korisnik: lozinka:
Naslovnica Pretraživanje English AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Šifra: 86494
ECTS: 7
Nositelji: prof. dr. sc. Sead Berberović
prof. dr. sc. Zoran Skočir
prof. dr. sc. Petar Knežević
prof. dr. sc. Armin Pavić
izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković
izv. prof. dr. sc. Šandor Dembitz
doc. dr. sc. Mirko Randić
izv. prof. dr. sc. Martin Dadić
doc. dr. sc. Marko Banek
doc. dr. sc. Bojan Trkulja
doc. dr. sc. Damir Pintar
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Pintar - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Hrvoje Hegeduš - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Petar Mostarac - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Mihaela Vranić - Laboratorijske vježbe
Luka Humski, mag. ing. inf. et - Laboratorijske vježbe
Frano Škopljanac-Mačina, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe
Tomislav Župan, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
OBAVIJESTI
Objavljeno: 29.09.2014. u 12:11

Na predmetu Osnove elektrotehnike održavaju se laboratorijske vježbe na kojima voditeljima vježbi pomažu demonstratori (pregledavaju strujne krugove, objašnjavaju baratanje sa opremom i sl). Za ukupno 32 podgrupe bit će angažirano 16 demonstratora (svaki radi s dvije podgrupe). Angažirani su 9 školskih sati u ciklusu (po 4 sata u prva dva tjedna vježbi u svakom ciklusu; računalnu vježbu obavljaju na isti način kao i svi ostali studenti)+1 sat pripreme za taj posao (angažman ostalih studenata je 5 školskih sati u ciklusu).

Demonstratori su oslobođeni kolokviranja vježbi (svi demonstratori koji savjesno odrade svoje obaveze dobit će maksimalnih 6 bodova). Demonstratori moraju pristupiti testu na računalnim vježbama (3 testa po 3 boda).

Demonstratura se novčano honorira u skladu sa pravilnikom FER-a.

Ovim putem raspisujemo natječaj za demonstratore. Svoju prijavu možete poslati mailom na adresu frano.skopljanac-macina@fer.hr. Potrebno je upisati prezime i imegrupuplasman na upisu, i završenu srednju školu te navesti eventualna prethodna iskustva s radom u laboratoriju (redovne ili fakultativne školske aktivnosti i sl.). Prijavu možete predati i osobno u kancelariji Zavoda na 6. katu od 11-12 sati. Rok za prijavljivanje je do 7.10.2014. (utorak), a 9.10.2014. (četvrtak) bit će objavljen popis primljenih demonstratora. Priprema za vježbu 1.1 održat će se, predvidivo, u petak 10.10.2014. (točno vrijeme bit će objavljeno naknadno).

Marko Banek
Objavljeno: 29.09.2014. u 12:06
Uređeno: 29.09.2014. u 12:22

Način izvođenja. Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike održavaju se u tri tematska ciklusa. U svakom ciklusu rade se tri vježbe raspoređene u tri tjedna. Prve dvije (u laboratoriju A309) traju po dva, a treća (u laboratoriju A304) jedan sat školski sat. Treća vježba u svakom ciklusu je računalna (izvodi se simulacijom pokusa na računalu).

U sklopu računalne vježbe vrši provjera znanja putem računalnog testa za 3 boda (test nudi 5 odgovora; 6 pitanja; svako pitanje po 0.5 bodova, nema negativnih bodova za netočan odgovor).


Za prvi ciklus vježbi 1. laboratorijska vježba (vježba 1.1) održava se u 3. tjednu nastave (od 13.10.2014. do 17.10.2014.), 2. laboratorijska vježba (vježba 1.2) u 4. tjednu nastave (od 20.10.2014. do 24.10.2014.) te računalna vježba (vježba 1.3) u 5. tjednu nastave (od 27.10.2014. do 31.10.2014.).

Nadoknade. Studenti koji iz opravdanog razloga (bolesti) nisu obavili pojedinu vježbu mogu je nadoknaditi, ali samo unutar pojedinog ciklusa. Termini nadoknada objavit će se u trenutku kad se objavi raspored vježbi po grupama. Po završetku nastave pojedinog ciklusa nema mogućnosti nadoknade lab.vježbi tog ciklusa.

Podgrupe. U skladu sa brojem radnih mjesta u laboratorijima studenti ukupno 9 grupa podijeljeni su u ukupno 32 podgrupe, najčešće s 20-22 studenata. Nazivi podgrupa su LAB01-01, LAB01-02, ..., LAB01-32 (svi u nazivu imaju LAB01) i nemaju veze s nazivima grupa u kojima studenti slušaju predavanja (primjerice grupa LAB01-07 s grupom P01 ili P07).

Osim na FERWebu podaci o podgrupi za laboratorij su navedeni i na portalu OE nakon logina.

Upute za laboratorijske vježbe moći će se nabaviti u skriptarnici tijekom 2. tjedna nastave (najkasnije u drugoj polovici tog tjedna). U uputama se nalaze i tablice za bilježenje izmjerenih podataka pa su stoga one neophodan pribor za obavljanje vježbi. Voditelj laboratorijskih vježbi udaljit će s vježbi studente koji dođu bez uputa.

Ponavljačima koji kolegij OE u ak.g. 2014/2015. slušaju drugi put (tj. ponavljaju prvi put), a prošle su akademske godine (tj. 2013/2014.) obavili SVE vježbe tj. predali SVA TRI izvješća priznaju se odrađene vježbe iz prošle akademske godine, a broj bodova ostvaren u prošloj akademskoj godini se prenosi u ovu. Ponavljači koji nisu zadovoljni brojem bodova ostvarenim u prošloj akademskoj godini mogu ponavljati kompletan laboratorij. Po definiciji se smatra da navedeni ponavljači žele prenijeti bodove, a oni koji žele ponavljati laboratorij neka se od četvrtka, 2.10.2014. do uključivo četvrtka, 9.10.2014. jave u kancelariju Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja na 6. katu (od 9 do 15 sati) gdje će im biti dodijeljena podgrupa za laboratorijske vježbe.
 

Ponavljači koji u ak. g. 2014/2015. OE slušaju drugi put (tj. ponavljaju prvi put), a nisu odradili sve vježbe u prošloj akademskoj godini (ili su ih odradili djelomično: za neke cikluse nisu predali izvješće) moraju ponovno odraditi cjelokupne vježbe. Neka se od četvrtka, 2.10.2014. do uključivo četvrtka, 9.10.2014. jave u kancelariju Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja na 6. katu (od 9 do 15 sati) gdje će im biti dodijeljena podgrupa.

Ponavljači koji su OE prvi put slušali u ak.g. 2012/2013. ili ranije moraju odraditi laboratorij u cijelosti (bilo da im prvo ponavljanje u ak. g. 2013/2014. nije uzeto u obzir zbog zdravstvenih razloga, bilo da su u ak. g. 2013/2014. upisali stanku zbog drugih razloga). Potrebno je da se svi jave u kancelariju Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja na 6. katu od četvrtka, 2.10.2014. do uključivo četvrtka, 9.10.2014. (od 9 do 15 sati) kako bi im se dodijelila podgrupa za obavljanje vježbi.

Marko Banek
Objavljeno: 29.09.2014. u 11:29

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje tokom semestra i na ispitu.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se položiti "kontinuiranim načinom" tijekom semestra, ili na kasnijim "ponovljenim" rokovima.

"Kontinuirani način" (studentima ga svesrdno preporučujemo!) podrazumijeva polaganje pismenog ispita u dva dijela koji se sastoje od istog broja zadataka i nose jednaku količinu bodova. Pritom se prvi dio (1. međuispit) polaže na kraju prvog ciklusa nastave (između 17.11.2014. i 28.11.2014.; točan termin bit će objavljen tijekom semestra), a drugi dio (2. međuispit) na kraju semestra (između 26.1.2015. i 6.2.2015.; točan termin bit će objavljen tijekom semestra). Usmeni dio ispita polaže se istodobno s drugim međuispitom (u praksi, usmeni dio slijedi ili jedan dan nakon 2. međuispita ili poslijepodne na sam dan međuispita ako se međuispit održava ujutro).

Na kasnijim "ponovljenim" rokovima studenti polažu pismeni dio ispita kao jednu cjelinu (koji po strukturi zadataka i bodovima odgovara objedinjenom 1. međuispitu i 2. međuispitu na kontinuiranoj provjeri) te odmah zatim (na dan pismenog ispita poslijepodne ili jedan dan kasnije) usmeni dio ispita.Studenti mogu ukupno skupiti najviše 100 bodova. Za prolaznu ocjenu potrebno je skupiti ukupno barem 50 bodova, te osim toga barem 18 bodova na pismenom dijelu ispita (u "kontinuiranom načinu" polaganja to se odnosi na zbroj bodova 1. međuispita i 2. međuispita, bez posebnih pragova na svaki ispit pojedinačno) i barem 8 bodova na usmenom ispitu.

Studenti tijekom semestra mogu skupiti ukupno 50 bodova:

4 boda iz sudjelovanja u nastavi (aktivno pohađanje predavanja),
5 bodova iz domaćih zadaća (10 zadaća od kojih svaka nosi po 0,5 boda),
15 bodova iz laboratorijskih vježbi, od toga 9 iz testova na laboratorijskim vježbama (3 ciklusa: u svakom od njih test koji nosi 3 boda) te 6 bodova na osnovi kolokviranja laboratorijskih vježbi (voditelj vježbi ispituje studente na vježbama; po 2 boda za svaki od 3 ciklusa, suma za sva 3 ciklusa se upisuje na kraju semestra),
26 bodova iz 1. međuispita (dio pismenog dijela ispita "kontinuiranim načinom") (test s 5 ponuđenih odgovora, 10 zadataka; 6 zadataka nosi po 3 boda; 4 zadatka nose po 2 boda).

Na završnom ispitu studenti mogu skupiti ukupno 50 bodova:

26 bodova iz 2. međuispita (dio pismenog dijela ispita "kontinuiranim načinom") (identičan po broju bodova i sastavu zadataka 1. međuispitu: test s 5 ponuđenih odgovora, 10 zadataka; 6 zadataka nosi po 3 boda; 4 zadatka nose po 2 boda).
24 boda na usmenom dijelu ispita.

 

Ponovljeni ispit zamijenjuje i poništava 1. međuispit i završni ispit (koji čine 2. međuispit i usmeni ispit) te nosi ukupno 76 bodova, a čine ga:

52 boda iz pismenog dijela ispita (odgovara objedinjenom 1. i 2. međuispitu: test, 20 zadataka; 12 zadataka nosi po 3 boda; 8 zadataka nosi po 2 boda, negativni bodovi za netočan odgovor)
24 boda na usmenom dijelu ispita.

 

Bez obzira radi li se o "kontinuiranom načinu" provjere ili "ponovljenim" rokovima, usmeni dio ispita uvijek nosi 24 boda (6 pitanja od kojih svako nosi po 4 boda).


UVJET IZLASKA NA USMENI ISPIT su odrađene laboratorijske vježbe.
UVJET IZLASKA NA USMENI ISPIT je minimalno skupljenih 18 bodova iz pismenog dijela ispita (bilo da je riječ o zbroju bodova dvaju međuispita, bilo da je riječ o pismenom ispitu na kasnijim rokovima).

Dodatni (implicitni) uvjet izlaska na usmeni ispit je minimalno skupljenih 26 bodova do usmenog ispita (od mogućih 24 boda tijekom semestra te 52 boda iz pismenog ispita; budući da usmeni ispit nosi 24 boda nije moguće da student koji do usmenog ispita skupi manje od 26 bodova pređe prag od 50 bodova ukupno).

Kod oblika provjere znanja koja se provodi u obliku testa (zaokruživanje točnog odgovora među više ponuđenih odgovora) pogrešno zaokruženi odgovor donosi negativne bodove
na pismenom dijelu ispita 
(dvama međuispitima odnosno cjelovitom pismenom ispitu na kasnijim rokovima). Pogrešno zaokruženi odgovor ne nosi negativne bodove kod testova u laboratoriju.

Detaljnije informacije na http://osnove.tel.fer.hr/obavijesti/kriterij.htm.

Marko Banek
Objavljeno: 29.09.2014. u 11:16
Uređeno: 29.09.2014. u 11:16

Obavijesti o kolegiju Osnove elektrotehnike objavljivat će se na ovim stranicama (FERWeb). Za dohvat nastavnih materijala (predavanja, primjeri ispita iz ranijih akademskih godina), za detaljne informacije i raspored vježbi, za preuzimanje i predaju domaće zadaće, za računalne vježbe te za pokretanje dodatnih on-line aplikacija za učenje služi portal Osnova elektrotehnike na adresi http://osnove.tel.fer.hr.

Marko Banek
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Studentski forum OE 2014/2015
 
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!