Sigurnost

Zaštita osobnih računala

Za računala opremljena starijim inačicama operacijskog sustava Windowsa 7, preporuča se instalacija paketa Security essentials

Novije inačice su zaštićene, tj. imaju unaprijed ugrađen paket Windows Defender

Mac i Linux

Računala koja koriste Mac i Linux obično nisu ugrožena virusima, ali korištenjem makar besplatnog alata za zaštitu od virusa možete zaštititi kolege koji koriste Windows operacijski sustav.