Kraći prekid rada računalne mreže FER-a

Zbog zahvata nad mrežnim čvorištima sistemske sale FER-a, 30. 3. 2017., u 7 sati doći će do kraćeg prekida u radu računalne mreže. Predviđeno je da radovi završe do 7.30 istog dana.

Autor: webmaster
Popis obavijesti