Informacijski sustavi

ISVU (Studomat) i AAI autorizacija

URL: http://www.isvu.hr/

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) projekt je Ministarstva znanosti i tehnologije (MZT) kao dio programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. ISVU je mrežno orijentirani modularni sustav za obradu podataka i komunikaciju različitih služba i odjela unutar visokog učilišta. Sve više visokih učilišta u Hrvatskoj usvaja i primjenjuju ISVU. Razvoj programske podrške za ISVU povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, a redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar (SRCE) u Zagrebu.

Važan dio sustava ISVU je aplikacija Studomat koja omogućava ispis raznih potvrda za studente.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: stuslu@fer.hr

Više informacija o obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

 

Web FER-a (Quilt CMS)

URL: http://www.fer.hr/

Quilt CMS (Content Management System) je sustav koji je u potpunosti izrađen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a osnovna namjena mu je upravljanje javnim i internim sadržajima Fakulteta.

 

Nakon prijave u sustav, dostupne su stranice "Studentski intranet" koje sadrže:

 • sve važne obavijesti i informacije te dokumenti za studij,
 • kalendar (raspored predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi te provjera znanja),
 • prijave i rezultati ispita,
 • upis godine,
 • zamjena tzv. burza grupa (promjena grupa u kojima studenti slušaju pojedina predavanja),
 • medij komunikacije nastavnika i svih službi FER-a.

Objavom informacije na studentskom intranetu svi se studenti smatraju obaviještenima.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: webmaster@fer.hr

Više informacija o točnom obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

 

Webmail - Poslužitelj elektroničke pošte

URL: http://portal.office.com 

Upute: http://www.fer.hr/cip/obavijesti/eposta/upute (potrebna autorizacija)

Službena adresa e-pošte svih studenata oblika je ime.prezime@fer.hr. Svu službenu komunikaciju prema djelatnicima obavezno upućujte s ove adrese kako bi vas mogli ispravno prepoznati. U poruci navedite i vaš JMBAG kako bi vam mogli brže pomoći odgovoriti na postavljeno pitanje. Osim za poštu poslužitelj je moguće koristiti i za pohranu svih ostalih podataka koje ova tehnologija omogućava.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: FERLogin@fer.hr / FER korisničko ime uz dodatak @fer.hr

Oblik adrese e-pošte: ime.prezime@fer.hr

Pomoć: cip@fer.hr

 

Koha - knjižnični katalog

URL: https://lib.fer.hr/cgi-bin/koha/opac-search.pl

Za korištenje svih funkcija kataloga korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na FER-ov web te nakon toga odabrati na gornju poveznicu.

 

Logiranim korisnicima omogućen je:

 • uvid u trenutna i prijašnja zaduženja,
 • rezerviranje građe i uvid u status rezervacije,
 • izrada i čuvanje popisa zanimljivih naslova,
 • tagiranje zapisa o knjigama,
 • pisanje komentara ili osvrta uz pojedini naslov,
 • predlaganje naslova za nabavu.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: ferlib@fer.hr

 

Moodle LMS - Sustav za e-učenje

URL: http://moodle.fer.hr/

Moodle je popularan i fleksibilan sustav za upravljanje učenjem (Learning management system). Danas se koristi u gotovo cijelom svijetu, a svoju popularnost najviše duguje filozofiji otvorenog koda i velikoj prilagodljivosti korisnicima. Raspoloživ je na brojnim jezicima, a hrvatski je dostupan već nekoliko godina.

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na FER-ov web, odabrati željeni predmet i preko njega odabrati poveznicu za Moodle.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: webmaster@fer.hr

 

Ferko

URL: http://ferko.fer.hr/

Ferko je sustav za nastavu i upravljanje učenjem razvijen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Orijentiran je studentima i cilj mu je na što jednostavniji način studentima prikazati informacije o studentskim obvezama, olakšati komunikaciju te omogućiti jednostavan pristup materijalima.
Koristi se na nekim od predmeta kao podrška provedbi nastave.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: ferko@fer.hr

 

CAP - Studentska prehrana

URL: https://www.cap.srce.hr/

Izvještavanje studenata o korištenju subvencionirane studentske prehrane.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: cap@srce.hr

 

Microsoft AzureForEducation - Microsoftova akademska inicijativa - programska podrška za studente

URL: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Fakultet svim svojim studentima omogućuje preuzimanje i korištenje Microsoftovih operacijskih sustava, razvojnih alata i dodatnih aplikacija. Legalno preuzimanje i korištenje je u potpunosti besplatno za sve studente. Svi programi mogu se koristiti za osobnu edukaciju i nemaju ograničenje na vrijeme korištenja te se ne razlikuju od komercijalnih inačica istoimenih programa.

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: msdnaa@fer.hr

 

Office365  - programska podrška za studente i djelatnike

URL: http://portal.office365.com/

Svaki student ili djelatnik ima pravo na pet besplatnih instalacija Office 365 ProPlus za računala i  mobilne uređaje (tablete, pametne telefone itd.). Osim Office paketa (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), na raspolaganju su razne platforme za komunikaciju i suradnju kao što su SharePoint Online, Skype for Business itd. 

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: FERLogin@fer.hr / FER korisničko ime kao za webmail uz dodatak @fer.hr

Pomoć: cip@fer.hr

 

PlagScan - sustav za provjeru autentičnosti sadržaja dokumenata

URL: https://www.plagscan.com/fer_hr

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je softver za provjeru autentičnosti PlagScan. Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog upisanog studenata, a provjere radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu obavljati i nastavnici i studenti.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: antiplagijati@srce.hr