Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA
Šifra: 46419
ECTS: 2
Nositelji: doc. dr. sc. Tihana Brkljačić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Psihološke osobine zaposlenika. Vođenje, planiranje i organiziranje. Motivacija i motiviranje. Tipični problemi u radnim organizacijama i strategije rješavanja problema. Grupni procesi, komunikacija i timski rad. Pregovaranje i rješavanje konflikata. Strategije odlučivanja. Organizacijske promjene, međukulturalne razlike, organizacijska klima.
Literatura:
  1. An Introduction to Organisational Behaviour for Managers and Engineers: A Group and Multicultural Approach; Duncan Kitchin; Butterworth Heinemann; 2002; ISBN: 0750683341, 9780750683340
  2. Organizational Behavior; Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy Campbell; Pearson Education, Limited; 2010; ISBN: 0273719394, 9780273719397
  3. Osnove menadžmenta; Dijana Čičin-Šain; Visoka škola za turistički menadžment; 2010; ISBN: skripta
1. semestar
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Automatika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroenergetika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektronika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Obradba informacija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računarska znanost
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Radiokomunikacijske tehnologije
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika

3. semestar
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Automatika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroenergetika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektronika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Obradba informacija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računarska znanost
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Radiokomunikacijske tehnologije
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
Objavljeno: 17.01.2017. u 12:53

Danas sa prezentacijama počinjemo čim se oslobodi dvorana i svi koji želite prezentirati dobit ćete priliku.
Ako vam je draže ne prezentirati seminar mi do sutra pošaljite na mail: tihana@pilar.hr. Prezentacija može povečati, ali i smanjiti ukupnu ocjenu, i bez prezentiranja, ako je seminar izvrsno napisan, možete dobiti maksimum bodova.

Za danas su se prijavili ovi studenti koji će prezentirati redoslijedom kojim su prijavljeni. Svi ostali mogu prezentirati nakon toga, ako treba ostat ćemo do 9.

Ako prezentirate ne zaboravite donijeti isprintani seminar na predavanje - to je uvjet za prezentiranje. Ne šaljite mi seminar mailom.

Jurica Šestok

Mislav Magerl

Domagoj Polančec

Dario Jaić

Igor Farszky

Goran Popović

Bruno Vundrel

Petar Ilijašić

Bruno Penava

Ivan Drmić

Roko Krstulović

(ako ste na ovom popisu a već ste prezentirali prošli put, zanemarite obavijest)

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.01.2017. u 14:32

Prioritet pri današnjim prezentacijama imaju ove grupe (po redu):

Bruna Anđelić

Ivan Đurić

Mario Šimunić

Ivan Crnov

Dean Babić

Pero Kristić

Matija Kurek

Ema Ninić

Damir Kopljar

 

Budući da će nam presnimavanje oduzeti barem pola sata, mislim da više od ovoga nećemo uspjeti održati danas.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.01.2017. u 13:13

Podsjećam da svi koji namjeravaju izlagati seminar, trebaju danas presnimiti prezentacije na računalo u predavaonici (u 17.00 sati). Nakon što svi presnimite, održat ćemo nekoliko seminara. Seminare trebate predati u terminu kada ih izlažete. Nekoliko grupa mi se već javilo s molbom da danas izlažu, vjerojatno će se čitav termin popuniti sa grupama koje se same prijave.

Molim vas da datoteke koje presnimavate nazovete po prezimenu jednog člana kako ne biste morali na licu mjesta ispravljati nazive.

Izlaganje treba trajati maksimalno 10 minuta, ostale uvjete imate popisane u prethodnom postu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.01.2017. u 10:36
Uređeno: 03.01.2017. u 11:30

UKRATKO

S vježbama počinjemo 12.1. Raspoređeni ste u podjednake grupe – da možemo lakše raditi. Ukoliko nekome ne odgovara dodijeljeni termin molim da se prvo pokuša zamijeniti s nekim (da bi grupe ostale podjednake).

Na početku vježbi ću ukratko izložiti osnovne informacije i principe, a potom će se grupno s dobrovoljcima odraditi pregled životopisa i motivacijski intervjui.

Dolazak na vježbe nije obavezan (nije uvjet za prolaz), ali nosi informacije i 5 bodova koje ne možete dobiti na neki drugi način.

 

DETALJNIJE

Ciljevi vježbi

- utvrđivanje strukture ''baznog'' životopisa, obrasca motivacijskog pisma, uz konkretne povratne informacije;

- upoznavanje sa i primjena (generalizacija) smjernica u pisanoj poslovnoj samo-prezentaciji;

- upoznavanje sa osnovnim elementima selekcijskog postupka;

- poticanje samostalne primjene i integracije empirijskih spoznaja iz različitih grana psihologije na vlastitu samo-prezentaciju u poslovnom kontekstu;

- tu je i 5 bodova koji mogu pomoći ako ste između ocjena.

 

Trajanje vježbi

– grupa do 55 studenata 1.5h

– grupa s više od 55 studenata 2h

 

Termini vježbi

12.1. ČET 19:00-20:30 (21:00) Afrić – Ćaleta [B3]

13.1. PET 19:00-20:30 (21:00) Ćurković – Hotovec [B3]

18.1. SRI 19:00-20:30 (21:00) Hrastić – Kutleša [B3]

19.1. ČET 19:00-20:30 (21:00) Lapat – Ninić [B3]

23.1. PON 19:00-20:30 (21:00) Novak – Rittinger [B3]

25.1. SRI 19:00-20:30 (21:00) Rogić – Tomić [B2]

26.1. ČET 19:00-20:30 (21:00) Topić – Žužul [B2]

 

Hodogram

1) Pregledati termine vježbi;

2) 48h prije termina vježbi na koje dolazite poslati e-mailom CV i motivacijsko pismo. e-mail sastaviti kao da se javljate na dotični posao;

3) ispisati CV i motivacijsko pismo;

4) doći na vježbe i ponesti ispise.

 

Bodovanje

1 bod – poslani CV i motivacijsko pismo;

2 boda – dolazak na vježbe + ispisani CV i motivacijsko pismo + ostanak na vježbama (pasivno/aktivno), po principu sve ili ništa;

2 boda – sudjelovanje na vježbama + kvaliteta predanog materijala (CV i motivacijsko pismo).

 

Uputa za CV i motivacijsko pismo

Važno! Imenovanje dokumenata:

Prezime_CV  (Tarabić_CV)

Prezime_MP  (Tarabić_MP)

 

CV

- forma po slobodnom izboru, ali predlažem Europass stil/forma. Eurpass stil ne znači Europass obrazac, može biti Vaša individualna varijacija na temu;

- duljina, neograničeno;

- upisujte ono što se uistinu odnosi na Vas.

 

Motivacijsko pismo (ne molba za posao)

- strukturirajte ga kako znate pa ćete na vježbama, na svojim primjerima, vidjeti moguća poboljšanja;

- ne dulje od 2 kartice teksta;

- samostalno odaberite radno mjesto za  koje se javljate;

- u istom dokumentu, iza motivacijskog pisma ukratko opišite radno mjesto  (opis poslova i radnih aktivnosti, nužnih kompetencija, itd.) – ovo nije sastavni dio motivacijskog pisma, ali služi da se nastavnik upozna sa radnim mjestom; može biti radno mjesto na koje se planirate javiti u narednom periodu.

 

Mail na koji šaljete CV, motivacijsko pismo i javljate u vezi vježbi je: bozidar.niksa.tarabic@gmail.com (čitam i van radnog vremena) ili bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr

 

Vidimo se na vježbama,

Tarabić.

Božidar Nikša Tarabić
Objavljeno: 02.01.2017. u 16:41

Zbog spriječenosti nastavnice nastava se neće održati 3.1.

Od 10.1. ćete izlagati seminare, za koje ste dobili detaljen upute u prošlom postu.

10.1. svi trebate presnimiti seminare na računalo u dvorani.

Seminare, u pisanom obliku predajte kada ih i izlažete.

Raspored izlaganja: Na svakom terminu izlagat će oni koji to žele, a ako vas ne bude dovoljno, prozivat ću dalje. Po terminu možemo poslušati desetak seminara. Ako ne izlažete seminar za svoju grupu, ne morate biti na predavanju.

 

 

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 19.12.2016. u 01:24

Kao što znate, iza Nove godine izlagat ćete seminare. Seminare radite u grupi od 8-10 studenata, a izlaže 1-2 studenata. Svi studenti u grupi dobivaju jednak broj bodova. Pisani dio obuhvaća seminar od 6-8 stranica, a prezentacija od 8-10 slajdova.

