Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ZAVRŠNI RAD
Šifra: 34317
ECTS: 12
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
OBAVIJESTI
Objavljeno: 15.06.2016. u 14:07

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 17.06.2016. u 12.00  u sobi D105 na Zavodu ZESOI. Molim studente da dobro prouče upute o predaji završnog rada u repozitoriju.

Marko Subašić
Objavljeno: 14.06.2016. u 18:25

PDF-ove završnih radova je nužno predati do 17.6. do kraja dana preko weba FER-a. Naknadne izmjene će moći raditi samo mentori.

Zaprimanje završnih radova na modulu PIIS će biti obavljeno u petak 17. 6. 2016. u dvorani D259 u 12:00. Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:
1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,
2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka (osim ako s mentorom nije dogovoreno da se uvezeni rad i CD predaju kasnije) i
3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada (osim ako s mentorom nije dogovoreno da se uvezeni rad i CD predaju kasnije).
 
Detaljne upute za predaju i prijavu završnih radova se nalaze na sljedećoj poveznici:
http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Upute_za_izradu_i_predaju_zavrsnog_rada%5B5%5D.pdf

Ivica Botički
Objavljeno: 14.06.2016. u 15:45
Uređeno: 14.06.2016. u 15:45

Zaprimanje završnih radova na modulu TKI će biti obavljeno u petak 17. 6. 2016. u dvorani D1 u 14:15. Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:

1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,

2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka i

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada.

 

Detaljne upute za predaju i prijavu završnih radova se nalaze na sljedećoj poveznici:

http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Upute_za_izradu_i_predaju_zavrsnog_rada%5B5%5D.pdf

 

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 14.06.2016. u 13:16
Uređeno: 14.06.2016. u 13:16

Predaja Završnog rada djelovođi održat će se u petak 17. lipnja 2016. u 12:00 sati u sobi D344 na ZEMRIS-u (3. kat zgrade D).

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Potrebno je predati tvrdo uvezeni primjerak završnog rada zajedno s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu na CD-u ili DVD-u.

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 14.06.2016. u 12:13
Uređeno: 14.06.2016. u 12:14
Predaja završnih radova - modul...

Predaja Završnog rada djelovođi održat će se u petak 17.06.2016. u12:00 sati u sobi D248 na Zavodu za visoki napon i energetiku.

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Potrebno je predati tvrdo uvezeni primjerak završnog rada zajedno s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu na CD-u ili DVD-u.

Juraj Havelka
Objavljeno: 10.06.2016. u 11:25

Službena predaja Završnog rada djelovođi održat će se u petak 17.06.2015. u 12:00  u sobi C12-11 na Zavodu za radiokomunikacije. 

 

Student treba doći osobno i sa sobom donijeti:

 

1) Personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,

2) Tvrdo uvezani Završni rad koji sadrži izvorni primjerak Završnog zadatkaoptički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom Završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca Završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme Završnog rada. Medij je potrebno uložiti u odgovarajuću omotnicu na stražnjoj korici rada. 

3) Dodatni primjerak elektroničke verzije rada na optičkom mediju u tankom plastičnom kućištu (slim case) koji na papirnatoj etiketi sadrži podatke s naslovnice Završnog rada. Dodatno, na sam medij student treba zapisati ključne informacije o sadržaju (ime i prezime studenta, JMBAG, broj i naziv Završnog rada, akademska godina obrane Završnog rada).

Krešimir Malarić
Objavljeno: 07.06.2016. u 13:27
Uređeno: 08.06.2016. u 10:59

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 17. lipnja 2016. od 11:00 do 12:00 u prostoriji C9-13 na ZARI-ju (IX kat C zgrade, ured doc.dr.sc. Marije Seder). 

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:

1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,

2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka i

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada. 

 

Nikola Mišković
Objavljeno: 07.06.2016. u 11:10
Uređeno: 07.06.2016. u 11:11

Proučite upute o predaji završnog rada od ak. god. 2015-2016. Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 17. lipnja 2016. godine od 11:30h do 12:15h u uredu D-108 (prof. dr. sc. Mladen Vučić----predsjednik odbora ERI u zamjenu djelovođe ERI) na Zavodu ZESOI (I kat).

