;********************
;*  Main program  *
;********************
    `ORG  0
    LOADL  R7, 10000    ;inicijalizacija stoga
    LOADL  R1, #LO BLOCK  ;ucitaj adresu bloka
    LOADH  R1, #HI BLOCK  ;    -||-
    LOAD  R4, (LIMIT)   ;ucitaj granicu bloka
    CLEAR  R2
    CLEAR  R3
    
LOOP  LOAD  R0, (R1)    ;ucitaj podatak
    CMP   R0, R4     ;da li je kraj?
    JR_EQ  END
    MOVE  R0, R5     ;sacuvaj originalni podatak
    CALL  MIRR1      ;pozovi potprogram
    SUB   R0, R5, R0   ;oduzmi broj i zrcalnu kopiju
    JR_NN  NOTN      ;skoci ako nije negativan
    NEG   R0       ;apsolutna vrijednost
NOTN  ADD   R0, R2, R2   ;dodaj u sumu
    ADC   0, R3, R3    ;dodja carry ako ga je bilo
    INC   R1       ;povecaj memorijski pokazivac
    JR   LOOP

END   HALT

;*********************
;* Subroutine Mirror *
;*********************
    `ORG  50
MIRR1  PUSH  R1       ;R1 treba za privremeni rezultat
    CLEAR  R1
    PUSH  R2       ;R2 - brojac
    LOADL  R2, %D 32    ;brojac broja operacija
    
MIRLOOP ROTR  1, R0, R0    ;rotiraj udesno R0, 0-bit u carry
    ROTLnc 1, R1, R1    ;rotiraj ulijevo R1, carry na 0-bit
    ADC   0, R1, R1    ;dovuci carry u R1
    DEC   R2       ;smanji brojac
    JR_NZ  MIRLOOP

    POP   R2
    MOVE  R1, R0     ;kopiraj rezultat u R0
    POP   R1
    RET

    `ORG  100
BLOCK  `DW   0A00A0A0, 01111110, 0, 000FF000, 99999999
LIMIT  `DW   99999999

    `END