Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Alan Jović

  Docent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  • A. Jovic, K. Brkic, G. Krstacic, Detection of congestive heart failure from short-term heart rate variability segments using hybrid feature selection approach.Biomedical Signal Processing and Control, 53:101583, 2019.
  • A. Jovic, F. Jovic, Classification of cardiac arrhythmias based on alphabet entropy of heart rate variability time series. Biomedical Signal Processing and Control, 31:217-230, 2017.
  • F. Jovic, A. Jovic, D. Krmpotic Quality control engineering in automated ceramic tile production using a signal information content approach. Advanced Engineering Informatics,  27(1):93-107, 2013.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Evaluating and Comparing Performance of Feature Combinations of Heart Rate Variability Measures for Cardiac Rhythm Classification. Biomedical Signal Processing and Control, 7:245–255, 2012.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Electrocardiogram analysis using a combination of statistical, geometric, and nonlinear heart rate variability features. Artificial Intelligence in Medicine, 51:175-186, 2011.

  Potpuni popis publikacija dostupan je ovdje kao i ovdje.

  Životopis

  Alan Jović rođen je 24. 9. 1982. u Zagrebu. Diplomirao je na studiju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (dalje: FER) 2006. godine, a doktorirao je na FER-u 2012. godine. Tijekom doktorskog studija usavršavao se na dva seminara u inozemstvu: u Leuvenu, Belgija, 2007. i u Marktoberdorfu, Njemačka 2008. Radno iskustvo stekao je radeći kao stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković (rujan 2006. - ožujak 2007.) te kao asistent, viši asistent i docent (od lipnja 2016.) na FER-u, zavod ZEMRIS.

   

  Dobitnik je nagrada: Nagrada mladom znanstveniku "Vera Johanides" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2016. godinu, Srebrna plaketa Josip Lončar za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad za ak. god. 2011./2012., dodijelio FER i nagrade za drugo mjesto u kategoriji mladih istraživača na konferenciji MEDICON 2010, dodijelila udruga IFMBE.

   

  Aktivno je sudjelovao na jednom međunarodnom projektu (europski FP6 projekt "HEARTFAID", Institut Ruđer Bošković) i jednom domaćem projektu ("Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave", 036-0362980, FER). Bio je voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889), 2015.-2018. Trenutačno je suradnik na industrijskom IRI projektu "Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM", FER-Xylon (2018.-2021.)

   

  Izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti - polje računarstvo u veljači 2018. Prema trenutno važećoj kategorizaciji, autor je 11 znanstvenih radova u A časopisima u tehničkom području, od čega 2 rada u kategoriji Q1 časopisa, 4 rada u kategoriji Q2 časopisa, 4 rada u kategoriji Q3 časopisa i 1 rada u kategoriji Q4 časopisa (prema bazi WoS). Autor je 3 znanstvena rada u B časopisima, 4 znanstvena rada u ostalim časopisima te 34 rada na konferencijama s međunarodnom recenzijom, od čega je 11 radova osobno prezentirao. Trenutačno su mu radovi ukupno citirani: 80 (WoS Core Collection - 71 bez samocitata), 366 (Scopus), 669 (Google Scholar). Recenzirao je oko 100 radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.

   

  Pomoćni je urednik časopisa "CIT. Journal of Computing and Information Technology" od 2014. do danas i upravljajući urednik istog časopisa od 2018. Bio je član međunarodnog programskog odbora više međunarodnih konferencija. Član je udruga IEEE i EMBS.

   

  Od 2007. do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na FER-u u svojstvu asistenta i višeg asistenta na 4 kolegija diplomskog studija te na 3 kolegija preddiplomskog studija. Autor je 1 sveučilišnog priručnika i 1 skripte. Bio je neposredni voditelj i mentor više studenata na diplomskom i preddiplomskom studiju.