Djelovođa ERI - izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić

Dražen Jurišić
Objavljeno: 18.03.2016. u 14:47
Uređeno: 18.03.2016. u 14:50

Dodatni termin za preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u petak, 25.3.2016. u 14:00 sati u prostoriji D262 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Ivica Botički
Objavljeno: 17.03.2016. u 10:05

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Obradba informacija i multimedijske tehnologije biti će u petak 18.03.2016. u 12:00 u prostoriji D150. Studenti trebaju sa sobom donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada. Izjavu je potrebno dohvatiti s FERweba, a prije predaje trebaju je potpisati student i mentor.

Marko Subašić
Objavljeno: 16.03.2016. u 15:43

Preuzimanje zadatka završnog rada (LJETNI ROK 2015-2016) za modul Računarska Znanost održat će se u ponedjeljak 21. ožujka 2016., s početkom u 14 sati na ZEMRIS-u (3. kat zgrade D; pričekati pred ulazom u Zavod).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 16.03.2016. u 15:17
Uređeno: 16.03.2016. u 15:19

Preuzimanje zadatka završnog rada (LJETNI ROK 2015-2016) modula ERI održat će se u petak 18.03.2016. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 16.03.2016. u 14:26

Preuzimanje zadataka završnih radova modula TKI će se održati u ponedjeljak 21.03.2016. u 13:00 u dvorani B1.

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati student i mentor.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 16.03.2016. u 12:24
Uređeno: 16.03.2016. u 12:25
Preuzimanje zadataka završnih radova...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka završnih radova iz modula Elektroenergetika biti će u petak 18.3.2016. u 13:00 u sobi D248 (Havelka).

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati

Juraj Havelka
Objavljeno: 15.03.2016. u 23:51

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u petak, 18.3.2016. u 13:00 sati u prostoriji D259 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Ivica Botički
Objavljeno: 14.03.2016. u 10:40
Uređeno: 16.03.2016. u 08:44


Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Automatika održat će se u četvrtak, 24. ožujka 2016., u 10.00 sati, u prostoriji C09-13 (C zgrada, 9. kat). Zadatke će predavati dr. sc. Marija Seder u ime djelovođe. Potrebno je donijeti sa sobom personalizirani obrazac za predaju završnog rada kojeg trebaju potpisati student i mentor.

Nikola Mišković
Objavljeno: 11.03.2016. u 11:37

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak, 18. ožujka u 11.30 sati u prostoriji C12-17a (C zgrada, 12 kat). Potrebno je donijeti sa sobom personalizirani obrazac za predaju završnog rada kojeg trebaju potpisati student i mentor. 

Krešimir Malarić
Objavljeno: 28.01.2016. u 12:12

Predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 29.01.2016. u 9:30 sati u D262 (2. kat D zgrade). 
Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.
Tvrdo uvezeni primjerak završnog rada (zajedno s optičkim medijom (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu) studenti također trebaju predati (osim ako nisu drukčije dogovorili s mentorom).

Ivica Botički
Objavljeno: 15.10.2015. u 10:52

Preuzimanje zadataka završnih radova modula TKI će se održati u petak 16.10.2015. u 14:00 u prostoriji C07-06.

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati student i mentor.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 13.10.2015. u 14:03
Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u ponedjeljak, 19.10.2015. u 11:30 sati u prostoriji D259 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci
Ivica Botički
Objavljeno: 28.06.2015. u 22:28
Uređeno: 29.06.2015. u 16:36

Finalni raspored obrana je upravo objavljen pa studenti mogu vidjeti termine svojih obrana na FERovom webu. Zbog kompleksnosti problema organiziranja velikog broja obrana se moli studente da djelovođi ne šalju nikakve zahtjeve u vezi termina svojih obrana, već da sve eventualne probleme riješe izravno s mentorom.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 12.06.2015. u 12:33

NOVI ROK ZA STUDENTE KOJI NISU USPJELI PREDATI ZAVRŠNI RAD JE: Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u ponedjeljak 15. lipnja 2015. godine od 11:30h do 12:15h u uredu D-109 (izv. prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat). (Proučite upute o predaji završnog rada od ak. god. 2014-2015.)

Djelovođa ERI - izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.06.2015. u 10:51

Proučite upute o predaji završnog rada od ak. god. 2014-2015. Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 12. lipnja 2015. godine od 11:30h do 12:15h u uredu D-109 (izv. prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Djelovođa ERI - izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić

Dražen Jurišić
Objavljeno: 10.06.2015. u 10:17

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 12.06.2015. u 12.00  u sobi D150 na Zavodu ZESOI. Molim studente da dobro prouče upute o predaji završnog rada u repozitoriju.

Marko Subašić
Objavljeno: 09.06.2015. u 14:38

Danas su objavljene upute za predaju i prijavu završnih radova. Zaprimanje završnih radova na modulu TKI će biti obavljeno u petak 12. 6. 2015. u dvorani D1 u 14:00. Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:

1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,

2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka i

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 09.06.2015. u 12:23
Predaja završnih radova - modul...

Predaja Završnog rada djelovođi održat će se u petak 12.06.2015. u 12:00 sati u sobi D248 na Zavodu za visoki napon i energetiku.

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Potrebno je predati tvrdo uvezeni primjerak završnog rada zajedno s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu na CD-u ili DVD-u.

Juraj Havelka
Objavljeno: 08.06.2015. u 17:27

Predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 12.06.2014. u 14:00 sati u D340 (3. kat zgrade D). 

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Tvrdo uvezeni primjerak završnog rada (zajedno s optičkim medijom (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu) studenti također trebaju predati (osim ako nisu drukčije dogovorili s mentorom).

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 07.06.2015. u 14:15

Predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 12.06.2014. u 14:00 sati u D259 (2. kat D zgrade). 

Studenti trebaju sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s vlastitim potpisom i potpisom mentora.

Tvrdo uvezeni primjerak završnog rada (zajedno s optičkim medijom (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu) studenti također trebaju predati (osim ako nisu drukčije dogovorili s mentorom).

Ivica Botički
Objavljeno: 03.06.2015. u 15:07

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 12.06.2015. u 12:00  u sobi C12-11 na Zavodu za radiokomunikacije. 

Student treba doći osobno i sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju Završnog rada s potpisom mentora i studenta.

Tvrdo uvezeni primjerak završnog rada (zajedno s optičkim medijom (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu) studenti trebaju predati mentoru (po dogovoru).

Krešimir Malarić
Objavljeno: 16.03.2015. u 14:57

Novi termin za preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u četvrtak, 26.3.2015. u 10:30 sati u prostoriji D262 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Ivica Botički
Objavljeno: 13.03.2015. u 12:36
Uređeno: 13.03.2015. u 12:39

NOVI ROK ZA STUDENTE KOJI NISU USPJELI PREUZETI ZADATAK JE: Preuzimanje zadatka završnog rada (LJETNI ROK 2014-2015) modula ERI održat će se u ponedjeljak, 16.03.2015. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.03.2015. u 16:08

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Obradba informacija i multimedijske tehnologije biti će u ponedjeljak 16.03.2015. u 12:30 u prostoriji D150. Studenti trebaju sa sobom donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada. Izjavu je potrebno dohvatiti s FERweba, a prije predaje trebaju ju potpisati potpisati student i mentor.

Marko Subašić
Objavljeno: 11.03.2015. u 13:13

Preuzimanje zadatka završnog rada (LJETNI ROK 2014-2015) modula ERI održat će se u petak, 13.03.2015. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.03.2015. u 12:47
Uređeno: 11.03.2015. u 12:47
Preuzimanje zadataka završnih radova...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka završnih radova iz modula Elektroenergetika biti će u utorak 17.3.2015. u 12:00 u dvorani D251 (seminar).

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati student i mentor.

Juraj Havelka
Objavljeno: 11.03.2015. u 10:21
Uređeno: 11.03.2015. u 10:21

Preuzimanje zadataka završnih radova modula TKI će se održati u petak 13.3.2015. u 11:15 u dvorani A301.

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati student i mentor.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 10.03.2015. u 17:05

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Računarska znanost bit će u petak, 13.3.2015. u 12:00 sati na ZEMRIS-u (zgrada D, 3. kat). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

 

Tomislav Hrkać
Objavljeno: 09.03.2015. u 11:03

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Radiokomunikacijske tehnologije održat će se u petak, 13. ožujka u 11.30 sati u prostoriji C12-17a (C zgrada, 12 kat). Potrebno je donijeti sa sobom personalizirani obrazac za predaju završnog rada kojeg trebaju potpisati student i mentor. 

Krešimir Malarić
Objavljeno: 08.03.2015. u 14:55

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u ponedjeljak, 16.3.2015. u 14:00 sati u prostoriji D259 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Ivica Botički
Objavljeno: 29.06.2014. u 10:28

Dodatni termin za predaju završnih radova prema uputama na webu je srijeda 2. srpnja 2014. u 10:00 sati u uredu prof. dr. sc. Željka Bana (C9-08) na IX katu C-zgrade. Definirani termin je zadnji termin kada možete predati ukoričene radove s CD-om.

