doc. dr. sc. Zdravko Galić

Docent, Zavod za primijenjeno računarstvo

  Autorske knjige
 
Spatio-Temporal Data Streams .
Geoprostorne baze podataka .
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Distributed processing of big mobility data as spatio-temporal data streams. // Geoinformatica. 21 (2017) , 2; 263-291 (članak, znanstveni).
Geospatial data streams : Formal framework and implementation. // Data & knowledge engineering. 91 (2014) ; 1-16 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Interoperabilna kartografska baza podataka. // Kartografija i geoinformacije. 6 (2007) , 7; 20-38 (članak, znanstveni).
Integriranje GPS podataka u GIS. // Geodetski list. 4 (1994.) , 4; 327-336 (članak, znanstveni).
Razvoj GIS-orijentiranih aplikacija u 4GL programskom okolišu - objektni pristup. // Geodetski list. 3 (1993.) , 3; 199-211 (članak, znanstveni).
Objektno-orijentisani sistem u upravljanju podacima katastra nekretnina. // Geodetski list. 4-6 (1991.) , 4-6; 117-132 (članak, znanstveni).
Analiza struktura podataka kod izjednačenja geodetskih mreža. // Geodetski glasnik. 29 (1991) , 15; 117-132 (članak, znanstveni).
Generisanje uslovnih jednačina kod izravnanja geodetskih mreža. // Geodetski list. 10-12 (1987.) , 10-12; 297-304 (članak, znanstveni).
Jedna mogućnost povećanja algoritamske efikasnosti izravnanja geodetskih mreža. // Geodetski glasnik. 25 (1987) , 20; 42-46 (članak, znanstveni).
O efikasnosti računarskih programa. // Geodetski list. 1111 (1984.) , 10-12; 275-289 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Slobodanka Ključanin, magistrica tehničkih znanosti. // Kartografija i Geoinformacije. 5 (2006) , 6; 122-125 (prikaz, stručni).
31. međunarodna konferencija Very Large Data Bases. // Geodetski list. 59(82) (2005) , 4; 279-282 (prikaz, ostalo).
Open GIS Consortium postao Open Geospatial Consortium. // Geodetski list. 58(81) (2004) , 4; 348-348 (osvrt, ostalo).
29. međunarodna konferencija Very Large Data Bases. // Geodetski list. 57(80) (2003) , 4; 315-320 (prikaz, ostalo).
Erster Geodätentag für Bosnien und Herzegowina-Strategieentwicklung des Vermessungswesens. // Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation. 4 (1999) , 99; 182-188 (članak, stručni).
Komparativna analiza jedne klase programskih jezika. // Geodetski glasnik. 26 (1988) , 21; 53-59 (članak, stručni).
Program za rješavanje sistema normalnih jednačina metodom Choleskog. // Geodetski list. 60 (1983) , 1-3; 31-38 (članak, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Sustavi za upravljanje kontinuiranim tijekovima geoprostornih podataka // Geodezija i geoinformatika u projektiranju, izgradnji i upravljanju državnom i komunalnom infrastrukturom / Markovinović, Danko (ur.).
Prototip sistema za upravljanje podacima o zemljištu // Produktika ’ ; ; ; 92.
Sustav za upravljanje bazom podataka katastra zemljišta // Prvi susret geodetskih inženjera i geometara BiH.
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Point Cloud Processing on Apache Spark platform // Zbornik radova YUINFO 2015 / Ivković, Miodrag (ur.).
Generating Spatio-Temporal Streaming Trajectories // Proceedings of 37th International Convention MIPRO 2014 / Biljanović, Petar (ur.).
OCEANUS: A Spatio-Temporal Data Stream System Prototype // ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoStreaming (IWGS) 2012.
Implementation of Spatio-Temporal Data Types with Java Generics // Recent Research in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases.
Data Types and Operations for Spatio-Temporal Data Streams // Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Mobile Data Management / Zaslavsky, Arkady ; Chrysanthis, Panos K ; Lun Lee, Dik ; Chakraborty, Dipanjan ; Kalogeraki, Vana ; Mokbel, Mohamed F ; Chow, Chi-Yin (ur.).
Managing Moving Objects in Spatio-Temporal Data Streams // Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Mobile Data Management / Zaslavsky, Arkady ; Chrysanthis, Panos K ; Lun Lee, Dik ; Chakraborty, Dipanjan ; Kalogeraki, Vana ; Mokbel, Mohamed F ; Chow, Chi-Yin (ur.).
Managing Moving Objects in the Context of Spatio- Temporal Data Streams // Proceedings of the MIPRO 2011 International Convention, Vol. III - Intelligent Systems / Bogunović N., Ribarić S (ur.).
Spatio-Temporal Data Streams: An Approach to Managing Moving Objects // MIPRO 2010, Vol. III - Intelligent Systems / Bogunović N., Ribarić S (ur.).
Geoinformatički aspekti modela podataka katastra BiH // Zbornik radova 1. kongresa o katastru u BiH / Lesko, Ivan (ur.).
Temporal GIS for Cadastre // Proceedings of the ISPRS WG VI/3 workshop: Geoinformation for Practice, Vol. XXXIV, Part 6/W11 / Bačić, Ž. ; Biljecki, Z. ; Landek, I. (ur.).
Object-Oriented Geo-Information Processing in Modulex // Proceedings of 2nd International Conference on Technology of Object Oriented Languages and Systems / Bézivin, J. ; Meyer, B. ; Nerson, J. M. (ur.).
Advanced Database Programming Languages: A Geo-Information Processing Prospective // Proceedings of CIPS Edmonton '90 Information Technology Conference.
A Comparison of Some Programming Languages // Computer at the University.
An Approach to Management of Spatial Data // Computer at the University.
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Komunalni geoinformacijski sustav Grada Labina // 10. Konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika.
Distribuiranje geoprostornih informacija Internet tehnologijom // Zbornik radova 2. hrvatskog kongresa o katastru / Roić, M. ; Kapović, Z. (ur.).
WebKIS - katastarski informacijski sustav za Internet // Zbornik radova - Simpozij "Državne geodetske osnove i zemljišni informacijski sustavi" / Kapović, Z. ; Roić, M. (ur.).
Ka standardizaciji geometrijsko-topološkog modeliranja u geoinformacijskim sustavima // Zbornik radova 1. hrvatskog kongresa o katastru / Roić, M. ; Kapović, Z. (ur.).
Obrada i analiza geodetskih mreža u objektno-orijentiranoj programskoj okolini baza podataka // Zbornik radova - Savjetovanje "Nove tehnologije u geodeziji".
MODULEX - Objektno-orijentisani sistem baza podataka i procesiranje geo-informacija // Zbornik radova - Savjetovanje "Geodezija i informacioni sistemi o prostoru".
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Oracle Spatial & Workspace Manager: prostorno-vremenska baza podataka za WebGIS // 9. Konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika.
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Prikaz strateških trendova i znanstvenih projekata relevantnih za razvoj znanosti u Hrvatskoj // Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva / Barišić, Pavo (ur.).
Kartografija i geoinformacije u Bosni i Hercegovini // Savjetovanje "Kartografija, geoinformacije i nove tehnologije" / Lapaine, M. (ur.).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Land Administration as Geospatial Services Provider // Intergeo East 2005.
Temporalne baze podataka // Workshop "Moderne GI tehnologije i e-katastar".
Interoperabilni Web servisi // Workshop "Moderne GI tehnologije i e-katastar".
NSDI Community Building– Interoperability Demonstration Project // Workshop on Development of Croatian National Spatial Data Infrastructure (NSDI).
It's Time about Time: Spatio-Temporal GIS for Land Management // GeoSpatial World.
WebKIS - Austrian Way to e-Cadastre // .
Nove geoinformacijske tehnologije // Strategija razvoja geodetske djelatnosti.
Geoingeneering Continuum in GIS // Geoengineering Summit ´99.
GIS at the Leipzig/Halle Airport // Geoengineering Summit ´98.
 
