Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    prof. dr. sc. Bernardina Petrović

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni diplomski