Zavod za radiokomunikacije

Redoviti profesor

Email
C12-10
6129-663

Prof. dr. sc.
Juraj Bartolić

Email
C12-12
6129-612

Prof. dr. sc.
Davor Bonefačić

Email
B1-20
6129-863

Prof. dr. sc.
Mislav Grgić

Email
C11-04
6129-780

Prof. dr. sc.
Sonja Grgić

Email
C12-13
6129-828

Prof. dr. sc.
Silvio Hrabar

Email
C11-05
6129-772

Prof. dr. sc.
Tomislav Kos

Email
C12-11
6129-789

Prof. dr. sc.
Krešimir Malarić

Email
C12-09
6129-672

Prof. dr. sc.
Borivoj Modlic

Email
C12-04
6129-730

Prof. dr. sc.
Robert Nađ

Email
C12-06
6129-606

Prof. dr. sc.
Dina Šimunić

Email
C12-07
6129-798

Prof. dr. sc.
Zvonimir Šipuš

Izvanredni profesor

Email
C12-15
6129-742

Izv. prof. dr. sc.
Gordan Šišul

Email
C12-14
6129-712

Izv. prof. dr. sc.
Radovan Zentner

Docent

Poslijedoktorand

Email
C13-03
01 612 98 57

Dr. sc.
Dario Bojanjac

Email
C12-17-2
6129-567

Dr. sc.
Jelena Božek

Asistent

Email
C12-17-2
6129-567

Leonard Novosel
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Tajnik/ca

Viši laborant 2. vrste

U mirovini

Email
C12-14
6129-712

Prof. dr. sc.
Boris Kviz

Email
C12-05
6129-839

Prof. dr. sc.
Branka Zovko-Cihlar

Vanjski suradnik

Prof. dr. sc.
Igor Vlahović

Email
C12-17-2
6129-567

Josip Vuković
, mag. ing.