Videozid i plazme

Na FER-ovom videozidu i plazmama moguće je prikazivati prikladne sadržaje ako se pošalje zahtjev na webmaster@fer.hr koji sadrži:
 • prikladni format sadržaja,
 • vrijeme i datume (od kad i do kad se sadržaj treba prikazivati),
 • broj "plazmi" (u slučaju da se sadržaj želi prikazati na plazmama),
 • suglasnost prodekana za istraživanje i inovacije za objavu navedenog sadržaja.

 

Napomene:

 1. Sav je sadržaj potrebno dostaviti CIP-u najkasnije 48 sati (dva radna dana) prije željenog vremena prikazivanja kako bi se stiglo namjestiti i provjeriti ispravnost prikaza. CIP ne čuva zaprimljeni sadržaj nakon isteka vremena prikazivanja.
   
 2. Molimo da ne preuzimate fotografije/videosadržaj s tražilica na kojima nije jasno naznačeno da se mogu koristiti bez naknade, odnosno da ne koristite sadržaj čiji niste vlasnici.
   
 3. Grafičke elemente možete slobodno koristiti sa stranica kao što su npr.:
 

Videozid

Preporučujemo:
 • rezolucija: 1920*1080 (HD),
 • aspect ratio: 16:9,
 • format: .mp4,
 • codec za videosadržaj: MPEG-4: ASP; AVC (Baseline@L4)
 • trajanje videosadržaja: barem 60 sekundi.

Potrebno je obratiti pažnju i na veličinu datoteke za koju je poželjno da je što manja te odabrati prikladan kodek (nikako ne koristiti MPEG-4 (Simple@L1)).

 

"Plazme"

Riječ je o 12 televizora HD rezolucije koji se nalaze u auli FER-a. Označeni su brojano slijeva (1. - prema zgradi C) nadesno (12. - prema zgradi A). Na televizorima se mogu prikazivati slike (JPEG), statičke internetske stranice te videosadržaj koji se i najčešće koristi u prezentacijske svrhe.

Preporučujemo:

 • rezolucija: 1920*1080 (HD),
 • aspect ratio: 16:9,
 • format: .mp4,
 • trajanje videosadržaja: barem 60 sekundi.