Istraživački interesi i ekspertiza

Naši istraživački interesi i ekspertiza pokrivaju sljedeća područja:

  • napredne nanokomponente za elektroniku, senzore i neuromorfne sklopove na nanoskali
  • napredna fizička elektronika na mikro i nano skali, poluklasični i kvantni transport (NEGF)
  • novi 2D materijali (silicen, germanen, fosforen, itd.) i njihove primjene u elektronici
  • numeričko modeliranje i simulacije - od atomističke skale do kompaktnih modela za sklopovske simulacije (Matlab, C, CUDA, Verilog)
  • paralelno programiranje i računanje u heterogenim CPU+GPU okruženjima (C, OpenMP, MPI, BLAS, LAPACK, CUDA, Matlab Parallel Computing Toolbox)

 

Simulacijski softver

Naša grupa je rodno mjesto triju simulacijskih paketa koji su u konstantnom razvoju:

  • SPARQS - skalabilni paralelni kvantnotransportni kod za atomističke simulacije nanokomponenti (C, BLAS-LAPACK, CUDA, cuBLAS, cuSOLVER, cuSPARSE, OpenMP). Radimo na MPI verziji koja će omogućiti samokonzistentne 2D i 3D simulacije. Primjena: nanotranzistori i nanomemristori s 2D materijalima.
  • QUDEN - kvantnotransportni kod za atomističke ili simulacije u modelu efektivne mase (Matlab, Parallel Computing Toolbox). Radimo na unapređenju koda radi uključivanja disipativnog transporta. Primjene: proof-of-concept za zahtjevne simulacije, tunelske rezonantne diode, nanovrpce 2D materijala.
  • MORGANA - simulator pokretljivosti nosilaca u grafenu i grafenskim nanovrpcama. Trenutno radimo na unapređenju modela radi uključivanja utjecaja Ge podloge različitih kristalografskih orijentacija.

 

Oprema

Članovi grupe i laboratorija MiNEL, a i ostali istraživači i studenti zainteresirani za suradnju, na raspolaganju imaju:

  • računalni grozd s 8 jedinica od kojih svaka sadrži: 8-jezgreni Xeon Silver procesor, 32 GB RAM, Nvidia Quadro P4000 GPU (1792 CUDA jezgre, 8 GB GDDR5, FP64: 166 GFLOPS)
  • radna stanica koja sadrži: i5-8400 procesor, 16 GB RAM, Nvidia Titan Xp GPU (3840 CUDA jezgri, 12 GB GDDR5X, FP64: 380 GFLOPS)