Naslovnica English
 
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI

Postupak prijave i predaje završnog ili diplomskog rada propisan je Pravilnikom o studiju na FER-u.

 

Djelovođa za završne radove (FER-2)

Doc.dr.sc. Krešimir Pripužić

 

Djelovođa za diplomske radove (FER-2)

Doc.dr.sc. Lea Skorin-Kapov


ROKOVI ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

Ključni datumi za završne radove:

Zimski semestar

 • —Zadavanje teme Završnog rada:
 • 16. listopada 2015. godine
 • —Predaja Završnih radova
 • 29. siječnja 2016. godine
 • —Obrane Završnih radova:
 • od 15. do 4. ožujka 2016. godine

Ljetni semestar

 • —Zadavanje teme Završnog rada:
 • 18. ožujak 2016. godine
 • —Predaja Završnih radova
 • 17. lipnja 2016. godine
 • —Obrane Završnih radova:
 • od 4. do 11. srpnja 2016. godine

Ključni datumi za diplomske radove:

Zimski semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 9. listopada 2015. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 13. listopada 2015. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 16. listopada 2015. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 12. veljače 2016. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 15. veljače do 4. ožujka 2016. godine

 

Ljetni semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 11. ožujak 2016. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 15. ožujak 2016. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 18. ožujak 2016. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 1. srpnja 2016. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 4. do 22. srpnja 2016. godine

Jesenski rok

 • Obrane Diplomskih radova:
  • od od 5. do 30. rujna 2016. godine
  • Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu za drugu ispitnu provjeru znanja
  • Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra 
  • Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (1. srpnja 2016.)

DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RAD, FER-2

Stranice o diplomskom i završnom radu sadrže opće upute i informacije, a dodatni dokumenti za modul, odnosno profil Telekomunikacije i informatika nalaze se u repozitoriju sa strane.

Preuzimanje završnih zadataka za modul Telekomunikacije i informatika i diplomskih zadataka za profil Telekomunikacije i informatika održava se prema najavi na stranicama fakulteta. Prezentacije se nalaze u repozitoriju:

 Dodatni dokumenti:

Prilikom predaje završnog odnosno diplomskog rada student predaje djelovođi jedan  tvrdo uvezani tiskani primjerak rada i jedan CD s elektroničkim dokumentima (pdf, doc ili neki drugi izvorni oblik) koji odgovaraju uvezanom radu.

Dokument koji se odnosi na CD s rezultatima rada jedan je od mogućih predložaka za arhiviranje rezultata rada i primjenjuje se u predloženom obliku ili se modificira u dogovoru s mentorom.


ČESTA PITANJA
Kada se može upisati završni rad?
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