Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ante Lasić

  Mlađi istraživač, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski