prof. dr. sc. Željko Ban

Redoviti profesor, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Autorske knjige
 
Obrada teksta programom WordPerfect 6.0 i 6.1 - Windows .
 
  Udžbenici i skripta
 
Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema .
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Simplified averaged models of DC-DC power converters suitable for controller design and microgrid simulation. // IEEE transactions on power electronics. 28 (2013) , 7; 3266-3275 (članak, znanstveni).
Modeling of current mode controlled boost converter supplied by fuel cell suitable for controller design purposes. // JOURNAL OF POWER SOURCES. 198 (2012) ; 203-217 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
State Variables Estimation of Fuel Cell - Boost Converter System Using Fast Output Sampling Method. // Automatika. 54 (2013) , 2; 155-165 (članak, znanstveni).
Adaptive control of peak current mode controlled boost converter supplied by fuel cell. // Journal of Power Electronics. 13 (2013) , 1; 122-138 (članak, znanstveni).
Estimation of Boost Converter State-Space Variables using Fast Output Sampling Method. // Journal of Energy and Power Engineering. 5 (2011) , 1; 88-96 (članak, znanstveni).
Demining robots - requirements and constraints. // Automatika. 42 (2001) , 3/4; 189-197 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Dostignuća na području inteligentnog upravljanja u termolelektranama. // Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika (EGE). 7 (1999) , 2; 115-118 (pregledni rad, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
A Supercapacitor Based Energy Storage System for Urban Transportation Energy Efficiency Improvement // 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) : Proceedings / Viliam Fedák, Jaroslav Dudrik, Željko Jakopović, Fetah Kolonić, Jadranko Matuško (ur.).
Algorithm for Fast Determination of LiFePO4 Battery Nominal Current // MIPRO 2014 37 th International Convention - Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
An Improvement of Incremental Conductance MPPT Algorithm for PV Systems Based on the Nelder-Mead Optimization // 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2013 (CD Proceedings) / Kolonić, Fetah ; Matuško, Jadranko (ur.).
Modeling and Current Control of Fuel Cell-Battery Hybrid System with Boost Converter and Input- Output Filters // Proceedings of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE- PEMC 2012 ECCE Europe.
Wind turbine control research in the Laboratory for renewable energy sources // Proceedings of the European Wind Energy Conference & Exhibition, EWEC 2010 Warsaw.
Voltage Control of a DC/DC Boost Converter Powered by Fuel Cell Stack // Proceedings of 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Computers in Technical Systems (CTS) / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Estimation of Boost Converter State-Space Variables using Fast Output Sampling Method // Proceedings of 15th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Šunde, Viktor (ur.).
Control of a Standalone DC Voltage Source with Fuel Cell Stack // Proceedings of 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Computers in Technical Systems (CTS) / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Temperature Control System of the PEM Fuel Cell Stack // Computers in Technical Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Power Control of the PEM Fuel Cell System Using Gain-Scheduling Controller // Computers in Technical Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Control of a Fuel Cell Stack Loaded with DC/DC Boost Converter // Proceedings of the 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
Linear Model of PEM Fuel Cell Power System for Controller Design Purposes // MIPRO 2007 : 30th Jubilee International Convention : Computers in Technical Systems : Intelligent Systems : proceedings = 30. Jubilarni međunarodni skup : Računala u tehničkim sustavima : Inteligentni sustavi : zbornik radova. Vol. III / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Modeling and Control of PMSM Drive Using MRAC with Signal Adaptation Algorithm // MIPRO 2007 : 30th Jubilee International Convention : Computers in Technical Systems : Intelligent Systems : proceedings = 30. Jubilarni međunarodni skup : Računala u tehničkim sustavima : Inteligentni sustavi : zbornik radova. Vol. III / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Application of the MRAC With Simplified Discrete Parameter Adaptation Algorithm for Control of the DC Electromotor Drive // Proceedings of the International Conference on Industrial Technology, IEEE ICIT 2003 / Jezernik, Karel (ur.).
Overshoot Controlled Servo System Synthesis Using Bode Plot And Its Application to PM Brushless DC Motor Drive // Procedings of the 7th International Workshop on Advanced Motion Control / Jezernik, Karel ; Ohnishi, Kouhei (ur.).
Application of Model Reference Adaptive Control With Signal Adaptation to PM Brushless DC Motor Drives // Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Buja, Giuseppe (ur.).
Praćenje i upravljanje robotskim platformama u humanitarnom razminiranju // KBR u zaštiti okoliša, Cavtat, MATEST 2001 - Zbornik sažetaka / Krstelj, Vjera (ur.).
Demining robots - requirements and constraints // Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'01).
MRAC With Simplified Discrete Parameter Adaptation Algorithm // Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Control and Automation / Ban, Željko (ur.).
Implementation of Modified MRAC to Drives Control // 9th European Conference on Power Electronics and Applications / Ph Lataire (ur.).
Determination of transient error and signal adaptation algorithm coefficients in MRAS // Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 99 / Jezernik, Karel ; Begun, Robert (ur.).
Modified parameter adaptation algorithm for servo system control // Proceedings of the 10th International Conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago (ur.).
Application of optimization methods for process parameter identification // Proceedings of the 21st International Convention MIPRO'98, Volume II / Budin Posavec, Andrea ; Radej, Joško ; Filiferović, Mihajlo (ur.).
Optimization of a Servo System with a Referent Model and Inner Parameter Adaptation Loop // Proceedings of the IFAC Conference on Control of Industrial Systems / Grujić, Ljubomir T. (ur.).
Digital Simulation of DC Motor Control System // Proceedings of the 9th EDPE / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
Simulation of a Feedwater Pump Control System in a Steam Power Plant // Proceedings of KoREMA "96 41st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Comparison Of Feedwater Pump Behavior When Operated By Control Coupling Or Voltage And Frequency Converter // Proceedings of the 9'th EDPE, The 9'th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
Mathematical Model of a Fresh Water Supply Plant // Proceedings of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
Design of a Fresh Water Supply-Control System // Proceedigs of KoREMA '96 41'st Annual Conference / Vukić, Zoran (ur.).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Stanice za punjenje električnih vozila zasnovane na obnovljivim izvorima energije – mit ili realnost // 4. (10.) savjetovanje Trogir/Seget Donji, 11. - 14. svibnja 2014. HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE HO-CIRED.
Komparativna analiza osnovnih načina punjenja baterija za električne automobile // Četvrto savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije - CIRED, svibanj 2014..
Predictions of Cloud Movements and the Sun Cover Duration // MIPRO Conference proceedings / Petar Biljanović (ur.).
Identification and Controller Design of the Biogas Plant Laboratory Model // MIPRO 2007 : 30th Jubilee International Convention : Computers in Technical Systems : Intelligent Systems : proceedings = 30. Jubilarni međunarodni skup : zbornik radova. Vol. III : Računala u tehničkim sustavima : Inteligentni sustavi / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Kriteriji za optimiranje parametara regulatora // XXIV. Međunarodni skup MIPRO 2001, Računala u tehničkim i inteligentnim sustavima / Budin L., Ribarić S., Crnković I. (ur.).
Optimiranje adaptivnog sustava s referentnim modelom i parametarskom adaptacijom // Zbornik XXIII. međunarodnog skupa MIPRO 2000, Računala u tehničkim sustavima (CTS) / Budin, Leo (ur.).
Adaptivna regulacija primjenom referentnog modela sustava i digitalnog algoritma signalne adaptacije // Zbornik 4. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Energetika i procesna postrojenja / Iljaš, Branko ; Šušnić, Zvjezdana (ur.).
Adaptivno upravljanje sustavima s referentnim modelom // Zbornik radova CIGRE, Grupa 39 Pgoni i vođenje EES-a / Velebir, Vesna (ur.).
Optimiranje adaptivnog sustava s referentnim modelom i signalnom adaptacijom // MIPRO 99, Computers in technical systems / Budin, Leo (ur.).
Utjecaj promjene parametara na vremenski optimalno upravljanje armaturnom strujom // Drugi simpozij o upravljanim elektromotornim pogonima, Zbornik radova JUREMA 34.
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Modeliranje aktuatora na osnovi elektroaktivnih polimera // Zbornik radova 24. međunarodnog Elektroinženjerskog simpozija EIS 2012 / Srb, Neven (ur.).
Laboratorij za obnovljive izvore energije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu // Zbornik drugog savjetovanja Hrvatskog ogranka međunarodne elektrodistribuciske konverencije CIRED 2010 / mr. sc. Zdenko Tonković, dipl. ing. (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Influence of Electronic Stability Program (Esp) on Car Dynamic Behaviour, Safety and Feel in Drive // Harmonizacija prometnih sistemov v Evropski uniji : znanstveno strokovni simpozi : zbornik referatov = Harmonization of transport systems in the European Union : scientific-technical symposium : proceedings / Anžek, Mario ; Maher, Tomaž ; Verlič, Peter (ur.).
 
  Disertacije
 
Optimiranje sustava s referentnim modelom i parametarskom adaptacijom / doktorska disertacija.
 
  Druge vrste radova
 
Analiza mogućnosti modernizacije upravljanja elektromotornim pogonima napojnih crpki kotla i pripadajućeg im sustava automatizacije u TE Rijeka, 1996. (elaborat).
Matematičko modeliranje dinamičkog vladanja vodocrpilišta Mala Mlaka, 1996. (studija).
Analiza mogućnosti poboljšanja vođenja procesa vodocrpilišta Mala Mlaka, 1995. (studija).
Programska podrška za crtanje printerom FUJITSU, 1988. (referat).
Programska podrška za crtanje na ekranu računala Olivetti M24 i M28 i na ploteru HP 7090 A, 1988. (tehničke upute).
Istraživanje i razvoj mikroprocesorskog upravljanja električkim strojevima i srodnim brzim procesima - Algoritmi upravljanja strujom armature i brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona, 1988. (elaborat).
Snimanje pomoću pisača RS 3600-GOULD i uređaja za snimanje valnih oblika Waveform recorder 4366-GOULD, te programska podrška za prijenos snimljenih podataka u računalo OLIVETTI M24 i M28, 1988. (tehničke upute).
Digitalna regulacija električkih strojeva - Algoritam upravljanja brzinom vrtnje istosmjernog elektromotornog pogona, 1986. (elaborat).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim fotonaponskim modulom s ciljem maksimizacije proizvedene snage / doktorska disertacija.
Regulacija napajanja parnog kotla u kogeneracijskom postrojenju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba algoritma vektorskog upravljanja sinkronim motorom s permanentnim magnetima za pogon električnog bicikla u stvarnom vremenu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Digitalno upravljanje istosmjernim pretvaračkim sustavom za punjenje akumulatorske baterije / završni rad - preddiplomski studij.
Razvoj adaptivnog regulatora s promjenjivim pojačanjem za uzlazni DC/DC pretvarač u strujnom modu rada / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba algoritma regenerativnog kočenja sinkronog motora s permanentnim magnetima na električnom biciklu u stvarnom vremenu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Razvoj korisničkog sučelja za nadzor električnog bicikla na android platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba algoritma upravljanja i regenerativnog kočenja sinkronog motora s permanentnim magnetima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Identifikacija modela baterija za pohranu energije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Projektiranje regulatora izlazne struje uzlaznog DC/DC pretvarača / završni rad - preddiplomski studij.
Projektiranje regulatora s promjenjivim pojačanjem za uzlazni istosmjerni pretvarač u strujnom režimu rada / diplomski rad.
Izvedba programskog paketa za određivanje putova napada na štićeni objekt / završni rad - diplomski/integralni studij.
Numerička analiza ugroženosti štićenog objekta od napada / magistarski rad.
Modeliranje dvosmjernog DC/DC pretvarača za upravljanje tokom energije mikro mreže / završni rad - diplomski/integralni studij.
Projektoranje silazno-uzlaznog DC/DC pretvarača za fotoelektrične članke / završni rad - preddiplomski studij.
Izvedba algoritma upravljanja regenerativnim kočenjem sinkronog motora s permanentnim magnetima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Projektiranje silaznog DC/DC pretvarača za fotoelektrične članke / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje višefaznog uzlaznog DC/DC pretvarača napajanog gorivnim člankom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba algoritma upravljanja sinkronim motorom s permanentnim magnetima po momentu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Projektiranje uzlaznog DC/DC pretvarača za vodikove gorivne članke / završni rad - preddiplomski studij.
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom / doktorska disertacija.
Emulator vodikovog gorinvnog članka zasnovan na PIC mikroprocesoru i istosmjernom pretvaraču napona / završni rad - diplomski/integralni studij.
