teorijske i eksperimentalne istraživačke aktivnosti u prvoj godini projekta GRONGER. U drugom tjednu radnog posjeta na FER-u boravi dr. Luongo kojega će suvoditelj projekta izv. prof. dr. sc. Mirko Poljak i ostali članovi grupe upoznati s teorijskom podlogom transporta nosilaca naboja u grafenu i trenirati ga u korištenju simulatora pokretljivosti u grafenu koji je razvijen u Grupi za računsku nanoelektroniku. Nadalje, dogovorit će se daljni eksperimentalni rad koji se odvija na IHP-u kako bi se uz pomoć modeliranja i simulacija razjasnila ograničenja pokretljivosti i predložile metode poboljšanja transporta u grafenu.

Autor: Mirko Poljak
Sudjelovanje na konferenciji...

Članovi grupe, doktorand Mislav Matić i voditelj projekta Mirko Poljak, krajem svibnja sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji MIPRO-MEET 2022 s ukupno dva znanstvena rada čije teme uključuju kvantnotransportnu analizu bizmutenskih i galenenskih nanostruktura. Koautori radova su i naši diplomski studenti Tin Župančić (paralelna C++ implementacija NEGF koda u sprezi s ab initio DFT simulacijama) te Ivan Prevarić i Karolina Japec (analiza galenenskih nanovrpci pomoću NEGF formalizma). Radovi su objavljeni u zborniku radova konferencije MIPRO te će biti uvršteni u baze Scopus i IEEEXplore.

Autor: Mirko Poljak

Objavljen nam je rad s naslovom Lower Limits of Contact Resistance in Phosphorene Nanodevices with Edge Contacts u open access časopisu Nanomaterials s faktorom odjeka 5,076 (Q1). Članak je dio posebnog broja s nazivom Electronic Nanodevices kojeg uređuje Prof. Dr. Antonio Di Bartolomeo (University of Salerno, Italija). U radu su istražene granice kontaktnog otpora koje se mogu dostići u fosforenskim nanotranzistorima. Rad se besplatno može preuzeti ovdje.

Autor: Mirko Poljak
GRONGER - Novi projekt Grupe za...

S početkom siječnja 2022. godine s provedbom je započeo bilateralni dvogodišnji projekt koji sponzoriraju MZO i DAAD, pri čemu je FER-u i Grupi za računsku nanoelektroniku (CONAN@FER) partnerska institucija Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP), SR Njemačka, odnosno grupa za 2D materijale koju vodi dr. sc. Mindaugas Lukosius.

Projekt GRONGER (Graphene on Germanium) će komplementarnim teorijskim (CONAN@FER) i eksperimentalnim (IHP) istraživanjem razjasniti transportna svojstva nosilaca naboja u grafenu, analizirati mjerene pokretljivosti i strujno-naponske karakteristike te predložiti postupke optimizacije proizvodnog procesa grafena na germanijskim podlogama. Visokokvalitetni grafen će u budućnosti omogućiti realizaciju grafenskih elektroničkih i optoelektroničkih komponenti visokih performansi u IHP-ovoj CMOS proizvodnoj liniji.

Autor: Mirko Poljak
Prva radionica projekta CONAN2D...

Pozivamo Vas na prvu radionicu projekta CONAN2D Hrvatske zaklade za znanost koja će biti održana u četvrtak 20. siječnja 2022. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u dvorani A109 s početkom u 13:15 sati. Zbog prostornih i epidemioloških razloga broj sudionika je ograničen pa molimo da se do 18. siječnja do ponoći prethodno registrirate na ovoj poveznici. Očekivano trajanje radionice je 3 sata, a na sudjelovanje posebno pozivamo preddiplomske i diplomske studente koji će se ovom prilikom i praktično upoznati s osnovama računske nanoelektronike. Program radionice naveden je nastavku obavijesti (kliknite na "Pročitaj više...").

Autor: Mirko Poljak

Objavljen nam je rad s naslovom Bandstructure and Size-Scaling Effects in the Performance of Monolayer Black Phosphorus Nanodevices u open access časopisu Materials s faktorom odjeka 3,623. Članak je dio posebnog broja s nazivom Modeling of Advanced Metal-Oxide-Semiconductor Devices kojeg uređuje Dr. Aryan Afzalian (IMEC, Belgija). U radu je opisan novi atomistički model za fosforenske nanostrukture koji omogućuje numerički učinkovite kvantnotransportne simulacije fosforenskih nanotranzistora. Rad se besplatno može preuzeti ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Članovi grupe Mislav Matić, Ante Zeljko i voditelj Mirko Poljak krajem rujna su sudjelovali na dvije međunarodne konferencije s ukupno četiri znanstvena rada, od toga tri rada na konferenciji MIPRO-MEET 2021 i jedan rad na konferenciji SISPAD 2021, najvažnijoj svjetskoj konferenciji u području modeliranja i simulacija poluvodičkih komponenti. Posebna vrijednost ovih radova je i doprinos naših studenata Ivana Prevarića i Mihaela Leljaka koji su koautori dvaju radova na konferenciji MIPRO-MEET 2021.

Autor: Mirko Poljak

Objavljen nam je rad u open access časopisu Materials s faktorom odjeka 3,623. Članak po prvi put predstavlja kvantna ograničenja kontaktnog otpora u grafenskim nanostrukturama, a rad se besplatno može preuzeti ovdje.

Autor: Mirko Poljak
Prihvaćen rad u IEEE Electron Device...

Prihvaćen nam je rad u časopisu IEEE Electron Device Letters, najutjecajnijem IEEE časopisu u području poluvodičkih elektroničkih komponenti s faktorom odjeka 4,221. Članak se bavi kontaktnim otporom u tranzistorima temeljenim na nanostrukturama 2D materijala grafena, silicena, germanena i fosforena, a iz FER-ove lokalne mreže radu se može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Članovi grupe sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2021) sa znanstvenim radom o kontaktnom otporu u nanotranzistorima temeljenim na silicenskim nanostrukturama.

Autor: Mirko Poljak

Prihvaćena su nam tri rada na međunarodnoj konferenciji MIPRO-MEET koja će biti održana krajem rujna 2021. Teme radova obuhvaćaju naprednu analizu nanostruktura 2D materijala te modeliranje i simulacije neuromorfnih sklopova realiziranih memristorima. Uz voditelja grupe, autori ovih znanstvenih radova su doktorandi Mislav Matić i Ante Zeljko te studenti Mihael Leljak i Ivan Prevarić.

Autor: Mirko Poljak
Posebno izdanje časopisa Materials...

Voditelj grupe doc. dr. sc. M. Poljak je imenovan gostujućim urednikom (Guest Editor) posebnog izdanja (Special Issue) međunarodnog časopisa Materials (WoS-CC, IF = 3.057) kojeg izdaje švicarska izdavačka kuća MDPI. Ovo posebno izdanje je posvećeno novim 2D materijalima i njihovoj primjeni u nanoelektroničkim tehnologijama budućnosti. Više informacija o temama, rokovima i načinu predaje radova dostupno je na sljedećoj poveznici.

Autor: Mirko Poljak
Objavljen rad u časopisu IEEE TED

Objavljen nam je rad u časopisu IEEE Transactions od Electron Devices, drugom najutjecajnijem IEEE časopisu u području poluvodičkih elektroničkih komponenti s faktorom odjeka 2,913. Radu se iz FER-ove lokalne mreže može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Članovi grupe su početkom listopada sudjelovali na dvije međunarodne konferencije s ukupno četiri znanstvena rada, od toga tri rada na konferenciji MIPRO-MEET 2020 i jedan rad na konferenciji SISPAD 2020, najvažnijoj svjetskoj konferenciji u području modeliranja i simulacija u poluvodičkoj elektronici.

Autor: Mirko Poljak

Otvoren je natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe HRZZ projekta CONAN2D (UIP-2019-04-3493). Dva odvojena natječaja za dva radna mjesta dostupna su ovdje i ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Prihvaćena su nam tri znanstvena rada na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2020! Teme radova obuhvaćaju nanotranzistore, rezonantne tunelske diode, i primjenu neuronskih mreža u analizi rezultata atomističkih simulacija. Na dva od tri rada vodeći autori su studenti Tin Župančić, Ivan Stresec, Mirko Mihaljević i Marko Širić.

Autor: Mirko Poljak

Objavljen nam je rad u časopisu IEEE Transactions on Nanotechnology. Iz FER-ove lokalne mreže radu se može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak
Pokrenuta stranica projekta CONAN2D

Pokrenuta je stranica Grupe za računsku nanoelektroniku i HRZZ projekta CONAN2D! Na njoj dajemo opis projekta, pregled aktivnosti, te ćemo redovito izvještavati o rezultatima projekta.

Autor: Mirko Poljak