Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
TEORIJA INFORMACIJE
Šifra: 34315
ECTS: 4
Nositelji: prof. dr. sc. Alen Bažant
prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić
doc. dr. sc. Željko Ilić
doc. dr. sc. Marin Vuković
Izvođači: Nenad Markuš, mag. ing. - Laboratorijske vježbe
Matija Šulc, mag. ing. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Obrađuje se kvantitativna Shannonova teorija informacije i njezina primjena, a posebice kodiranje informacije. Matematička definicija i svojstva informacije. Teorem kodiranja na izvorištu, kompresija podataka i optimalno kodiranje bez gubitaka. Strukturna svojstva prirodnih jezika. Informacijska obilježja slike. Kriptografija, prikrivanje podataka. Smetani komunikacijski kanali, teorem kanalskog kodiranja, kanali s višestrukim pristupom. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Ciklični, binarni blok i konvolucijski kodovi. Kodovi koji se približavaju kapacitetu kanala. Gaussov šum i vremenski promjenljivi kanali. Jedinstvena teorija informacije i primjene na druge znanosti.
Literatura:
  1. Uvod u teoriju informacije i kodiranje, 2. izd.; I.S. Pandžić, A. Bažant, Ž. Ilić, Z. Vrdoljak, M. Kos, V. Sinković; Element, Zagreb; 2009; ISBN: 978-953-197-605-3
  2. Informacija, simbolika i semantika; V. Sinković; Školska knjiga; 1997; ISBN: 993-0-30739-X
  3. Coding and Information Theory. 2nd ed.; R.E. Hamming; Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey; 1986; ISBN: 0-13-139072-4
  4. Fundamentals of Information Theory and Coding Design; R. Togneri, C.J.S. deSilva; Cjapman & Hall/CRC; 2003; ISBN: 978-1-58488-310-4
  5. An Introduction to Information Theory; F.M. Reza; Dover, New York; 1994; ISBN: 0-486-68210-2
  6. Pandžić, I. S. Bažant, A. Ilić, Ž. Vrdoljak, Z. Kos, M. Sinković, V. Uvod u teoriju informacije i kodiranje. Element, 2007.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Vjerojatnost i statistika
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Automatika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroenergetika
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Elektronika
Obavezni predmet - Redovni modul - Obradba informacija
Obavezni predmet - Redovni modul - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Obavezni predmet - Redovni modul - Računalno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni modul - Računarska znanost
Obavezni predmet - Redovni modul - Radiokomunikacijske tehnologije
Obavezni predmet - Redovni modul - Telekomunikacije i informatika
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 12.01.2017. u 10:14
Uređeno: 12.01.2017. u 15:01

Rok za predaju rješenja je 25. siječanj 2017. (18:00 sati).

Vježbe predajete na način da voditelj pošalje e-mail na nenad.markus@fer.hr (subject: [TINF201617-LAB-RJESENJA]).

Poruka treba sadržavati jednu XYZ.zip datoteku (XYZ=naziv podgrupe; npr. podgrupa P04_01 predaje P04_01.zip) sljedećeg sadržaja:
(1) izvještaj u PDF-u (sadrži potrebne grafove, tablice, proračune i odgovore na pitanja, te eventualne komentare);
(2) programske kodove (dakle, izvršne datoteke ne predajete!).

Nekoliko dana nakon roka za predaju, objavit ćemo rezultate. Ako neka grupa nije zadovoljna, ima pravo na uvide (najave e-mailom).

Nenad Markuš
Objavljeno: 22.12.2016. u 10:33

Rok za predaju druge i treće zadaće je zadnji tjedan predavanja.

Kao i zadnji put, zadaću predajete prof. Pandžiću.

Nenad Markuš
Objavljeno: 24.11.2016. u 12:19

Bodovi ostvareni na međuispitu su objavljeni. Vidljivi su bodovi ostvareni po pojedinim zadacima. Isključivo studenti koji smatraju da su oštećeni u postupku ispravljanja, mogu poslati poruku na alen.bazant@fer.hr kako bi ispravili eventualne greške. Rok za slanje: petak 25.11.2016. do 10:00 sati. Ako se ukaže potreba, dotične studente ćemo zvati na osobni uvid u međuispit. Ostale studente molim da se suzdrže od slanja poruka jer ne mislimo pogrešna rješenja, pogrešna zaokruživanja i slične gafove pretvarati u točne odgovore. 
Na poruke koje sadrže namjeru iznuđivanja bodova, smatrat ćemo neprimjerenima i na njih nećemo odgovarati.

Važna napomena: Kod pojedinih studenata se konačan broj bodova koji se vidi u sustavu razlikuje od zbroja bodova po zadacima vidljivim u tablici (ako se gledaju bodovi ostvarni po zadacima). Razlika je nastupila zbog 3. zadatka. Dakle, priznavani odgovori na 3. zadatku su b) i c) tj. dvije i tri trojke. Svaki drugi odgovor je nosio 2 negativna boda ili 0 bodova ako odgovor nije označen. Sukladno tome, moguće je da vam u tablici gdje se vide bodovi po pojedinim zadacima piše da imate 5 bodova na tom zadatku, ali ako odgovor nije b) ili c), a označen je neki drugi odgovor, to je netočno i u ukupnom zbroju vam se oduzelo 7 bodova (tih 5 bodova i 2 negativna). Na žalost, sustav ne omogućava drugačiju korekciju uz vidljive skenirane obrasce.
 

Matija Šulc
Objavljeno: 24.11.2016. u 11:01

Sukladno primjerima rješavanja algoritma LZ77 iz zbirke zadataka (riješeni zadaci 2.18 i 2.19), u međuispitu će se u 3. zadatku priznavati rješenja b) i c) (dvije i tri trojke).

Matija Šulc
Objavljeno: 23.11.2016. u 15:24
Uređeno: 23.11.2016. u 15:27

U repozitoriju, u mapi "Međuispit" pod provjerama znanja, objavljen je dokument koji sadrži zadatke, postupke rješavanja i rješenja zadataka međuispita održanog 23.11.2016. Sve primjedbe na eventualne pogreške u rješenjima ili postupcima rješavanja, pošaljite na alen.bazant@fer.hr zaključno do četvrtka 24.11.2016. u 10 sati. Molim da do objave rezultata i bodova nikako ne šaljete primjedbe koje su vezane uz način bodovanja, potencijalno ostvarene bodove i slično, već šaljite primjedbe isključivo na postupke rješavanja i sama rješenja.

Kao što je prije početka samog međuispita rečeno, zadatak broj 5 se ne boduje i nije ga trebalo rješavati, a zadatak broj 8 nosi 10 bodova (kao i 9. zadatak).

Matija Šulc
Objavljeno: 21.11.2016. u 14:31

Međuispit iz predmeta "Teorija informacije" bit će održan u srijedu 23. studenog 2016. godine s početkom u 12 sati. Raspored studenata po dvorana objavljen je na internim web-stranicama FER-a. Trajanje ispita iznosit će 150 minuta.

Matija Šulc
Objavljeno: 21.11.2016. u 14:27

Za vrijeme trajanja provjere znanja dežurni asistent neće obilaziti dvorane u kojima se piše provjera znanja, a čuvari neće odgovarati na eventualna pitanja u vezi zadataka. Ukoliko u nekom zadatku postoji dilema ili nejasnoća, potrebno je u svojim postupcima rješavanja istaknuti pretpostavku na kojoj temeljite svoje rješenje i sukladno tome zaokružiti adekvatni odgovor.

Pravila bodovanja:

1) svaki zadatak u kojem na obrascu za označavanje odgovora nije označen niti jedan od ponuđenih odgovora, donosi 0 bodova bez obzira na eventualno točan postupak rješavanja

2) zadatak koji na obrascu za označavanje odgovora ima označeno točno rješenje, a postupak rješavanja ne odgovara tom rješenju ili postupak izostaje, bodovat će se sa negativnih 50 bodova

3) zadatak koji ima točan i cjelovit postupak rješavanja, a na obrascu za označavanje odgovora ima označeno netočno rješenje, smatra se netočno rješenim i nosi negativne bodove za taj zadatak

Studenti na provjeri znanja smiju koristiti sljedeće:

1) prazne listove papira formata A4 za rješavanje zadataka (ponesite barem 10 listova);

2) pribor za pisanje (obrazac zacrnjujte kemijskom olovkom radi lakšeg očitavanja);

3) kalkulator (nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja);

4) jedan arak papira formata A4 (ili dva lista papira formata A4) s matematičkim izrazima, može biti kreiran ručno ili na računalu.

Za vrijeme trajanja provjere znanja nije dozvoljeno uzajamno posuđivanje listova papira, pribora za pisanje, kalkulatora ili papira s matematičkim izrazima.

Radi lakšeg i točnijeg ispravljanja rješavanih zadataka studenti trebaju obratiti pozornost na sljedeće:

a) prilikom bodovanja u razmatranje ćemo uzeti isključivo zadatke koji imaju točan i cjelovit postupak rješavanja;

b) na kraju svakog zadatka potrebno je istaknuti konačno rješenje;

c) svaki zadatak je potrebno rješavati na zasebnom listu papira;

d) zadatke je potrebno rješavati pregledno i čitko jer o tome ovisi i preciznost ispravljanja (neuredne i nepregledne postupke rješavanja izuzet ćemo iz postupka bodovanja);

e) prilikom predavanja rješavanih zadataka na kraju provjere znanja posložite riješene zadatke po broju od najmanjeg prema najvećem te obavezno predajte i papir sa zadacima koji će Vam biti dodijeljen na početku ispita.

 

Molimo studente da nakon završetka provjere znanja ne šalju nikakve email poruke prije objave postupaka rješavanja te da se striktno pridržavaju svih uputa koje će biti dane u obavijestima nakon provjere znanja.

Matija Šulc
Objavljeno: 11.11.2016. u 10:42

Domaće zadaće za grupu P04 nalaze se u repozitoriju (dz1, dz2 i dz3).

Rok za predaju prve zadaće je prvi tjedan nakon međuispita. Zadaću predajete prof. Pandžiću na predavanju.

Nenad Markuš
Objavljeno: 07.10.2016. u 11:46

Konzultacije se održavaju četvrtkom u 11:00 sati na Zavodu za telekomunikacije (C-zgrada FER-a, 7. kat, soba c7-06). Studenti su obvezni dolazak na konzultacije najaviti na marin.vukovic@fer.hr barem dan ranije. Na konzultacije je moguće doći i u nekom drugom terminu uz prethodni dogovor.

Marin Vuković
Objavljeno: 07.10.2016. u 11:38

Prema dogovoru s današnjeg predavanja, studenti se trebaju organizirati u grupe od 5 studenata za potrebe laboratorijskih vježbi i domaćih zadaća. Jedan član grupe treba na marin.vukovic@fer.hr poslati popis članova svoje grupe. Rok za slanje podjele po grupama je četvrtak, 13. listopada u 12:00. Svi studenti za koje ne pristigne raspodjela ovim putem bit će raspodijeljeni nasumično.

Marin Vuković
Objavljeno: 07.10.2016. u 10:09

Studenti unutar svake grupe za predavanja raspoređuju se u podgrupe. Svaka se podgrupa sastoji od petero studenata.

Predavač će u svakoj grupi za predavanja odrediti jednog studenta koji će organizirati podgrupe. Detalje određuje svaki predavač zasebno i o tome više na predavanjima.

Konačni raspored studenata po podgrupama bit će objavljen 24.10.2016.

Nenad Markuš
Objavljeno: 06.10.2016. u 08:50

Konzultacije iz predmeta Teorija informacije održavaju se srijedom u 11:15 sati na Zavodu za telekomunikacije (c-zgrada FER-a, 8. kat, soba c8-08). Studenti su obvezni dolazak na konzultacije najaviti putem e-maila: zeljko.ilic@fer.hr barem dva dana ranije. Također, na konzultacije je moguće doći i u nekom drugom terminu uz prethodni dogovor s predavačem.

Željko Ilić
Objavljeno: 04.10.2016. u 12:52

Sukladno dogovoru s današnjeg predavanja, na razini grupe P1 student Nikola Jazvec prikupit će poruke sa željama studenata za članstvom u pojedinim podgrupama. Podgrupe će biti podjednako korištene za potrebe laboratorijskih vježbi kao i za domaće zadaće u grupi P1. Sve predložene podgrupe trebaju sadržavati 5 članova, iz svake podgrupe dovoljno je poslati jednu poruku. Studente ili studentice koji ne izraze eksplicitnu želju za članstvom u nekoj određenoj pdgrupi rasporedit ću prema vlastitoj odluci. Krajnji rok za slanje poruke elektroničkom poštom kolegi Jazvecu na adresu nikola.jazvec@fer.hr je do ponedjeljka 10. listopada do 10:00 sati.

 

Prof. dr. sc. Alen Bažant

Alen Bažant
Objavljeno: 04.10.2016. u 12:41

Konzultacije za studente grupe P1 kojima u ovoj akademskoj godini predmet "Teorija informacije" predaje profesor dr. sc. Alen Bažant bit će održavane po potrebi u terminu utorkom od 14:00 do 15:00 sati. Studenti ili studentice koji žele doći na konzultacije u tom terminu moraju prvo poslati poruku elektroničkom poštom na adresu alen.bazant@fer.hr kako bi najavili svoj dolazak. Tu je poruku potrebno poslati barem jedan dan ranije. Studentice ili studenti kojima taj termin ne odgovara mogu porukom zatražiti konzultacije u nekom drugom terminu. Razmjenom poruka dogovorit ćemo novi termin. Konzultacije u ovoj akademskoj godini dajem samo do dana neposredno prije održavanja završnog ispita iz predmeta "Teorija informacije".

 

Prof. dr. sc. Alen Bažant

Alen Bažant
REPOZITORIJ
Repozitorij je prazan
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
ČESTA PITANJA
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!