Info za brucoše


(oblik: 0036123456)

 

E-POŠTA

Sve obavijesti s Naslovnice, Intraneta FER-ovog weba (Obavijesti studentima) i stranica predmeta, dobit ćete i na Vašu službenu adresu e-pošte kojoj možete pristupiti preko webmaila ovdje. Za svu komunikaciju prema FER-ovim službama obavezno treba koristiti Vašu službenu adresu e-pošte. Detaljne upute za namještanje e-pošte pogledajte ovdje.

 

ODABIR GRUPE

Za odabir grupe nužno je koristiti FER korisnički račun i njime se prijaviti na FER-ov web. Odabir grupe nije obavezan, a mogu ga napraviti isključivo studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog studija. Odabir grupe moći ćete napraviti TEK NAKON obavijesti na Naslovnici FER-ovog weba da su korisnički računi studenata koji se prvi put upisuju – otvoreni.

 

ELEMENTARNA MATEMATIKA

Za pristup predmetu Elementarna matematika nužno je koristiti FER korisnički račun i njime se prijaviti na FER-ov web, otvoriti stranicu predmeta te odabrati Moodle. Pristupiti možete TEK NAKON objave obavijesti o početku predavanja na stranici predmeta Elementarna matematika.

 

VAŽNE ADRESE


PITANJA

Sva pitanja, s navedenim imenom, prezimenom i JMBAG-om, možete poslati na adresu: stuslu@fer.hr s vaše službene adrese e-pošte.