Nikola Mišković
Objavljeno: 12.06.2014. u 17:13

Studentska služba je potvrdila da studenti modula Automatika mogu ubaciti obrasce u pretinac na Studentskoj službi nakon što ih potpiše djelovođa u 15:00 sati. Dakle, ne morate ih do 14:00 sati osobno odnijeti u Studentsku službu.

 

Nikola Mišković
Objavljeno: 12.06.2014. u 16:58

Zbog toga što neki studenti dosad nisu uspjeli isprintati personalizirane obrasce za prijavu završnog rada, zaprimanje završnih radova na modulu TKI će biti obavljeno u petak 13. 6. 2014. u dvorani B1 u 12:30 (umjesto u 11:00).

Kako će 13. 6. 2014. većina mentora sa Zavoda za telekomunikacije biti na sastanku između 10:00 i 12:00, mole se studenti koji još nisu uspjeli prikupiti potpise mentora da to učine prije 10:00 ili između 12:00 i 12:30.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 12.06.2014. u 10:23

 

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 13.06.2014. u 12:00  u sobi C12-13 na Zavodu za radiokomunikacije. Molim studente da dobro prouče upute o predaji završnog rada za ak. god. 2013-2014.

Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta.

Tvrdo uvezeni primjerak završnog rada (zajedno s optičkim medijom (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu) studenti trebaju predati mentoru (po dogovoru).

Zvonimir Šipuš
Objavljeno: 11.06.2014. u 18:18

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 13.06.2014. u 15:00  u sobi C9-14 na ZARI-ju (IX kat C zgrade). Molim studente da dobro prouče upute o predaji završnog rada za ak. god. 2013-2014.

Na zaprimanje radova studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti:

1) personalizirani obrazac za predaju završnog rada s potpisom mentora i studenta,

2) izvorni primjerak tvrdo uvezanog završnog rada koji sadrži izvorni primjerak završnog zadatka i

3) optički medij (CD ili DVD) s elektroničkom verzijom završnog rada u PDF formatu kao i izvornom formatu u kojem je rad napisan te skenom potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada. 

Nikola Mišković
Objavljeno: 11.06.2014. u 10:57

Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 13.06.2014. u 12.30  u sobi D150 na Zavodu ZESOI. Molim studente da dobro prouče upute o predaji završnog rada za ak. god. 2013-2014.

Marko Subašić
Objavljeno: 10.06.2014. u 10:42

Predaja završnih radova obavit će u petak, 13. lipnja 2014. godine u dvorani D259 u 10:00 sati. U dogovoru s mentorom, uvezenu papirnatu verziju rada će se moći predati i u naknadnom kasnijem terminu 30. lipnja 2014. u 10:00 sati u D262.

Molim studente da prije predaje u petak obave ove korake:

1. Putem weba FER-a unesu bibliografske podatke o radu te predaju PDF verziju rada. Upload putem weba FER-a će biti omogućen počevši od četvrtka 12.6.2014. Verzija rada u PDF-u koja se predaje ne mora biti konačna. Konačni datum predaje bit će objavljen na ovim stranicama.

2. Nakon što obave točku 1. studenti moraju otisnuti personalizirani obrazac za predaju završnog rada te ga odnijeti mentoru na potpis.

3. Potpisani personalizirani obrazac treba donijeti na predaju završnog rada 13. lipnja 2014. godine.

 

Više informacija o novom načinu predaje završnog rada se može naći na: http://www.fer.unizg.hr/intranet/obavijesti?@=2eyk0#news_10172

Ivica Botički
Objavljeno: 09.06.2014. u 12:04

Proučite upute o predaji završnog rada od ak. god. 2013-2014. Službena predaja završnog rada djelovođi održat će se u petak 13. lipnja 2014. godine od 11:30h do 12:15h u uredu D-109 (izv. prof. dr. sc. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Djelovođa ERI - izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić

Dražen Jurišić
Objavljeno: 09.06.2014. u 11:21
Uređeno: 09.06.2014. u 14:52
Predaja završnih radova - modul...

