Obavijesti

Posebno izdanje časopisa Materials...

Voditelj grupe doc. dr. sc. M. Poljak je imenovan gostujućim urednikom (Guest Editor) posebnog izdanja (Special Issue) međunarodnog časopisa Materials (WoS-CC, IF = 3.057) kojeg izdaje švicarska izdavačka kuća MDPI. Ovo posebno izdanje je posvećeno novim 2D materijalima i njihovoj primjeni u nanoelektroničkim tehnologijama budućnosti. Više informacija o temama, rokovima i načinu predaje radova dostupno je na sljedećoj poveznici.

Autor: Mirko Poljak
Objavljen rad u časopisu IEEE TED

Objavljen nam je rad u časopisu IEEE Transactions od Electron Devices, drugom najutjecajnijem IEEE časopisu u području poluvodičkih elektroničkih komponenti s faktorom odjeka 2,913. Radu se iz FER-ove lokalne mreže može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Članovi grupe su početkom listopada sudjelovali na dvije međunarodne konferencije s ukupno četiri znanstvena rada, od toga tri rada na konferenciji MIPRO-MEET 2020 i jedan rad na konferenciji SISPAD 2020, najvažnijoj svjetskoj konferenciji u području modeliranja i simulacija u poluvodičkoj elektronici.

Autor: Mirko Poljak

Otvoren je natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe HRZZ projekta CONAN2D (UIP-2019-04-3493). Dva odvojena natječaja za dva radna mjesta dostupna su ovdje i ovdje.

Autor: Mirko Poljak

Prihvaćena su nam tri znanstvena rada na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2020! Teme radova obuhvaćaju nanotranzistore, rezonantne tunelske diode, i primjenu neuronskih mreža u analizi rezultata atomističkih simulacija. Na dva od tri rada vodeći autori su studenti Tin Župančić, Ivan Stresec, Mirko Mihaljević i Marko Širić.

Autor: Mirko Poljak

Objavljen nam je rad u časopisu IEEE Transactions on Nanotechnology. Iz FER-ove lokalne mreže radu se može pristupiti ovdje.

Autor: Mirko Poljak
Pokrenuta stranica projekta CONAN2D

Pokrenuta je stranica Grupe za računsku nanoelektroniku i HRZZ projekta CONAN2D! Na njoj dajemo opis projekta, pregled aktivnosti, te ćemo redovito izvještavati o rezultatima projekta.

Autor: Mirko Poljak