Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Alan Jović

  Docent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  • A. Jovic, F. Jovic, Classification of cardiac arrhythmias based on alphabet entropy of heart rate variability time series. Biomedical Signal Processing and Control, 31:217-230, 2017.
  • F. Jovic, A. Jovic, D. Krmpotic Quality control engineering in automated ceramic tile production using a signal information content approach. Advanced Engineering Informatics,  27(1):93-107, 2013.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Evaluating and Comparing Performance of Feature Combinations of Heart Rate Variability Measures for Cardiac Rhythm Classification. Biomedical Signal Processing and Control, 7:245–255, 2012.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Electrocardiogram analysis using a combination of statistical, geometric, and nonlinear heart rate variability features. Artificial Intelligence in Medicine, 51:175-186, 2011.

  Potpuni popis publikacija dostupan je ovdje kao i ovdje.

  Životopis

  Alan Jović rođen je 24. 9. 1982. u Zagrebu. Diplomirao je na studiju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (dalje: FER) 13. 7. 2006. godine. Doktorirao je na FER-u 20. 4. 2012. s disertacijom: "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki." Tijekom doktorskog studija usavršavao se na dva seminara u inozemstvu: u Leuvenu, Belgija, 2007. i u Marktoberdorfu, Njemačka 2008. Radno iskustvo stekao je radeći kao stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković (od 9. mjeseca 2006. do 3. mjeseca 2007.), asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 4. mjeseca 2007. do 4. mjeseca 2012.), viši asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 5. mjeseca 2012. do 5. mjeseca 2016), docent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 6. mjeseca 2016. do danas).

   

  Dobitnik je nagrada: Nagrada mladom znanstveniku "Vera Johanides" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2016. godinu, Srebrna plaketa Josip Lončar za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad za ak. god. 2011./2012., dodijelio FER i nagrade za drugo mjesto u kategoriji mladih istraživača na konferenciji MEDICON 2010, dodijelila udruga IFMBE.

   

  Aktivno je sudjelovao na jednom međunarodnom projektu (europski FP6 projekt "HEARTFAID", Institut Ruđer Bošković) i jednom domaćem projektu ("Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave", 036-0362980, FER). Trenutno je voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889).

   

  Izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti - polje računarstvo 9. veljače 2018. Prema trenutno važećoj kategorizaciji, autor je 10 znanstvenih radova u A časopisima u tehničkom području, od čega 2 rada u kategoriji Q1 časopisa, 3 rada u kategoriji Q2 časopisa, 4 rada u kategoriji Q3 časopisa i 1 rada u kategoriji Q4 časopisa (prema bazi WoS). Autor je 3 znanstvena rada u B časopisima, 3 znanstvena rada u ostalim časopisima te 32 rada na konferencijama s međunarodnom recenzijom, od čega je 11 radova osobno prezentirao. Trenutačno su mu radovi ukupno citirani: 75 (WoS Core Collection - 66 bez samocitata), 298 (Scopus), 524 (Google Scholar). Recenzirao je oko 100 radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.

   

  Pomoćni je urednik časopisa "CIT. Journal of Computing and Information Technology" od 2014. do danas i upravljajući urednik istog časopisa od 2018. Bio je član međunarodnog programskog odbora više međunarodnih konferencija, a održao je i jedno pozvano predavanje. Član je udruga IEEE i EMBS.

   

  Od 2007. do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na FER-u u svojstvu asistenta i višeg asistenta na 4 kolegija diplomskog studija te na 3 kolegija preddiplomskog studija. Autor je 1 sveučilišnog priručnika i 1 skripte. Bio je neposredni voditelj i mentor više studenata na diplomskom i preddiplomskom studiju.

   

  Suizumitelj je 1 hrvatskog patenta: "Kontrola kvalitete automatizirane obročne proizvodnje upotrebom proširene teselacijske entropije procesnih signala." Objavio je 1 stručni rad na međunarodnoj konferenciji. Sudjelovao je na 1 stručnom projektu u području dubinske analize podataka u ulozi glavnog projektanta.

   

  Profesionalna područja od interesa mu uključuju: otkrivanje znanja u skupovima podataka, primjenu računarstva u medicini i predstavljanje znanja u računalnim sustavima.

   

  Služi se engleskim (~C1), njemačkim (~B1) i francuskim (~B1) jezikom.

  Profesionalni interesi i članstva

  • IEEE member
  • IEEE EMBS member
  • Dubinska analiza podataka
  • Računalna analiza nelinearnih značajki bioloških signala, posebno analiza varijabilnosti rada srca (HRV)
  • Ontologije i ontološki jezici za semantički web
  • Modeliranje vremenskih nizova podataka

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2006.
  Godina doktoriranja:
  2012.
  Na zavodu od:
  2007.

  Izabrani projekti

  • 2018-2021 IRI projekt "Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM", FER-Xylon, suradnik
  • 2015-2018 voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889).
  • 2006-2007 zaposlen na projektu Heartfaid

  Povijest zaposlenja

  • Rujan 2006. - Ožujak 2007.: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za informacijske sustave (LIS)
  • Travanj 2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZEMRIS

  Hobiji i osobni interesi

  • Zdrava prehrana
  • Učenje stranih jezika