OSOBE

Prof.dr.sc.Tihomil Jelaković

 

     Prof.dr.sc.Tihomil Jelaković je znanstvenik i centralna ličnost radiotehnike i akustičke izobrazbe u Hrvatskoj, i to u njenom snažnom razvojnom ciklusu, u drugoj polovici 20. stoljeća.

     Prof. Jelaković rođen je 28.5.1914. g. u Glinskom Novom Selu. Osnovnu naobrazbu je stekao u Petrinji i Sisku, a diplomirao je 1939. g. na elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Kao inženjer radi (1940 - 1952. g.) u pogonu studijske tehnike na Radio stanici Zagreb, koji se pod njegovim vodstvom razvio u tadašnji najveći centar radiotehnike u Hrvatskoj, u ''Radioindustriju Zagreb''. Taj razvoj je omogućio veći broj kvalificiranog osoblja, iz stručne škole koju je prof. Jelaković vodio 1947. g. (u režiji Radio stanice).

     Prof. Jelaković je 1951. g. izabran za docenta na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, koji se razvio u Elektrotehnički fakultet (kasnije u Fakultet elektrotehnike i računarstva), na kojem 1962. g. postaje redovni profesor. God. 1954. osnovao je na Elektrotehničkom fakultetu ''Zavod za elektroakustiku'', s nastavnim programom iz područja akustike, elektroakustike i prijemne tehnike. Osnutkom postaje predstojnikom Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do svoje smrti 14. 4. 1978.g.

     Prof. Jelaković je cijeli svoj radni vijek posvetio izučavanju, nastavnom djelovanju i pisanju literature iz područja radiotehnike i akustike. Ta aktivnost može se sažeti u slijedeći popis najvažnijih djela:

 

• Bio je urednik i jedan od osnivača časopisa ''Radio'', koji je počeo izlaziti u jesen 1945. g. Časopis je bio vrlo cijenjena tehnička literatura iz radiotehnike u ono vrijeme, koje nije bilo na hrvatskom jeziku.

 

• Sudjelovao je u prevođenju (i kao tehnički korektor) tri knjige W.Daudta: ''Radiotehnika I.; II. i III.''. Ove knjige, u obimu od oko 1000 stranica, predstavljaju gotovo prvu literaturu iz područja radiotehnike i elektroakustike u Hrvatskoj (1960. g).

 

• Iz područja audiotehničke literature prof. Jelaković je napisao 7 knjiga (u 13 izdanja), koje su izašle (od 1952 - 1977. g.) u nakladama od ukupno 50000 primjeraka:

 

o ''Transformatori i prigušnice'' (3 izdanja, 1952.- 1966.g.)

o ''Negativna reakcija u tonfrekventnoj tehnici'' (1957.g.)

o ''Magnetsko snimanje zvuka'' (2 izdanja, 1959.- 1968.g.)

o ''Arhitektonska akustika'' (1961.g.)

o Drugo izdanje: ''Zvuk,sluh, arhitektonska akustika'' (1978.g.)

o ''Uvod u elektrotehniku i elektroniku'' (2 izdanja, 1967.- 1975.g.)

o ''Mikrofoni'' (1969.g.)

o ''Tranzistorska audiopojačala'' (2 izdanja, 1975.- 1977.g.)

 

     Prof. Jelaković je bio voditelj znanstvenih projekata, i napisao veliki broj znanstvenih radova, studija i elaborata. Kao izvrstan nastavnik, koji je predavao na vrlo razumljiv i prihvatljiv način, bio je vrlo popularan i omiljen među studentima. On je zaslužan (uz svoje suradnike na ‘’Zavodu za elektroakustiku’’) što se akustika, kao nadasve važna znanost u modernom društvu, u našoj zemlji izučava na visokoškolskim ustanovama, sa stručnom literaturom na hrvatskom jeziku.

 

                                                                               Prof.dr.sc. Ivan Jelenčić