   

  Suizumitelj je 1 hrvatskog patenta: "Kontrola kvalitete automatizirane obročne proizvodnje upotrebom proširene teselacijske entropije procesnih signala." Objavio je 1 stručni rad na međunarodnoj konferenciji. Sudjelovao je na 1 stručnom projektu u području dubinske analize podataka u ulozi glavnog projektanta.

   

  Profesionalna područja od interesa mu uključuju: otkrivanje znanja u skupovima podataka, primjenu računarstva u medicini i predstavljanje znanja u računalnim sustavima.

   

  Služi se engleskim (~C1), njemačkim (~B1) i francuskim (~B1) jezikom.

  Kompetencije

  • Computational and artificial intelligence
   Artificial intelligence Decision support systems Expert systems Knowledge engineering Knowledge acquisition Knowledge discovery Knowledge representation Learning (artificial intelligence) Machine learning Boosting Dimensionality reduction Statistical learning Prediction methods Predictive models Computational intelligence Computational complexity Concurrent computing Support vector machines Machine intelligence Pattern analysis Neural networks Artificial neural networks Feedforward neural networks Multilayer perceptrons
  • Computers and information processing
   Data engineering Data analysis Data collection Data preprocessing Pattern recognition  Clustering methods Data mining Association rules Computer aided software engineering Formal verification Software architecture Client-server systems Representational state transfer Software libraries
  • Engineering in medicine and biology
   Biomedical computing Biomedical informatics Medical expert systems Biomedical engineering Biomedical signal processing
  • Mathematics
   Nonlinear systems Chaos Complexity theory Nonlinear dynamical systems Forecasting Economic forecasting Fourier transforms Discrete Fourier transforms Fast Fourier transforms
  • Systems engineering and theory
   Requirements engineering System validation System testing Model checking  System verification System testing Model checking
  • Computational and artificial intelligence
   Artificial intelligence Decision support systems Expert systems Knowledge engineering Knowledge acquisition Knowledge discovery Knowledge representation Learning (artificial intelligence) Machine learning Boosting Dimensionality reduction Statistical learning Prediction methods Predictive models Computational intelligence Computational complexity Concurrent computing Support vector machines Machine intelligence Pattern analysis Neural networks Artificial neural networks Feedforward neural networks Multilayer perceptrons
  • Computers and information processing
   Data engineering Data analysis Data collection Data preprocessing Pattern recognition  Clustering methods Data mining Association rules Computer aided software engineering Formal verification Software architecture Client-server systems Representational state transfer Software libraries
  • Mathematics
   Nonlinear systems Chaos Complexity theory Nonlinear dynamical systems Forecasting Economic forecasting Fourier transforms Discrete Fourier transforms Fast Fourier transforms
  • Systems engineering and theory
   Requirements engineering System validation System testing Model checking  System verification System testing Model checking

  Profesionalni interesi i članstva

  • IEEE member
  • IEEE EMBS member
  • Dubinska analiza podataka
  • Računalna analiza nelinearnih značajki bioloških signala, posebno analiza varijabilnosti rada srca (HRV)
  • Ontologije i ontološki jezici za semantički web
  • Modeliranje vremenskih nizova podataka

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2006.
  Godina doktoriranja:
  2012.
  Na zavodu od:
  2007.

  Izabrani projekti

  • 2019-2021 Industrijski projekt "Inteligentna analiza podataka osiguranika osnovnog maloprodajnog portfelja" osiguravateljne kuće CROATIA osiguranje, d.d., voditelj
  • 2018-2021 IRI projekt "Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM", FER-Xylon, suradnik
  • 2015-2018 HRZZ uspostavni istraživački projekt "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889), voditelj.
  • 2006-2007 zaposlen na projektu Heartfaid

  Povijest zaposlenja

  • Rujan 2006. - Ožujak 2007.: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za informacijske sustave (LIS)
  • Travanj 2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZEMRIS

  Hobiji i osobni interesi

  • Zdrava prehrana
  • Učenje stranih jezika