korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
Broj posjeta:
45398
 
UPUTE ZA PRIJAVU ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE FER-A U AK. GOD. 2015./2016.

Prijave za upis na diplomske studije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva obavljat će se do ponedjeljka, 14. rujna 2015. godine putem web aplikacije na adresi: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Detaljne informacije o načinu prijave i rokovima objavljene su na stranici http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/upute.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomske studije je diplomski.upisi@fer.hr.

Temeljem Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u akademskoj godini 2015./2016. prijave za upis na diplomski studij trajat će do ponedjeljka, 14. rujna 2015. godine, a provodit će se putem web aplikacije na adresi:

http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava

Prijava i upis sastoje se od:

1.     Ispunjavanja upisnih podataka u web prijavi (obvezno za sve pristupnike)

2.     Predaje prijavne dokumentacije (prijava postaje službena po evidentiranju dokumentacije)

3.     Razredbenog ispita (za kandidate koji imaju obvezu pristupanja razredbenom ispitu)

4.     Upisa (za kandidate koji su ostvarili pravo na upis)

___________________________________________________________________________________

 

1. Ispunjavanje upisnih podataka u web prijavi

Web prijava obvezna je za sve pristupnike. Web prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja srpanjskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja su opisani na stranici: http://www.fer.unizg.hr/diplomski_studij. Informacije o predmetima diplomskog studija dostupne su u Informacijskom paketu - Red predavanja diplomskog studija FER-a.

Studenti u sklopu web prijave ispunjavaju osobne podatke, podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju, odabiru studij i profil koji žele upisati, mentora, predviđeno područje istraživanja te listu predmeta koje žele upisati.

Odabir područja i predmeta potvrđuje mentor pa pristupnicima predlažemo da što prije stupe u kontakt s budućim mentorom i dogovore željeno područje i listu predmeta. Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučujemo da prijavu što prije zaključaju. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi u rujnu.

Detaljne upute o načinu odabira predmeta nalazi se ovdje:

http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Upute_Upis_semestra%5B1%5D.pdf

Pristupnici za prijavu mogu koristiti svoje trenutne korisničke podatke za pristup Webu FER-a. Pristupnici koji nemaju korisničke podatke za pristup Webu FER-a mogu ih otvoriti automatski na stranici prijave.


2. Predaja prijavne dokumentacije

Nakon zaključavanja web prijave pristupnicima će se omogućiti tiskanje prijavnog obrasca koji je potrebno potpisati i predati Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme šaltera najkasnije do utorka, 15. rujna 2015. godine do 14.00 sati. Prijave predane nakon ovog roka neće biti razmatrane.  

Uz otisnut potpisani obrazac iz web prijave potrebno je predati:

a. Domovnicu

b. Rodni list

c. Svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti potvrdu ili            prijepis ocjena ili drugi dokument temeljem kojeg se može utvrditi da je pristupnik završio preddiplomski studij. 

d. Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program  

e. Potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice

f.  Jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm)

g. Popunjeni matični i upisni list. Upute za popunjavanje ovih tiskanica objavljene su na        

    oglasnoj ploči FER-a.

h. Uplatnicu na 100,00 kuna za trošak razredbenog postupka (neovisno o obvezi pristupa 

    razredbenom ispitu). Podaci za uplatu:

Iznos: 100,00 kuna
Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: 65-OIB
Opis plaćanja: trošak razredbenog postupka

 

Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci.

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva nisu obvezni predavati dokumente pod točkama od a) do d).

Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda:

http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/.

Ukoliko u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave možete zatražiti od Studentske službe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučujemo da prijavu što prije zaključaju. Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju od strane mentora bit će poslana e-mailom. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi u rujnu.

Kandidati koji su se prijavili na ljetnom upisnom roku za upis diplomskog studija i nisu zadovoljili uvjete upisa, a žele upisati diplomski studij FER-a u rujanskom upisnom roku, moraju se ponovno prijaviti kroz sustav prijava. Takvi kandidati trebaju ponovno predati prijavnu dokumentaciju pod točkama g) i h), dakle ponovno uplatiti troškove razredbenog postupka i ispuniti i predati matični i upisni list. Kandidati koji su se prijavili na ljetnom upisnom roku za upis diplomskog studija i nisu zadovoljili uvjete upisa, a koji ne predaju ponovno dokumentaciju u jesenskom upisnom roku, smatrat će se da su odustali od upisa u ovom roku. 

Za upis u diplomski studij mogu se prijaviti i studenti FER-a koji polaganjem predmeta na rujanskim rokovima mogu ostvariti uvjet završetka preddiplomskog studija. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita. Ako do okončanja razredbenog postupka bude ostvaren uvjet završetka preddiplomskog studija, ovi kandidati time stječu pravo uvrštenja na listu razredbenog postupka za upis na studij.

 

3. Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u petak, 18. rujna 2015. godine.

Razredbeni ispit obavezan je za sve studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu te za studente FER-a koji su završili preddiplomski studij u više od četiri aktivne akademske godine.

Svi studenti FER-a i međunarodno akreditiranih fakulteta koji su preddiplomski studij završili u roku od najviše 4 godine (8 semestara) izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

• Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +20 (plus dvadeset) bodova;

• Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;

• Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

 

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

· "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici ili preuzeli na adresi: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/provjera_znanja

· Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja  (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Uporaba ostalih pomagala nije dopuštena.

Primjere provjera znanja možete vidjeti ovdje: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/provjera_znanja

 

4. Upis

Da bi pristupnik bio uvršten u rang-listu kvalificiranih, na provjeri znanja mora steći najmanje 80 bodova. Taj broj bodova naziva se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan. Upisna rang-lista dobiva se izdvajanjem početnog dijela rang-liste kvalificiranih, tako da je broj bodova posljednjeg rangiranog pristupnika upisne rang-liste jednak broju bodova pristupnika rangiranog na 550. mjestu rang-liste kvalificiranih. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa bit će upisani na temelju dokumenata i podataka dostavljenih tijekom prijave. Pristupnici će upis potvrđivati predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kuna. Upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka. Potvrdu o uplati upisnine potrebno je predati (osobno ili putem maila na adresu stuslu@fer.hr) tek NAKON objave konačne upisne rang-liste.

Podatci za uplatu upisnine:

  • Iznos: 300,00 kuna
  • Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
  • Model: HR00
  • Poziv na broj primatelja: 65-OIB

Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija. Razlikovne predmete određuje Odbor za diplomski rad profila individualno za svakog studenta.

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. svibnja 2008. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na  FER-u, a koji prilikom upisa diplomskog studija mijenjaju studijski program. Razlikovni predmeti objavljeni su na stranicama profila.

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

 

5. Participacija

Participacija u troškovima studija bit će regulirana aktima nadležnog Ministarstva i Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Vlade RH studenti koji u akademskoj godini 2015./2016. prvi put upisuju 1. godinu studija ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija tijekom 1. godine studija. 

 

6. Prijave i provedba rujanskog razredbenog postupka

Na ovaj rok prijavljuju se oni studenti koji tijekom provedbe srpanjskom razredbenog postupka nisu imali završen preddiplomski studij, koji nisu ostvarili pravo upisa na srpanjskom razredbenom postupku ili koji iz drugih objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u petak, 18. rujna 2015. godine.

 

7. Kontakt adresa

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomski studij je diplomski.upisi@fer.hr.