{if $PERM_READ}
Starost Unixa

{* strelica ulijevo i link "Povratak" *}
Povratak

{* ispis rezultata *}
Od 1. siječnja 1970. godine u 00:00 sati (GMT) proteklo je točno {$br_sekundi} sekundi.

To znači da je danas {$br_sekundi|date_format:"%A, %e. %B %Y."|lower} i da je sada točno {$br_sekundi|date_format:" %T"} sati.

{* sucelje za ponovno pokretanje ovog primjera *}


{* ispis primljene strukture podataka *}
Primljena struktura podataka:

{$primljeno} {/if}