Fakultet organizira aktivnosti u kojima alumni članovi mogu sudjelovati. Pored sudjelovanjima u aktivnostima, alumni članovi mogu i financijski podupirati aktivnosti i inicijative na Fakultetu putem donacija.  Za više informacija o mogućim aktivnostima i donacijama, obratite se koordinatoru alumni zajednice.