{if $PERM_READ} {* sucelje prvog primjera (unos imena) *}
Prijenos vrijednosti u Smarty

Moje ime:


{* sucelje drugog primjera (if - else uvjeti) *}
Kontrolna struktura if - else

Tekst:
Stil:   masno
    nakošeno
    podcrtano
    bez stila


{* sucelje treceg primjera (petlja section) *}
Petlja section

Broj stupaca:
Broj redaka:
Debljina okvira:
Boja pozadine:
Font:
Boja fonta:
{/if}