Organizacijska psihologija

Opis predmeta

Psihološke osobine zaposlenika. Vođenje, planiranje i organiziranje. Motivacija i motiviranje. Tipični problemi u radnim organizacijama i strategije rješavanja problema. Grupni procesi, komunikacija i timski rad. Pregovaranje i rješavanje konflikata. Strategije odlučivanja. Organizacijske promjene, međukulturalne razlike, organizacijska klima.

Opće kompetencije

Temeljna znanja u području organizacijske psihologije. Upoznavanje s osnovama timskog rada, vođenja i motiviranja članova tima.

Ishodi učenja

 1. razumije ulogu organizacijske psihologije u radnoj organizaciji
 2. razlikovati osobine pojedinca važne za profesiju i radno mjesto
 3. demonstrirati vještinu upravljanja i vođenja tima
 4. primijeniti metode donošenja odluka u radom okruženju
 5. dati primjer organizacije profesionalnog treninga
 6. opisati kros-kulturalne razlike u radnim organizacijama

Oblici nastave

Predavanja

studenti će biti upoznati sa spoznajama iz područja organizacijske psihologije i načinima na koji ih mogu primijeniti u svom poslovnom životu

Provjere znanja

međuispit, završni ispit, seminari, domaće zadaće

Konzultacije

po potrebi

Ostalo

igra uloga primjena upitnika i testova

Seminari

OP u mojem budućem zanimanju

Ostalo

testovi i upitnici

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. definicija organizacijske psihologije (OP) i primjena u praksi
 2. zapošljavanje – procedure izbora kadrova, human resource management
 3. karakteristike ličnosti i temperament u kontekstu radne organizacije (RO)
 4. Stavovi i vrijednosti pojedinca i politika RO
 5. Proces učenja i profesionalni trening u RO
 6. Emocije i regulacija emocija u RO
 7. Percepcija i donošenje odluka u RO
 8. Međuispit
 9. Vođenje i menadžment
 10. Radne vrijednosti i motivacija
 11. zadovoljstvo poslom
 12. Grupni procesi
 13. Organizacijske promjene, međukulturale razlike
 14. Organizacijska klima
 15. završni ispit

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Literatura

Duncan Kitchin (2002.), An Introduction to Organisational Behaviour for Managers and Engineers: A Group and Multicultural Approach, Butterworth Heinemann
Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy Campbell (2010.), Organizational Behavior, Pearson Education, Limited
Dijana Čičin-Šain (2010.), Osnove menadžmenta, Visoka škola za turistički menadžment

Bodovi i izvedba

2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
79 vrlo dobar
64 dobar
50 dovoljan