  Druge vrste radova
 
Strategija uspostave i održavanja infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, 2016. (ekspertiza).
Croatian Geographical Names Database, 2007. (ekspertiza).
Model podataka katastra BiH, 2006. (gis/it projekt).
GeoService Portal, 2005. (gis/it projekt).
OGC Web Mapping Service for National Spatial Data Infrastructure, 2005. (gis/it projekt).
Interoperabilni XML/GML geoid Republike Hrvatske, 2003-2004. (projekt primjene informacijskh tehnologija).
WebGIS Mostviertel, 2004. (gis/it projekt).
GIS Klagenfurt Online, 2004. (gis/it projekt).
Forestry Geoinformation System, 2003. (gis projekt).
GIS Technology and Market in South East Europe, 2003. (ekspertiza).
AMA INVEKOS GIS, 2003. (gis/it projekt).
Hungarian Forestry WebGIS, 2003. (gis/it projekt).
ÖBfGIS, 2002. (gis/it projekt).
MobilkomGIS, 2002. (gis/it projekt).
Geoinformationen für alle : WebGIS, 2001. (clanak).
GIS Elektroprivrede HZ HB, 2001. (gis/it projekt).
Austrian Map online, 2000. (gis/it projekt).
WebGIS, 1998-2000. (gis/it projekt).
GIS/IT to Support Land Management Development in Bulgaria, 2000. (ekspertiza).
FLH.GIS, 1999. (gis/it projekt).
Unified System for the Registration of Real Property Rights and Development of Real Property Market in BiH, 1999. (ekspertiza).
Razvoj računarskog hardware-a i software-a za CAD/CAM, 1991-1992. (znanstveno-istraživački projekt).
Tehnologije upravljanja podacima, 1989-1991. (znanstveno-istraživački projekt).
Database Technology and Remote Sensing, 1984-1985. (znanstveno-istraživački projekt).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Obradba prostorno-vremenskih tokova podataka u StreamInsight DSMS / završni rad - diplomski/integralni studij.
Prostorno-vremensko proširenje sustava za upravljanje tokovima podataka / doktorska disertacija.
Upravljanje pokretnim objektima u sustavima prostorno-vremenskih tokova podataka / doktorska disertacija.
Proširenje sustava geoprostornih baza podataka potporom za pokretne objekte / završni rad - diplomski/integralni studij.
Interoperabilne kartografske baze podataka / magistarski rad.
Deformacijska analiza mikrotriangulacijske mreže posebnih namjena / magistarski rad.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Poslijediplomski studij

Profesionalni interesi i članstva

Osobni podaci

Osobna stranica na Webu:
Godina diplomiranja:
1979.
Godina magistriranja:
1988.
Godina doktoriranja:
1991.

Izabrani projekti

  • Znanstveni projekt "Baze podataka geoprostornih senzora i pokretnih objekata" – voditelj projekta, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb;
  • iProjekt "Interoperabilni XML/GML geoid Republike Hrvatske" – voditelj projekta
  • "Tehnologije upravljanja podacima", Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
  • "Razvoj računalnog hardvera i softvera za CAD/CAM", Građevinski fakultet, Sarajevo
  • "Database Technology and Remote Sensing", University of Kentucky