Osnove snimanja i obrade glazbe

Opis predmeta

Cilj je upoznati studente sa snimanjem zvuka u raznim uvjetima te nakon toga s mogućnostima frekvencijske, amplitudne i vremenske obrade radi postizanja kvalitetnog zvučnog zapisa. Svaka od tematskih cjelina se sastoji od teoretskog dijela i laboratorijske ili pokazne vježbe za svaki obrađeni dio gradiva.

Opće kompetencije

Uspješnim završetkom Vještine, studenti su osposobljeni za odabir ispravnog načina snimanja zvuka u različitim situacijama, kao i osnovama obrade jednostavnih zvučnih zapisa.

Ishodi učenja

 1. odabrati optimalnu opremu za snimanje zvuka
 2. definirati optimalno mjesto i način snimanja zvuka
 3. procijeniti potrebne postupke obrade zvučne snimke
 4. generirati efekte za poboljšanje snimke
 5. ocijeniti kvalitetu sterofonske reprodukcije
 6. kritizirati zvučne primjere

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju jednom tjedno u trajanju od dva školska sata.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se održavaju nakon predavanja.

Demonstracijske vježbe

Vježbe snimanja se održavaju na MA.

Stjecanje vještina

Vježbe se obavljaju samostalno na računalu (preporučeni programski paketi: Steinberg Cubase ili Nuendo), uz iznimku onih koje uz računalo zahtijevaju korištenje dodatne opreme (poput primjerice mikrofona) koje će se izvoditi ili u većim grupama ili kao pokazne vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Analogno i digitalno snimanje zvuka
 2. Akustika prostora
 3. Mikrofoni i zvučnici
 4. Zvučne kartice, A/D i D/A pretvarači
 5. Digitalni i analogni formati zvučnog zapisa i njihova kvaliteta
 6. Računalom podržano snimanje zvuka
 7. Sinteza zvuka, virtualni instrumenti, MIDI. Povezivanje uređaja u studiju.
 8. Uređivanje zvučnih primjera
 9. Snimanje govora i pjevača.
 10. Snimanje akustičnih i električnih instrumenata.
 11. Vrste obrade zvuka.
 12. Principi miješanja zvuka.
 13. Dodavanje automatizacije.
 14. Uređivanje konačne snimke.
 15. Ispit

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Literatura

F. Alton Everest, Ken Pohlmann (2009.), Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill/TAB Electronics
F. Alton Everest (2006.), Critical Listening Skills for Audio Professionals Book, Artistpro
Bob Katz (2007.), Mastering Audio, Second Edition: The art and the science, Focal Press

Izvođači

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet na srodnim sveučilištima