Migracija računalnih laboratorija na...

U računalnim laboratorijima A-109 i A-110 računala su s javnih IP adresa migrirana na privatne IP adrese. CIP je konfigurirao sustave i proveo testiranja kako bi svi programi koje su nastavnici tražili za izvođene laboratorijskih vježbi radili kao do sada. Međutim, savjetujemo nastavnicima da prije izvođenja laboratorijskih vježbi provjere programe koje koriste posebice ako isti koriste mrežnu komunikaciju te da jave na cip@fer.hr eventualne uočene probleme.

Nakon četvrtka, 1. 11. 2017. godine, planirana je migracija preostalih računalnih laboratorija na privatne IP adrese.

Autor: webmaster
Popis obavijesti