Informacije o mentorstvu

Nanoelektroničke tehnologije budućnosti

Grupa za računsku nanoelektroniku (CONAN) bavi se znanstveno-istraživačkim temama na razmeđu elektronike, fizike i računske znanosti na nanoskali. Razvijamo modele i simulacijski softver, od jednostavnih Matlab skripti i kompaktnih Verilog modela do vrlo složenih paralelnih CUDA C/C++ programa, koji omogućuju inovacije na nanoskali za elektroničke tehnologije budućnosti.

 

Teme za projekte, završne i diplomske radove

MoS2 nanotranzistor

Teme za projekte, završne i diplomske radove dogovaraju se sa studentima sukladno njihovim interesima, ali najčešće su istraživačke i uklapaju se u tekuće mentorove projekte. Glavne teme uključuju:

  • mikro i nano elektroničke komponente (nanotranzistori, tunelske diode, itd.)
  • atomski tanke 2D materijale (grafen, silicen, fosforen, itd.)
  • nanokomponente za neuromorfne sklopove (memristori za AI na čipu)
  • kvantne efekte i kvantni transport
  • napredne simulacije (paralelno programiranje, računanje na GPU, primjena metoda strojnog učenja za ubrzavanje simulacija)

Predznanje nije potrebno, ali motivacija i želja za učenjem i profesionalnim rastom u opisanim područjima su od presudne važnosti. U tijeku je projekt Hrvatske zaklade za znanost i bilateralni projekt s Leibniz Institute for High Performance Microelectronics, Njemačka, kojima je mentor voditelj i na ovim projektima potrebni su studenti i sa studija elektrotehnike i sa studija računarstva.

 

Mentorski rad

Mentorski rad sastoji se od mini-predavanja, redovitih sastanaka i izvještavanja o napretku. Uz mentora, pomoć i podršku studentima pružaju i mentorovi doktorandi te iskusniji studenti s viših godina. Uz razvoj stručnih i profesionalnih vještina, studenti će naučiti tehničko pisanje i prezentiranje prema pravilima struke. Najuspješniji projekti rezultiraju autorstvom ili koautorstvom znanstvenog rada s mogućnošću sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji.

 

Primjer kvantnog transporta - gustoća struje kroz kanal nanotranzistora