dr. sc. Vedran Bobanac

Poslijedoktorand, Zavod za visoki napon i energetiku

  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Adaptive H-infinity Control of Large Wind Turbines // Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT).
Laboratory for Renewable Energy Sources and Identification of the Laboratory Wind Turbine Model // Proceedings of the 18th International Conference on Process Control / Fikar, Miroslav ; Kvasnica, Michal (ur.).
Modified Banker’s algorithm for scheduling in multi-AGV systems // Proc. of IEEE Conference on Automation Science and Engineering.
Linear Parameter Varying Approach to Wind Turbine Control // Proceedings of the 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010.
Dynamic Routing in Multi-AGV Systems Based on Extended Banker Algorithm // Proceedings of 16th Mediterranean Conference on Control and Automation MED08.
 
  Disertacije
 
Linearno parametarski promjenjivo upravljanje velikim vjetroagregatima / doktorska disertacija.
 
  Diplomski radovi
 
Određivanje optimalnog puta metodom vremenskih prozora / diplomski rad.
 
  Druge vrste radova
 
Provjera klasičnih algoritama upravljanja pomoću profesionalnih simulacijskih alata, 2009. (izvješće).
Analiza postojećih metoda matematičkog modeliranja vjetroagregata i vjetra, 2009. (izvješće).
Analiza postojećih algoritama upravljanja vjetroagregatima te pravaca njihova istraživanja, 2009. (izvješće).
Simulacijski modeli vjetroagregata i vjetra u Matlab/Simulink okruženju i njihova validacija, 2009. (izvješće).
Provođenje prve faze ispitivanja u Laboratoriju za obnovljive izvore energije na FER-u, 2009. (izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Mjerenje snage i torzijskih vibracija na vratilu laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Sprječavanje prekoračenja maksimalno dopuštene brzine vrtnje vjetroagregata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Robusno upravljanje H∞ s primjenom na laboratorijski vjetroagregat / završni rad - diplomski/integralni studij.
Identifikacija matematičkog modela laboratorijskog vjetroagregat / završni rad - diplomski/integralni studij.
Korištenje stroboskopa za prividno usporavanje brzine vrtnje laboratorijskog vjetroagregata / završni rad - preddiplomski studij.
Robusno upravljanje vjetroagregatom / diplomski rad.
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2007.