Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
119337
 
O ZAVODU

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
Utemeljen 1924.
Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Roman Malarić
Tel.: (01) 6129 753, 6129 865,
Fax: (01) 6129 571, 6129 616
E-mail: oem@fer.hr
URL: http://www.zoem.fer.hr/

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja utemeljen je 4. travnja 1924. godine kao Laboratorij za električka mjerenja pri Visokoj tehničkoj školi u Zagrebu. Osnivač i prvi predstojnik sve do umirovljenja 1962. godine bio je prof. Josip Lončar.

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja najstariji je Zavod i preteča Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ujedno najstarija znanstveno-nastavna jedinica na području elektrotehnike u Hrvatskoj. Zavod pokriva tri osnovna nastavna područja: Osnove elektrotehnike, Mjerenja u elektrotehnici i Teorijsku elektrotehniku.

Od osnivanja Zavoda do danas preko 15.000 inženjera elektrotehnike i računarstva steklo je temeljno obrazovanje iz Teorije električkih krugova i mreža, Teorije elektromagnetskih polja i valova i Mjerenja u elektrotehnici. U Zavodu je obranjeno oko 60 doktorskih disertacija i oko 150 magistarskih radnji. Napisano je više sveučilišnih udžbenika i skripata.

U okviru znanstveno-istraživačkog rada na Zavodu su vođeni i obrađivani brojni znanstveni projekti Ministarstva znanosti i tehnologije, te više međudržavnih znanstvenih projekata. Veliki broj znanstvenih i stručnih članaka objavljen je u inozemnim vodećim časopisima, kao i u domaćim časopisima. Zavod ima vrlo uspješnu suradnju s industrijom i gospodarstvom koja je rezultirala velikim brojem studija, elaborata i ekspertiza. Članovi Zavoda sudjelovali su u uvođenju visokih tehnologija u hrvatsku industriju (CAD/CAM), dali doprinos u vrhunskoj mjernoj tehnici (naponska vaga) i na području telekomunikacija.


ZAVOD ZA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRIČKA MJERENJA
Redoviti profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Sead Berberović 6129-629 129 e-mail C06-09
Prof. dr. sc. Damir Ilić 6129-679 179 e-mail C03-06
Prof. dr. sc. Petar Knežević 6129-746 246 e-mail C06-13
Prof. dr. sc. Roman Malarić 6129-650 150 e-mail C03-04
Prof. dr. sc. Armin Pavić 6129-777 277 e-mail C06-12
Prof. dr. sc. Zoran Skočir 6129-831 331 e-mail C06-16
Prof. dr. sc. Željko Štih 6129-656 156 e-mail C06-08
Izvanredni profesor
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković 6129-7** 274 e-mail C06-18
Izv. prof. dr. sc. Martin Dadić 6129-735 235 e-mail C06-04
Izv. prof. dr. sc. Ivan Leniček 6129-709 209 e-mail C03-05
Docent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Doc. dr. sc. Luka Ferković 6129-600 100 e-mail C03-07
Doc. dr. sc. Hrvoje Hegeduš 6129-749 249 e-mail C03-15
Doc. dr. sc. Marko Jurčević 6129-749 249 e-mail C03-15
Doc. dr. sc. Damir Pintar 6129-686 186 e-mail C06-11
Doc. dr. sc. Mirko Randić 6129-756 256 e-mail C06-17
Doc. dr. sc. Bojan Trkulja 6129-735 235 e-mail C06-04
Doc. dr. sc. Mihaela Vranić 6129-686 186 e-mail C06-11
Poslijedoktorand
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dr. sc. Petar Mostarac 6129-749 249 e-mail C03-15
Asistent
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Luka Humski, mag.ing.inf.et.comm.techn. 6129-763 263 e-mail C06-14
Jure Konjevod, mag. ing.  
Stručni suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Drandić, mag. ing. 6129-865 365 e-mail C06-05
Ivica Kunšt, dipl. ing. 6129-676 176 e-mail C03-10
Zavodski suradnik
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Igor Vrbanc, bacc. ing. e-mail  
Tajnik/ca
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Sanja Ferković-Živković 6129-753 253 e-mail C03-03
Viši laborant 2. vrste
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Dražen Franolić 6129-676 176 e-mail C03-10
Laborant
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Davor Kotur 6129-690 190 e-mail A-007;A-008
U mirovini
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Izv. prof. dr. sc. Šandor Dembitz 6129-760 260 e-mail C06-20
Akademik prof. emer. dr. sc. Zijad Haznadar 6129-811 311 e-mail C06-07
Prof. dr. sc. Dušan Vujević 6129-807 307 e-mail C03-09
OSTALI
Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. 6129-763 263 e-mail C06-14
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Baze podataka
1,1,1
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Dijagnostika kvarova u električnim krugovima
1,1,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
1,1,1
3, 4 Sveučilišni diplomski INFO
Distribuirani informacijski sustavi
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Električno mjerenje neelektričnih veličina
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Elektromagnetska polja
1,1,1
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektromagnetsko onečišćenje
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Elektromehanika
0,0,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektrotehnička mjerenja
0,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Formalne metode u oblikovanju sustava
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Informacija, logika i jezici
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Inteligentno upravljanje i igre automata
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Inženjerska ekonomika
1,0,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektroenergetike 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 1
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 2
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 3
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 4
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 4R
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 5
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije 6
1,1,1
Ljetni, Zimski Poslijediplomski studij INFO
Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Laboratorij telekomunikacija i informatike 2
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
LabVIEW
1,1,0
3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Međunarodna mjeriteljska sljedivost
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Menadžment u inženjerstvu
0,0,0
2 Sveučilišni preddiplomski INFO
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Mjerenja u tehnološkim procesima
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Mjeriteljstvo i precizna mjerenja
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Mjerna tehnika
1,1,0
1, 3 Sveučilišni diplomski INFO
Mjerne metode
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Napredni LabVIEW
1,1,0
2, 4, 6 Sveučilišni diplomski INFO
Numerički postupci u elektromagnetizmu
1,1,1
3 Sveučilišni diplomski INFO
Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Objektno orijentirano programiranje
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Oblikovanje skladišta podataka
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Obrada prirodnog jezika
1,1,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Odabrana područja iz organizacije obrade podataka
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Osnove elektrotehnike
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove programskog jezika R
1,0,0
1, 5 Sveučilišni diplomski INFO
Programiranje i programsko inženjerstvo
0,0,0
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projektiranje podržano računalom
1,1,1
Ljetni Poslijediplomski studij INFO
Raspodijeljena obrada velike količine podataka
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Tehnologije elektroničkog poslovanja
0,0,0
3 Sveučilišni diplomski INFO
Teorija mjerenja
1,1,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje kakvoćom
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje kakvoćom R
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje mrežom i uslugama
1,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje podacima
0,0,0
2 Sveučilišni diplomski INFO
Upravljanje telekomunikacijskim mrežama
1,0,0
Zimski Poslijediplomski studij INFO
Uvod u mjeriteljstvo
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija
1,1,1
Zimski Poslijediplomski studij INFO
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
MEĐUNARODNA SURADNJA
 

Bureau International des poids et Mesures, Pavillon de Breteuil, Sevres, France

Mechanical & Manufacturing Engineering, De Monfort University, Leicester, United Kingdom

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA

National Physical Laboratory, Middlessex, Teddington, United Kingdom

Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germany

Saga University, Faculty of Science and Engineering, Saga, Japan

Technische Universität Graz, Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik, Graz, Austria

University of Tokyo, Faculty of Engineering, Nuclear Engineering Research Laboratory, Tokyo, Japan