Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  dr. sc. Božidar Ferek-Petrić

  Vanjski suradnik, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: