Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima

Projekt Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima (kratko ime 3D-CODING) bavi se istraživanjem postupaka za profilometriju korištenjem strukturiranog svjetla uključujući 3D oslikavanje površina pod uvjetima izravnog sunčevog svjetla te pod vodom. Cilj projekta jest istražiti nove uzorke strukturiranog svjetla te pridružene funkcije kodiranja. Očekivani primijenjeni rezultat projekta jest konstrukcija 3D skenera za podvodno skeniranje čiji rad je eksperimentalno validiran.

Pogled sa strane na spremnik s vodom u kojem se nalazi kalibracijska ploča Pogled odozgo na spremnik s vodom u kojem se nalazi kalibracijska ploča


Obavijesti