Poštovani,

Završni rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u ponedjeljak 16. lipnja 2014. u 12h na Zavod za visoki napon i energetiku (2. kat D zgrade) u sobu D-248

Juraj Havelka
Objavljeno: 14.03.2014. u 12:58

Dodatni termin za preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u četvrtak 27.3.2014. u 12.30 sati u prostoriji D262 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik). Molim studente da na preuzimanje donesu izjavu potpisanu od strane mentora (može se dohvatiti s http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci).

Ivica Botički
Objavljeno: 13.03.2014. u 15:31

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Obradba informacija i multimedijske tehnologije biti će u petak 14.03.2014. u 11h u prostoriji D150.

Studenti trebaju sa sobom donijeti izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada. Izjavu je potrebno dohvatiti s FERweba, a prije predaje trebaju ju potpisati potpisati student i mentor.

Marko Subašić
Objavljeno: 12.03.2014. u 21:50

Preuzimanje zadataka završnih radova modula TKI će se održati u petak 14.3.2014. u 13:00 u dvorani B5.

Studenti trebaju doći osobno i sa sobom donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu završnog rada te potpisati da su preuzeli zadatak. Navedenu izjavu je potrebno dohvatiti s FERovog weba te ju zatim isprintanu trebaju potpisati student i mentor.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 12.03.2014. u 13:56
Uređeno: 12.03.2014. u 20:15

Preuzimanje zadataka završnih radova za modul Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi bit će u petak 14.3.2014. u 12.00 sati u prostoriji D259 (D-zgrada 2. kat, jugozapadni hodnik).

NOVO: zbog zauzetosti studenata dodan je još jedan termin preuzimanja zadataka: 14.3.2014. u 10:00 sati u D259. Studenti su slobodni odabrati termin koji im bolje odgovara.

Ivica Botički
Objavljeno: 12.03.2014. u 13:50

Preuzimanje zadatka završnog rada (LJETNI ROK 2013-2014) modula ERI održat će se u petak, 14.03.2014. od 11:30 do 12:15h u uredu djelovođe D-109 (prof. D. Jurišić) na Zavodu ZESOI (I kat).

Studenti trebaju donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju trebaju potpisati i student i njegov mentor.
Izjave su personalizirane i preuzimaju se s Ferweba.

Dražen Jurišić
Objavljeno: 11.03.2014. u 12:58
Uređeno: 11.03.2014. u 13:00
Preuzimanje zadataka završnih radova...

Poštovani,

Preuzimanje zadataka završnih radova iz modula Elektroenergetika biti će u petak 14.3.2014. u 13:00 u dvorani D251 (seminar).

Juraj Havelka
Objavljeno: 11.03.2014. u 10:23

Studenti trebaju preuzeti zadatke za Završni rad  u petak 14.3.2014. u 12:00 sati na Zavodu za Radiokomunikacije, zgrada C,  XII. kat.

Studenti moraju  donijeti Izjavu o suglasnosti za javnu objavu Završnog rada, koju treba biti potpisana od studenta i njegovog mentora. Izjave će biti personalizirane i preuzimat će se sa FER-weba.

 

 

S.Hrabar

Silvio Hrabar
Objavljeno: 28.01.2014. u 22:00
Uređeno: 28.01.2014. u 22:00

Završni rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 24. siječnja 2014. u 10:30 h na Zavod za primijenjeno računarstvo (2. kat D zgrade) u sobu D-262.

Ivica Botički
Objavljeno: 24.01.2014. u 09:36

Studenti obrazac s potpisom mentora trebaju donjeti djelovođi na potpis u petak 24. siječnja 2014. od 10:00 do 13:00h na Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo (11. kat zgrade C) u sobu 13.

Danko Basch
Objavljeno: 23.01.2014. u 22:02

Završni rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 24. siječnja 2014. u 10:30 h na Zavod za primijenjeno računarstvo (2. kat D zgrade) u sobu D-262.

Ivica Botički
Objavljeno: 22.01.2014. u 15:09
Uređeno: 22.01.2014. u 15:10
Predaja završnih radova - modul...

Poštovani,

Završni rad predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac s potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 24. siječnja 2014. u 12h na Zavod za visoki napon i energetiku (2. kat D zgrade) u sobu D-248

Juraj Havelka
Objavljeno: 09.10.2013. u 16:49

Studenti modula Programsko inženjerstvo trebaju osobno preuzeti svoje zadatke za završne radove u petak, 11.10.2013. u 14:30 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo (D zgrada, 2. kat) u sobi D262 (na kraju hodnika).

Ivica Botički
Objavljeno: 12.06.2013. u 11:48
Uređeno: 12.06.2013. u 11:48

Uvezeni završni rad predaje se izravno mentoru, a mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u petak 14. lipnja 2013. u 12h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu  D-150.

Marko Subašić
Objavljeno: 12.06.2013. u 11:41
Uređeno: 22.01.2014. u 15:11
Juraj Havelka
Objavljeno: 10.06.2013. u 00:07

Predaja završnih radova za modul Programsko inženjerstvo bit će organizirana u petak, 14. lipnja 2013. u 12:00 sati u prostoriji D-262 (ZPR, zgrada D, 2. kat).
U navedenom terminu potrebno je samo donijeti obrazac „Predaja završnog rada i prijava završnog ispita“ (preuzimanje na adresi http://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/obrasci) potpisan od strane mentora, čime mentor garantira da je rad predan. Djelovođi nije potrebno donositi završni rad.

Ivica Botički
Objavljeno: 15.03.2013. u 18:42

Ova obavijest je samo za studente Programskog inženjerstva.

Studenti koji nisu, iz kojeg god razloga, preuzeli završni zadatak, moći će to učiniti 11. travnja 2013. u 12 sati u prostoriji D262.

Ivica Botički
Objavljeno: 14.03.2013. u 13:43
Uređeno: 14.03.2013. u 14:08
Preuzimanje zadataka Završnih radova...

Poštovani,

 

Obavještavamo vas da će se podjela zadataka završnih radova održati na Zavodu za visoki napon i energetiku u utorak 19.3.2013 u 12:00 (zavodska knjižnica).

Juraj Havelka
Objavljeno: 13.03.2013. u 15:13

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Obradba informacija i multimedijske tehnologije miti će u ponedjeljak 18.03.2013. u 11h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 08.03.2013. u 23:12

Preuzimanje zadatka završnog rada modula RK održat će se u petak, 15.03.  2013. u 12:00 na Zavodu za RK (zgrada C, XII kat).

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2013. u 11:27

 

Studenti modula Programsko inženjerstvo trebaju osobno preuzeti svoje zadatke za završne radove u petak 15.3.2013. u 16:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo (D zgrada, 2. kat) u sobi D262 (na kraju hodnika).
Ivica Botički
Objavljeno: 04.03.2013. u 16:14
Uređeno: 05.03.2013. u 09:13

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Telekomunikacije i informatika održat će se u petak 15.3.2013. u 13:00h u dvorani B3. Studenti trebaju osobno doći na preuzimanje i potpisati da su preuzeli zadatak.

Krešimir Pripužić
Objavljeno: 05.06.2012. u 14:20
Uređeno: 05.06.2012. u 14:21

Potpisivanje Obrazaca za predaju završnog rada održat će se u srijedu, 6.6. u 12:00  na Zavodu za RK. Obrasci moraju prethodno biti potpisani od strane mentora. Uvezani rad i CD predaje se  izravno mentoru, po dogovoru s mentorom.

 

 
 
Silvio Hrabar
Objavljeno: 01.06.2012. u 16:47

Potpisivanje Obrazaca za predaju završnog rada održat će se u srijedu, 6.6. u 12:00 u prostoriji D-259. Obrasci moraju prethodno biti potpisani od strane mentora! Uvezani rad možete predati izravno mentoru, po dogovoru s mentorom.

Boris Vrdoljak
Objavljeno: 01.06.2012. u 11:55

Završni rad, tvrdi uvez i CD, predaje se izravno mentoru po dogovoru s mentorom. Mentor predaju potvrđuje potpisom na obrascu. Obrazac sa potpisom mentora donesite djelovođi na potpis u srijedu 6. lipnja 2012. u 13h na Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija (1. kat D zgrade) u sobu  D-150.

Marko Subašić
Objavljeno: 31.05.2012. u 08:21
Uređeno: 31.05.2012. u 08:22

 

Od mentora potpisani obrazac za prijavu završnog ispita treba predati do 11. lipnja 2012. djelovođi (u D247) ili kod tajnice na ZVNE do 12 h.
U dogovoru s mentorom valja predati uvezani rad i CD te odrediti raspored za obranu (između 26. lipnja i 6. srpnja).

Zdenko Šimić
Objavljeno: 30.05.2012. u 09:48

 

Predaja završnih radova modula Telekomunikacije i informatika biti će u srijedu 6.6.2012. u 15h u dvorani B4. Ukoliko netko opravdano ne može doći u taj termin neka se javi djelovođi (Mario Kušek) na email ili osobno.

 

Studetni uvezani primjerak rada i CD predaju djelovođi, a ne mentoru.  Studenti obavezno moraju donijeti obrasce koje je potpisao mentor.

Mario Kušek
Objavljeno: 14.03.2012. u 09:45

Naknadno preuzimanje zadataka završnih radova modula Telekomunikacije i informatika biti će u petak 16.3.2012. u 12:15h na 7. katu C zgrade u laboratoriju C7-03.

 

Prezentacije i materijali o izradi završnog rada možete naći na stranici: http://www.ztel.fer.unizg.hr/tel/studenti/zavrsni_i_diplomski_radovi

Mario Kušek
Objavljeno: 08.03.2012. u 07:30
Uređeno: 08.03.2012. u 07:31
 

Preuzimanje zadataka završnih radova modula  Radiokomunikacije održat će se u petak 9.3.2012. u 12:00h u seminaru Zavoda za RK.

 

 

Prof.dr.sc. Silvio Hrabar

 

Silvio Hrabar
Objavljeno: 07.03.2012. u 14:51

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Obradba informacija i multimedijske tehnologije će zbog spriječenosti djelovođe biti u ponedjeljak 12.03.2012. u 12h u prostoriji D150.

Marko Subašić
Objavljeno: 07.03.2012. u 13:51
Uređeno: 07.03.2012. u 15:19

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Programsko inženjerstvo održat će se u petak 9.3.2012. od 12:30 do 13:15h u dvorani D259.

Boris Vrdoljak
Objavljeno: 07.03.2012. u 11:52
Uređeno: 07.03.2012. u 11:52

Studenti koji su ovaj semestar upisali završni rad na modulu Elektroenergetika mogu svoj zadatak preuzeti naredni petak od 10 do 12 h na ZVNE u sobi D247 ili nakon toga svaki dan u 12 h kod zavodske tajnice gospođe Jasne Hamen (2. kat D zgrade).

Zdenko Šimić
Objavljeno: 05.03.2012. u 11:32

 

Preuzimanje zadataka završnih radova modula Telekomunikacije i informatika biti će u petak 9.3.2012. u 13:00h u dvorani B3.

Mario Kušek
Objavljeno: 17.01.2012. u 13:44
Uređeno: 17.01.2012. u 14:52

Potpisani obrazac od strane mentora treba predati do 20. siječnja 2012. djelovođi (u D247) ili kod tajnice na ZVNE do 13 h. U dogovoru s mentorom valja predati uvezani rad i CD te odrediti raspored za obranu (između 6. i 24. veljače).

Zdenko Šimić
ZAVRŠNI RAD

Procedure i uvjeti završetka preddiplomskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva opisani su u članku 30. Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

 
Upute o Završnom radu na preddiplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva raspoložive su na ovoj poveznici i primjenjuju se od akademske godine 2013./2014.

Tekst koji je crveno označen je preuzet iz postojećeg Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studiju i Izmjenama i dopunama istoga, odnosno iz odgovarajućih odluka Fakultetskog vijeća koje se odnose na ovu tematiku. Preuzet tekst je identičan izvorniku osim eventualnih jezičnih usklađenja.

Plavo označeni tekst je novo dodani dio Pravilnika koji detaljno opisuje dosadašnju dobru praksu i dodatno propisuje nove obveze koje proizlaze iz noveliranih zakonskih odredbi.

 

Ključne promjene u odnosu na dosadašnje postupanje su:

  • Završni i Diplomski radovi moraju se trajno i javno objaviti u internetskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
  • Nakon uspješne obrane jedan tiskani primjerak rada obavezno se pohranjuje u Središnjoj knjižnici FER-a.
  • Studenti obvezno elektroničku inačicu rada s bibliografskim podatcima učitavaju u FER-ov informacijski sustav.
  • Mentor propisuje oblik dodatnog primjerka rada kojeg student njemu predaje (tiskana, ukoričena ili elektronička inačica).
  • Studenti prilikom preuzimanja zadatka predaju izjavu o suglasnosti javne objave rada supotpisanu od strane mentora.
  • Zadatci za završne i diplomske radove tiskaju se u 4 primjerka.
 

REPOZITORIJ