Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  izv. prof. dr. sc. Alan Jović

  Izvanredni profesor, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  • A. Jovic, K. Brkic, G. Krstacic, Detection of congestive heart failure from short-term heart rate variability segments using hybrid feature selection approach.Biomedical Signal Processing and Control, 53:101583, 2019.
  • A. Jovic, F. Jovic, Classification of cardiac arrhythmias based on alphabet entropy of heart rate variability time series. Biomedical Signal Processing and Control, 31:217-230, 2017.
  • F. Jovic, A. Jovic, D. Krmpotic Quality control engineering in automated ceramic tile production using a signal information content approach. Advanced Engineering Informatics,  27(1):93-107, 2013.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Evaluating and Comparing Performance of Feature Combinations of Heart Rate Variability Measures for Cardiac Rhythm Classification. Biomedical Signal Processing and Control, 7:245–255, 2012.
  • A. Jovic, N. Bogunovic, Electrocardiogram analysis using a combination of statistical, geometric, and nonlinear heart rate variability features. Artificial Intelligence in Medicine, 51:175-186, 2011.

  Potpuni popis publikacija dostupan je ovdje kao i ovdje.

  Životopis

  Alan Jović rođen je 24. 9. 1982. u Zagrebu. Diplomirao je na studiju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (dalje: FER) 13. 7. 2006. godine. Doktorirao je na FER-u 20. 4. 2012. s disertacijom: "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki." Tijekom doktorskog studija usavršavao se na dva seminara u inozemstvu: u Leuvenu, Belgija, 2007. i u Marktoberdorfu, Njemačka 2008. Radno iskustvo stekao je radeći kao stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković (od 9. mjeseca 2006. do 3. mjeseca 2007.), asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 4. mjeseca 2007. do 4. mjeseca 2012.), viši asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 5. mjeseca 2012. do 5. mjeseca 2016), docent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 6. mjeseca 2016. do 3. mjeseca 2020.) i izvanredni profesor na FER-u, zavod ZEMRIS (od 4. mjeseca 2020.).

   

  Dobitnik je nagrada i priznanja: Priznanje TopPicks 2021 od IEEE Hardware Security and Trust Technical Committee za znanstveni članak, Nagrada mladom znanstveniku "Vera Johanides" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2016. godinu, Srebrna plaketa Josip Lončar za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad za ak. god. 2011./2012., dodijelio FER i nagrade za drugo mjesto u kategoriji mladih istraživača na konferenciji MEDICON 2010, dodijelila udruga IFMBE.

   

  Aktivno je sudjelovao na jednom međunarodnom projektu (europski FP6 projekt "HEARTFAID", Institut Ruđer Bošković) i jednom domaćem projektu ("Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave", 036-0362980, FER). Bio je voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889), 2015.-2018. Bio je voditelj na dva domaća projekta s industrijom i suradnikom na tri domaća projekta s industrijom, od čega su dva projekta (IRI-I i IRI-II financiranje) u tijeku.

   

  Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u području tehničkih znanosti, polje računarstvo 4. veljače 2022. Prema važećoj kategorizaciji, autor je 24 izvornih znanstvenih ili preglednih radova u A časopisima u tehničkom području, od čega 7 radova u kategoriji Q1 časopisa, 6 radova u kategoriji Q2 časopisa, 4 rada u kategoriji Q3 časopisa i 7 radova u kategoriji Q4 časopisa (prema bazi WoS). Autor je 3 poglavlja u znanstvenim knjigama, 2 znanstvena rada u ostalim časopisima te 44 rada na konferencijama s međunarodnom recenzijom, od čega je 13 radova osobno prezentirao. Trenutačna citiranost: WoS: 883 (h-index 14), Scopus: 1369 (h-index 15), Google Scholar: 2296 (h-index 19). Recenzirao je preko 150 radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.

   

  Glavni je urednik znanstvenog časopisa "CIT. Journal of Computing and Information Technology" od 1/2023. do danas. Bio je član međunarodnog programskog odbora više međunarodnih konferencija, a održao je nekoliko pozvanih predavanja. Član je organizacijskog odbora međunarodne konferencije MIPRO i voditelj MIPRO-ovog savjetovanja "Sustavi umjetne inteligencije". Član je udruga IEEE, EMBS i MIPRO.

