Biografija

Dubravko I. Babić rođen je u Zagrebu u Hrvatskoj. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 1982., a magistrirao je 1984. godine i doktorirao 1995. godine na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Barbara.

Od 1985. do 1989. godine radio je u tvrtki Avantek, Inc. u Santa Clari na razvoju mikrovalnih dioda.  1989. godine pridružio se grupi za ultrabrze optoelektroničke sklopove na Sveučilištu u Kaliforniji, Santa Barbara kako bi kao doktorski student radio na razvoju lasera s vertikalnom rezonantnom šupljinom (VCSEL) gdje je 1995. prvi na svijetu demonstrirao VCSEL na 1550nm koji je radio u kontinuiranom režimu na sobnoj temperaturi. Od 1995. do 1999. godine radio je u Hewlett-Packard laboratoriju u Palo Altu u Kaliforniji na razvoju VCSEL dioda. 1999. godine osnovao je tvrtku Alvesta Co., koja je proizvodila 10Gb/s višekanalne svjetlovodne module. Između 2003. i 2008. godine radio je kao savjetnik za Clariphy Communications, Inc. (Irvine, SAD) i XLoom Communications, Ltd (Tel Aviv, Israel) na razvoju optičkih i elektroničkih  komponenti za velike brzine prijenosa. Također je pritom radio i kao sudski vještak u više sudskih procesa vezanih uz intelektualno vlasništvo. Od 2008. do 2013. godine vodio je razvoj RF i milimetarskih pojačala temeljenih na GaN-na-dijamantu tehnologiji kao potpredsjednik i suosnivač Group4 Labs, Inc. (Fremont, CA) gdje je njegov tim prvi na svijetu demonstrirao pojačalo na 10GHz temeljeno na tehnologiji galijevog nitrida na dijamantu. Nakon Group4 Labs je sudjelovao u osnivanju u Eridan Communications, Inc., start-up tvrtke u Santa Clari, CA, koja razvija širokopojasna RF pojačala za bežične komunikacije. 2012. godine postao je docent na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje radi u Laboratoriju za primjenjenu optiku Zavoda za radiokomunikacije.

Njegovi znanstveni interesi uključuju optoelektroničke i elektroničke komponente za velike brzine prijenosa informacija, poluvodičke komponente i optiku. Objavio je preko 120 publikacija u časopisima i na konferencijama, ima 29 odobrenih patenata i napisao je jedno poglavlje u knjizi (Web of Science h-index 23).

 

Vezane stranice:

Laboratorij za primjenjenu optiku (AOLab)
 

Obrazovanje

1/1989 - 1/1995  Dr.Sc. University of California, Santa Barbara, Electrical and Computer Engineering

1/1982 - 1/1985  Mr.Sc. University of California, Santa Barbara, Electrical and Computer Engineering

1/1978 - 1/1982  Dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

 

 

 


Repozitorij