Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  prof. dr. sc. Alojz Slutej

  Vanjski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Lokacija:
  Telefon:
  6129-856
  Telefon kućni:
  356
  E-mail: