Sonja Majstorović

Tajnik/ca, Zavod za primijenjeno računarstvo