Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Ana Holjak, mag. praesc. educ.

    Tajnik/ca, Zavod za primijenjenu fiziku