Za prijavu se potrebno prvo prijaviti na: http://www.fer.unizg.hr