Zdenka Dandić

Spremačica, Služba održavanja

Lokacija:
Telefon:
6129-516
Telefon kućni:
516
E-mail: