Informacijski sustavi

ISVU (Studomat) i AAI autorizacija

URL: http://www.isvu.hr/

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) projekt je Ministarstva znanosti i tehnologije (MZT) kao dio programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. ISVU je mrežno orijentirani modularni sustav za obradu podataka i komunikaciju različitih služba i odjela unutar visokog učilišta. Sve više visokih učilišta u Hrvatskoj usvaja i primjenjuju ISVU. Razvoj programske podrške za ISVU povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, a redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar (SRCE) u Zagrebu.

Važan dio sustava ISVU je aplikacija Studomat koja omogućava ispis raznih potvrda za studente.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: stuslu@fer.hr

Više informacija o obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

 

Web FER-a (Quilt CMS)

URL: http://www.fer.hr/

Quilt CMS (Content Management System) je sustav koji je u potpunosti izrađen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a osnovna namjena mu je upravljanje javnim i internim sadržajima Fakulteta.

 

Nakon prijave u sustav, dostupne su stranice "Studentski intranet" koje sadrže:

 • sve važne obavijesti i informacije te dokumenti za studij,
 • kalendar (raspored predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi te provjera znanja),
 • prijave i rezultati ispita,
 • upis godine,
 • zamjena tzv. burza grupa (promjena grupa u kojima studenti slušaju pojedina predavanja),
 • medij komunikacije nastavnika i svih službi FER-a.

Objavom informacije na studentskom intranetu svi se studenti smatraju obaviještenima.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: webmaster@fer.hr

Više informacija o točnom obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

 

Webmail - Poslužitelj elektroničke pošte

URL: http://portal.office.com 

Upute za studente: https://www.fer.unizg.hr/cip/podrska/e-posta-studenti (potrebna autorizacija)
Upute za djelatnike: https://www.fer.unizg.hr/cip/podrska/e-posta-djelatnici (potrebna autorizacija)

Službena adresa e-pošte svih studenata oblika je ime.prezime@fer.hr. Svu službenu komunikaciju prema djelatnicima obavezno upućujte s ove adrese kako bi vas mogli ispravno prepoznati. U poruci navedite i vaš JMBAG kako bi vam mogli brže pomoći odgovoriti na postavljeno pitanje. Osim za poštu poslužitelj je moguće koristiti i za pohranu svih ostalih podataka koje ova tehnologija omogućava.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: FERLogin@fer.hr / FER korisničko ime uz dodatak @fer.hr

Oblik adrese e-pošte: ime.prezime@fer.hr

Pomoć: cip@fer.hr

 

Koha - knjižnični katalog

URL: https://lib.fer.hr/cgi-bin/koha/opac-search.pl

Za korištenje svih funkcija kataloga korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na FER-ov web te nakon toga odabrati na gornju poveznicu.

 

Logiranim korisnicima omogućen je:

 • uvid u trenutna i prijašnja zaduženja,
 • rezerviranje građe i uvid u status rezervacije,
 • izrada i čuvanje popisa zanimljivih naslova,
 • tagiranje zapisa o knjigama,
 • pisanje komentara ili osvrta uz pojedini naslov,
 • predlaganje naslova za nabavu.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: ferlib@fer.hr

 

Moodle LMS - Sustav za e-učenje

URL: http://moodle.fer.hr/

Moodle je popularan i fleksibilan sustav za upravljanje učenjem (Learning management system). Danas se koristi u gotovo cijelom svijetu, a svoju popularnost najviše duguje filozofiji otvorenog koda i velikoj prilagodljivosti korisnicima. Raspoloživ je na brojnim jezicima, a hrvatski je dostupan već nekoliko godina.

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na FER-ov web, odabrati željeni predmet i preko njega odabrati poveznicu za Moodle.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: webmaster@fer.hr

 

Ferko

URL: http://ferko.fer.hr/

Ferko je sustav za nastavu i upravljanje učenjem razvijen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Orijentiran je studentima i cilj mu je na što jednostavniji način studentima prikazati informacije o studentskim obvezama, olakšati komunikaciju te omogućiti jednostavan pristup materijalima.
Koristi se na nekim od predmeta kao podrška provedbi nastave.

Oblik korisničkog imena: ip12345

Autorizacija: FERLogin / FER korisničko ime

Pomoć: ferko@fer.hr

 

CAP - Studentska prehrana

URL: https://www.cap.srce.hr/

Izvještavanje studenata o korištenju subvencionirane studentske prehrane.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: cap@srce.hr

 

Microsoft AzureForEducation - Microsoftova akademska inicijativa - programska podrška za studente

URL: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Fakultet svim svojim studentima omogućuje preuzimanje i korištenje Microsoftovih operacijskih sustava, razvojnih alata i dodatnih aplikacija. Legalno preuzimanje i korištenje je u potpunosti besplatno za sve studente. Svi programi mogu se koristiti za osobnu edukaciju i nemaju ograničenje na vrijeme korištenja te se ne razlikuju od komercijalnih inačica istoimenih programa.

Autorizacija: FERLogin@fer.hr / FER korisničko ime kao za webmail uz dodatak @fer.hr

Pomoć: msdnaa@fer.hr

 

Office365  - programska podrška za studente i djelatnike

URL: http://portal.office365.com/

Svaki student ili djelatnik ima pravo na pet besplatnih instalacija Office 365 ProPlus za računala i  mobilne uređaje (tablete, pametne telefone itd.). Osim Office paketa (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), na raspolaganju su razne platforme za komunikaciju i suradnju kao što su SharePoint Online, Skype for Business itd. 

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: FERLogin@fer.hr / FER korisničko ime kao za webmail uz dodatak @fer.hr

Pomoć: cip@fer.hr

 

PlagScan - sustav za provjeru autentičnosti sadržaja dokumenata

URL: https://www.plagscan.com/fer_hr

Upute za studente preuzmite ovdje.
Upute za djelatnike preuzmite ovdje.

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je softver za provjeru autentičnosti PlagScan. Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog upisanog studenata, a provjere radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu obavljati i nastavnici i studenti.

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr / AAI korisničko ime

Pomoć: antiplagijati@srce.hr