Pravo društava kapitala Europske unije

Opis predmeta

Povijesni i ekonomski razlozi nastanka društava kapitala (DK). Prednosti i razlike DK u odnosu na društva osoba. Ograničena odgovornost. Ugovorna teorija. Pitanja prije odluke o izboru oblika trgovačkog društva. Svojstvo pravne osobe. Supranacionalna regulativa prava društava kapitala. Europsko dioničko društvo. Europska ekonomska interesna grupacija. Europska zadruga. Dionička društva. Pravilo poslovne prosudbe. Organi upravljanja - monistički i dualistički sustav upravljanja. Sloboda poslovnog nastana i osnivanje društava i podružnica. Prekogranična spajanja i preuzimanja. Europske smjernice o spajanju i preuzimanju Zaštita manjinskih dioničara. Pravni instrumenti zaštite neprijateljskih preuzimanja. Obilježja društva s ograničenom odgovornošću. Vanjski i društveni nadzor. Kaznena odgovornost društava. Povezana društva. Američko pravo. Europsko pravo. Direktive harmonizacije prava društava. Modernizacija prava društava.

Opće kompetencije

Student po položenom ispitu stječe osnovna znanja o europskom pravu društva kapitala, načinu upravljanja društvima i načine osnivanja društava i podružnica.

Ishodi učenja

 1. Definirati pojam prava društva
 2. Definirati povijesni razvoj europskog društva kapitala
 3. Definirati i objasniti pojedine predmete Europskog suda
 4. Definirati ključne pojmove u europskom pravu društva
 5. Definirati sustave upravljanja u društvima kapitala

Oblici nastave

Predavanja

Predavnja, izlaganja i prezentacije.

Ostalo

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni i ekonomski razlozi nastanka društava kapitala (DK). Prednosti i razlike DK u odnosu na društva osoba.
 2. Ograničena odgovornost. Ugovorna teorija. Pitanja prije odluke o izboru oblika trgovačkog društva.
 3. Svojstvo pravne osobe. Američko pravo. Europsko pravo.
 4. Smjernice harmonizacije prava društava. Modernizacija prava društava.
 5. Osnove europskog prava društava. Sloboda poslovnog nastana, osnivanje društava i podružnica..
 6. Zahtjevi za temeljnim kapitalom. Alternativna pravila i pravila održanja kapitala.
 7. Organi upravljanja – monistički i dualistički sustav upravljanja.
 8. Međuispit
 9. Učinkovitost trokuta „imovina-odgovornost - temeljni kapital.“
 10. Pravilo poslovne prosudbe. Supranacionalna regulativa prava društava kapitala.
 11. Europsko dioničko društvo.
 12. Europska ekonomska interesna grupacija. Europska zadruga.
 13. Europsko društvo sa ograničenom odgovornošću. Zaklade. Prekogranična spajanja i preuzimanja. Europske smjernice o spajanju i preuzimanju. Zaštita manjinskih dioničara.
 14. Pravni instrumenti zaštite neprijateljskih preuzimanja. Povezana društva. Vanjski i društveni nadzor, društvena odgovornost. Kaznena odgovornost društava.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Literatura

Horak, H. i dr. (2011.), Uvod u europsko pravo društva, Školska knjiga
Edwards, V.; (.), EC Company Law;, Oxford university press
Van Gerven, Dirk and Storm (2006.), The European Company;, Cambridge University Press, New York;2006
Andenas,M., Wooldridge, F. (2009.), European Comparative Company Law,

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
60 dovoljan

Sličan predmet na srodnim sveučilištima