Pristup internetu s FER-a

Bežična mreža Eduroam

 • dostupna na području većine FER-a
 • obavezna instalacija: https://cat.eduroam.org/
  • EAP metoda: TTLS
  • 2. faza provjere autentičnosti: PAP
  • obavezan certifikat koji se preuzme instalacijom

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Napomena: Obavezno koristiti installer (za Androide Get Eduroam putem Play Store-a), a prije toga maknuti postojeći profil i SSID

Pomoć: helpdesk@srce.hr

 


Pristup internetu kad niste na FER-u

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

 


Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup Internetu za studente putem partnera - vodećih telekomunikacijskih tvrtki

URL: http://www.carnet.hr/studenti/pristup_internetu

U sklopu svojih aktivosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Popis distributera se s vremenom nadopunjuje. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta kod sljedećih distributera:

 • Mobile / Vipme / Homebox CARNET
 • SUPERCARNET 1D/2D/3D
 • DUO/TRIO.CARNET Plus
 • O2CARNET
 • Tele2CARNET
 • Stick2CARNET


Oblik korisničkog imena: ip12345@fer.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@carnet.hr