Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama

Opis predmeta

Predmet pokriva osnove poduzetništva i poslovanja na globalnom tržištu/izvoza za inženjere. Predmetom se potiče inovativno i kreativno razmišljanje studenata, te usmjerava na pokretanje vlastitih poslovnih projekata uz razumijevanje poduzetništva. Daje se pregled poduzetničkog procesa, prepoznavanja i analize poslovne prilike, te osnove poslovnog planiranja, pokretanja poslovne aktivnosti posebice vrste i izvori kapitala. Prezentiraju se posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama. Poseban naglasak je na razumijevanju međunarodnih tržišta i izvoza visokotehnološkog proizvoda. Predstavit će se aktualni sustav potpore malim i srednjim poduzetnicima i sustav potpore izvozu. U nastavi će sudjelovati poduzetnici, investitori, predstavnici državnih agencija i ministarstava.

Opće kompetencije

Razumijevanje razlike poslovne ideje i poslovne prilike. Znanje o poduzetničkom procesu od analize poslovne prilike do financiranja novog poduzeća. Razumijevanje poslovanja u visokim tehnologijama na međunarodnom tržištu. Poznavanje ključnih elementa okruženja poduzetništva.

Ishodi učenja

 1. prepoznati razliku poslovne ideje i poslovne prilike
 2. primijeniti metodologiju za analizu poslovne prilike i zasnivanje poslovnog plana
 3. objasniti posebnosti financiranja pojedinih faza pokretanja i rasta poduzeća i opisati njihove izvore
 4. objasniti proces nastajanja proizvoda
 5. rezimirati posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama na globalnom tržištu
 6. pripremiti i prezentirati analizu poslovne prilike

Oblici nastave

Predavanja

Dva sata predavanja tjedno kroz 15 tjedana nastave. Uz nastavnike, na predavanjima sudjeluju gosti.

Provjere znanja

Znanje se provjerava kontinuirano pisanim međuispitom i završim ispitom. Studenti koji ne zadovolje pristupaju ispitnom roku.

Konzultacije

Studenti imaju dogovoreni tjedni termin konzultacija.

Seminari

Studenti izrađuju projekt - analizu poslovne prilike zasnovanu na vlastitoj poslovnoj ideji. Rezultat projekta je pisano izvješće prema zadanoj metodologiji i prezentacija. Izrada seminara je obvezna za sve studente.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, poduzetnik, poduzetništvo.
 2. Analiza poslovne prilike.
 3. Ideja-proizvod, generički poslovni plan.
 4. Gostujuće predavanje - high-tech poduzetnik.
 5. Specifičnosti poslovanja u visokim tehnologijama.
 6. Internacionalizacija poslovanja i izvoz kao strategija. Poduzetnička aktivnost, poduzetnička infrastruktura i potpora izvozu u HR
 7. Gostujuće predavanje - poduzetnička klima, konkurentnost, globalizacija.
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit.
 9. Financijski elementi poslovnog plana.
 10. Financiranje poslovnog pothvata.
 11. Gostujuće predavanje - rizični kapital, poslovni anđeli.
 12. Gostujuće predavanje - poslovna banka i start-up poduzetnik.
 13. Prezentacije studentskih radova.
 14. Prezentacije studentskih radova.
 15. Provjera znanja - pismeni završni ispit

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Literatura

R. H. Hisrich, M. P. Peters, D. A. Shepherd (2011.), Poduzetništvo, Mate, Zagreb
M. Grgić, V. Bilas, S. Franc (2010.), Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Sinergija, Zagreb

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan