STUDENTSKA SEKCIJA

Hrvatska studentska skcija AES-a

 

Tko smo?

 

Hrvatska studentska skcija AES-a ili kraće HSS AES, studentska je neprofitna udruga registrirana pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Punopravna je članica AES-a, svjetske znanstvene organizacije AES (Audio Engineering Society), koja se bavi audiotehnikom i srodnim znanostima.

 

 

Kako smo nastali?

 

HSS AES je nastala na inicijativu grupe studenata i asistenata Zavoda za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Konstituirajući Sabor održan je u prosincu 1995. godine, te se ona uzima kao godina osnutka i početka djelovanja.

 

 

Gdje nam je sjedište?

 

Sjedište sekcije je na FER-u, Zavod za elektroakustiku (C-X).

 

 

Područje djelovanja?

 

Djelatnosti sekcije su prikupljanje i širenje znanja s područja audiotehnike i srodnih disciplina, kao i suradnja s istovrsnim ili sličnim udrugama i ogranizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru naš rad. Neki od naših ciljeva su:

- organiziranje tečajeva za članove Sekcije

- nabava literature i opreme potrebne za rad

- stručno i profesionalno usavršavanje

- mjerenja i laboratorijska istraživanja

- organiziranje predavanja (profesora, gostujućih predavača, studenata...)

- sudjelovanje na stručnim konvencijama i kongresima.