   

  Od 2007. do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na FER-u na 5 kolegija diplomskog studija te na 2 kolegija preddiplomskog studija. Na novom nastavnom programu FER-3 predložio je 5 novih predmeta. Autor je 1 sveučilišnog priručnika i 1 skripte. Bio je neposredni voditelj i mentor više studenata na diplomskom i preddiplomskom studiju.

   

  Suizumitelj je 1 hrvatskog patenta: "Kontrola kvalitete automatizirane obročne proizvodnje upotrebom proširene teselacijske entropije procesnih signala." Sudjelovao je na nekoliko industrijskih projekata u području dubinske analize podataka.

   

  Profesionalna područja od interesa mu uključuju: otkrivanje znanja u skupovima podataka (dubinska analiza podataka), primjenu računarstva u medicini i predstavljanje znanja u računalnim sustavima.

   

  Služi se engleskim (~C1), njemačkim (~B1) i francuskim (~B1) jezikom.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Computational and artificial intelligence
   Artificial intelligence Decision support systems Expert systems Knowledge engineering Knowledge acquisition Knowledge discovery Knowledge representation Learning (artificial intelligence) Machine learning Boosting Dimensionality reduction Statistical learning Prediction methods Predictive models Computational intelligence Computational complexity Concurrent computing Support vector machines Machine intelligence Pattern analysis Neural networks Artificial neural networks Feedforward neural networks Multilayer perceptrons
  • Computers and information processing
   Data engineering Data analysis Data collection Data preprocessing Pattern recognition  Clustering methods Data mining Association rules Computer aided software engineering Formal verification Software architecture Client-server systems Representational state transfer Software libraries
  • Engineering in medicine and biology
   Biomedical computing Biomedical informatics Medical expert systems Biomedical engineering Biomedical signal processing
  • Mathematics
   Nonlinear systems Chaos Complexity theory Nonlinear dynamical systems Forecasting Economic forecasting Fourier transforms Discrete Fourier transforms Fast Fourier transforms
  • Systems engineering and theory
   Requirements engineering System validation System testing Model checking  System verification System testing Model checking
  • Computational and artificial intelligence
   Artificial intelligence Decision support systems Expert systems Knowledge engineering Knowledge acquisition Knowledge discovery Knowledge representation Learning (artificial intelligence) Machine learning Boosting Dimensionality reduction Statistical learning Prediction methods Predictive models Computational intelligence Computational complexity Concurrent computing Support vector machines Machine intelligence Pattern analysis Neural networks Artificial neural networks Feedforward neural networks Multilayer perceptrons
  • Computers and information processing
   Data engineering Data analysis Data collection Data preprocessing Pattern recognition  Clustering methods Data mining Association rules Computer aided software engineering Formal verification Software architecture Client-server systems Representational state transfer Software libraries
  • Mathematics
   Nonlinear systems Chaos Complexity theory Nonlinear dynamical systems Forecasting Economic forecasting Fourier transforms Discrete Fourier transforms Fast Fourier transforms
  • Systems engineering and theory
   Requirements engineering System validation System testing Model checking  System verification System testing Model checking

  Profesionalni interesi i članstva

  • IEEE member
  • IEEE EMBS member
  • Dubinska analiza podataka
  • Računalna analiza nelinearnih značajki bioloških signala, posebno analiza varijabilnosti rada srca (HRV)
  • Ontologije i ontološki jezici za semantički web
  • Modeliranje vremenskih nizova podataka

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2006.
  Godina doktoriranja:
  2012.
  Na zavodu od:
  2007.

  Izabrani projekti

  • 2020-2023 IRI-II projekt "Platforma za inteligentno i energetski efikasno upravljanje industrijskim IoT uređajima", FER - KONČAR - Elektronika i informatika d.d., voditelj
  • 2019-2021 Industrijski projekt "Inteligentna analiza podataka osiguranika osnovnog maloprodajnog portfelja" osiguravateljne kuće CROATIA osiguranje, d.d., voditelj
  • 2018-2021 IRI projekt "Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM", FER-Xylon, suradnik
  • 2015-2018 HRZZ uspostavni istraživački projekt "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889), voditelj.
  • 2006-2007 zaposlen na projektu Heartfaid

  Povijest zaposlenja

  • Rujan 2006. - Ožujak 2007.: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za informacijske sustave (LIS)
  • Travanj 2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, ZEMRIS

  Hobiji i osobni interesi

  • Zdrava prehrana
  • Učenje stranih jezika