Na FER-u postoji zaposlenika s imenom

    dr. sc. Tihana Brkljačić

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni diplomski