Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Veronika Pedić, mag. math.

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski