Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Andrea Martinović, mag.

    Zavodski suradnik, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja