Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Anđelko Kolak, mag. math.

  Iskusni istraživač, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Profesionalni interesi i članstva

  Umjetna inteligencija
  Kombinatorički algoritmi
  Konveksna optimizacija
  Logistika

  Izabrani projekti

  CEGLog – Collaborative, Elastic and Green Logistics