Izvedba programa za određivanje vidnog polja kamere u 3D prostoru za potrebe alarmnih sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Izrada korisničkog sučelja za nadzor emulatora vodikovog gorivnog članka / diplomski rad.
Projektiranje alarmnog sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Upravljanje jednofaznim DC/AC pretvaračem u spoju na mrežu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Emulator vodikovog gorinvnog članka zasnovan na pretvaraču napona Magna te PC računalu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Ispitivanje osjetljivosti senzora alarmnih sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje višefaznog uzlaznog DC/DC pretvarača napajanog gorivnim člankom / diplomski rad.
Određivanje sustava upravljanja toplinskog dijela kogeneracijskog procesa zasnovanog na gorivnom članku / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje sustava protoka i vizualizacija rezultata korištenjem Virtual Reality alata Matlaba / završni rad - preddiplomski studij.
Izvedba kaskadne regulacije i istosmjernog elektromotornog pogona primjenom mikroračunala / završni rad - preddiplomski studij.
Klasifikacija vozila temeljem elektromagnetskog potpisa / diplomski rad.
Izvedba kaskadne regulacije istosmjernog elektromotornog pogona primjenom analognih regulatora / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje podizanja i premještanja tereta dizalicom i vizualizacija rezultata korištenjem Virtual Reality alata Matlaba / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje i izrada DC/DC uzlaznog pretvarača / diplomski rad.
Modeliranje dvofaznog uzlaznog DC/DC pretvarača napajanog gorivnim člankom / diplomski rad.
Modeliranje i identifikacija parametara aktuatora na osnovi elektroaktivnih polimera / završni rad - preddiplomski studij.
Modeliranje i izrada H mosta za pogon DC motora / diplomski rad.
Detekcija režima kaosa kod upravljanja silaznim DC/DC pretvaračem napajanim gorivnim člankom / diplomski rad.
Upravljanje sustavom uzlaznog DC/DC i jednofaznog DC/AC pretvarača napajanim gorivnim člankom / diplomski rad.
Upravljanje uzlaznim DC/DC pretvaračem napajanim gorivnim člankom primjenom parametarske adaptacije / diplomski rad.
Upravljanje uzlaznim DC/DC pretvaračem napajanim gorivnim člankom / završni rad - preddiplomski studij.
Određivanje sustava upravljanja gorivnim člankom / diplomski rad.
Upravljanje silaznim DC/DC pretvaračem napajanim gorivnim člankom primjenom kliznih režima / diplomski rad.
Modeliranje jednofaznog DC/AC pretvarača napajanog gorivnim člankom i sinteza regulatora / diplomski rad.
Modeliranje bazenske klima komore i projektiranje regulatora temperature i vlažnosti zraka / diplomski rad.
Modeliranje aktuatora zasnovanog na elektroaktivnim polimerima / diplomski rad.
Modeliranje gorivnog članka / diplomski rad.
Modeliranje uzlaznog DC/DC pretvarača napajanog gorivnim člankom i terećenog dc motorom / diplomski rad.
Primjena adaptivng regulatora s referentnim modelom i parametarskom adaptacijom za upravljanje slijednim sustavom sa sinkronim motorima / diplomski rad.
Sinteza i optimiranje parametara regulatora toplinskog procesa / diplomski rad.
Optimiranje parametara adaptivnog regulatora s referentnim modelom i signalnom adaptacijom za upravljanje slijednim sustavom / diplomski rad.
Projektiranje pozicijskog slijednog sustava sa sinkronim motorima s permanentnim magnetima / diplomski rad.
Razvoj samopodešavajućeg PID regulatora temeljen na relejnom postupku za statičke procese / diplomski rad.
Optimiranje slijednog sustava sa sinkronim motorom s permanentnim magnetima te referentnim modelom i parametarskom adaptacijom / diplomski rad.
Optimiranje slijednog sustava s istosmjernim motorom s permanentnim magnetima te referentnim modelom i signalnom adaptacijom / diplomski rad.
Projektiranje i optimiranje istosmjernog slijednog sustava / diplomski rad.
Kaskadna regulacija razine tekućine u laboratorijskom crpnom postrojenju / diplomski rad.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Poslijediplomski studij