izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić

Izvanredni profesor, Zavod za primijenjenu matematiku

  Udžbenici i skripta
 
Matematika 2 / Sandra Gračan (ur.).
Četiri računa za ekonomiste / Santini, Guste (ur.).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 
Combinatorial bases of basic modules for affine Lie algebras C_{; ; ; n}; ; ; ^{; ; ; (1)}; ; ;. // Journal of mathematical physics. 57 (2016) , 9; 091701-1-091701-19 (članak, znanstveni).
An Extension of the Classical Gauss Series-product Identity by Boson-fermionic Realization of the Affine Algebra $\widehat{; ; ; \mathfrak{; ; ; gl}; ; ; }; ; ; _n$. // Journal of algebra and its applications. 9 (2010) , 1; 123-133 (članak, znanstveni).
Z-Gradations of Classical Affine Lie Algebras and Kac Parameters. // Communications in algebra. 32 (2004) , 8; 2987-3016 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
On Kac parameters and spectral decomposition of a matrix of specialized roots of Lie algebra $\mathfrak{; ; sl}; ; _n$. // RAD HAZU. MATEMATIČKE ZNANOSTI. 18 (2014) , 519; 55-72 (članak, znanstveni).
The generating condition for the extension of the classical Gauss series-product identity. // Glasnik matematički. 47 (2012) , 1(67); 133-142 (članak, znanstveni).
A note on Ostrowski's inequality. // Mathematical Inequalities and Applications. 4 (2001) , 2; 297-299 (članak, znanstveni).
A methodology for digital real time simulation of dynamic systems using modern DSPs. // Simulation practice and theory. 5 (1997) , 2; 137-151 (članak, znanstveni).
A Note on the Generalization of Hua's Inequality. // Tamkang journal of mathematics. 28 (1997) , 4; 321-323 (članak, znanstveni).
Analiza strukture prometnih tokova - prilog odabiru strategije daljnjeg razvitka prometa na prostoru Podunavlje-Jadran. // Promet. 5 (1993) , 6(suplement SPIH); 67-71 (članak, znanstveni).
Primjena numeričke metode rješavanja nelinearnih jednadžbi za proračun parametara pri određivanju prosječne brzine vozila na dvosmjernim putovima. // Promet. 4 (1992) , 5; 163-167 (članak, znanstveni).
Kriterij za izbor odabranih dvoparametarskih modela i analiza njegove primjenjivosti. // Promet. 3 (1991) , 5; 219-226 (članak, znanstveni).
Svojstva negativne binomne razdiobe i njene primjene u prometu. // Promet. 1 (1989) , 6; 717-720 (članak, znanstveni).
Primjena matematičke metode za određivanje optimalne lokacije u prometu. // Promet. 1 (1989) , 3; 365-370 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Kako se čuje dimenzija \sqrt{; ; ; 3}; ; ; ?. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. XV (2014) , 58; 17-26 (članak, stručni).
Uvođenje pojma određenog integrala u srednjoškolskoj nastavi matematike (2. dio). // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. XIII (2012) , 49; 31-37 (članak, stručni).
Uvođenje pojma određenog integrala (1. dio). // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. XII (2011) , 48; 41-51 (članak, stručni).
Pojam vjerojatnosti i vjerojatnosnog prostora u srednjoškolskoj nastavi matematike. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. XI (2010) , 43; 4-18 (članak, stručni).
Novi pristupi u obrazovanju nastavnika matematike. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. X (2009) , 38; 21-34 (članak, stručni).
Nakon deset godina. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. X (2009) , 40; 4-5 (uvodnik, stručni).
Matematike izvan matematike. // Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike. IV (2003) , 14; 76-79 (članak, stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Traba li nam koeficijent smjera pravca? // V. kongres nastavnika matematike / Prof.dr.sc. Ivan Ivanšić (ur.).
Stručni ispiti za pripravnike u srednjim školama u ozračju novih pristupa u obrazovanju nastavnika matematike // IV. kongres nastavnika matematike / Prof.dr.sc. Ivan Ivanšić (ur.).
Analiza modela otplate zajma uz pomoć Excela // MIPRO 2004 Computers in education / Čičin-Šain, Marina ; Dragojlović, Pavle ; Turčić Prstačić, Ivana (ur.).
Korištenje softverskog paketa Mathematica na studijima poslovne ekonomije // MIPRO 2004 Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Dragojlović, Pavle ; Turčić Prstačić, Ivana (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Ciljevi postignuća i motivacijska uvjerenja pri učenju matematike // Sažetci priopćenja XIX. Dani psihologije u Zadru / Slišković, A. et al (ur.).
Predicting interest and achievement in learning exponential and logarithmic functions // International Conference on Motivation 2014: Program and abstracts.
Razvoj interesa pri učenju eksponencijalnih i logaritamskih funkcija // 2. Dani obrazovnih znanosti Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama: Program i sažeci radova.
 
  Disertacije
 
Z-gradacije afinih Liejevih algebri i Kacovi parametri / doktorska disertacija.
 
  Prevodilaštvo
 
Medijska pismenost i civilno društvo / Zgrabljić Rotar, Nada (ur.).
 

Nastava

Sveučilišni preddiplomski