Teme trebaju biti iz područja organizacijske psihologije, ali ne općenite teme kao npr. motivacija, vrijednosti i sl., nego neko specifično područje, koje vas zanima, i s kojim ste, po mogućnosti, imali iskustva. Dobra tema za seminar bila bi npr. kako riješiti konflikt između dva stručnjaka u konkretnom timu, efikasna organizacija sastanaka u timu, prednosti i nedostaci "casual" dana u inače formalnim organizacijama... Na idućem predavanju (20.12.), oni koji žele, mogu provjeriti odgovara li tema ovim zahtjevima.

Koju god temu da odaberete, trebate detaljno opisati problem i ponuditi rješenje u kontekstu organizacijske psihologije (pozvati se na empirijske spoznaje i/ili teorije).

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.12.2016. u 09:47

Pozdrav,

Ako uhvatite malo vremena, pomogli biste mi da ispunite upitnik na

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEwGmW3G624qKyfLiEg9aM7plx01UVj0zDck4kfN4AWMleIg/viewform

 

Ovo istraživanje se provodi u sklopu europskog COST projekta Appearance Matters. Appearance Matters je međunarodni projekt u kojem sudjeluju znanstvenici iz desetak Europskih država, a bavi se proučavanjem fizičkih, psihičkih i socijalnih posljedica (ne)zadovoljstva fizičkim izgledom kod mladih. Iz ovog istraživanja i dvoje vaših kolegica planira napraviti diplomske radove.

 

Odgovarajte ozbiljno i iskreno, anketa je anonimna, a Vaše sudjelovanje dobrovoljno.

Molim vas da odgovorite na sva pitanja i da ispunite upitnike do kraja.

Na zadnjoj stranici kliknite „submit/podnesi“ kako bi se vaši odgovori pohranili.

 

Unaprijed hvala!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.11.2016. u 02:09

Sutra će doći rezultati ispita.

Ukoliko vam je ispit pogrešno skeniran ili niste označili grupu, javite se u CIP kolegi Vedranu Klasiću.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.11.2016. u 15:58

Pozdrav,

Bodovi iz ispita će doći u ponedjeljak (još nisam ni poslala riješenja).

Ovi bodovi koji su sad prikazani --- ne znam od kuda su se pojavili --- nemaju veze samnom.

Samo bez panike.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 24.11.2016. u 02:04

Dvije prezentacije su bile jednake, pa sam dodala novu prezentaciju: Ličnost.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 20.11.2016. u 23:04
Uređeno: 20.11.2016. u 23:05

Materijali za ispit su u datoteci 2016/17.

Ispit ima 30 pitanja sa po 4 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan točan.

Nema negativnih bodova.

Trajanje ispita je 15 minuta.

 

Ako niste redovito upisani ili ako niste student FER-a, ne pristupate ovom ispitu, već ćete ga pisati u sklopu završnog ispita.

Ako Vam zbog neke zdravstvene teškoće (uz liječničku potvrdu) trebaju posebni uvjeti (duže vrijeme pisanja i sl.) javite se kolegi koji će voditi ispit u vašoj dvorani.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.10.2016. u 14:44

Dobrodošli na kolegij organizacijska psihologija!

Bez obzira u kojoj ste grupi predavanja ćete imati u dvorani D2.

Na današnjem predavanju dobit ćete osnovne informacije o kolegiju, organizaciji nastave i vašim obavezama.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.04.2016. u 16:06

Bodovi za ocjene za ostale su u folderu 2015. Kad želite upišite kolegij i samo se javite kada ću ovdje staviti obavijest da zaključujem ocjene.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.02.2016. u 14:48

Ispit ćemo održati sutra u 18.45 prema objavljenom rasporedu.

Ukoliko još ima problema sa bodovima u sustavu (ne odgovaraju excell tablici) molim vas da se javite na mail sonja.majstorovic@fer.hr

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.02.2016. u 13:36

Ako niste zadovoljni s ocjenom, možete izaći na ispit. Na ispitu pišete kompletno gradivo i ono nosi max 70 bodova. Da biste izašli na ispit trebate podnijeti Zamolbu za odbijanje ocjene (isprintajte formular s FER web-a), koju ćete odnijeti kolegici Sonji Majstorovć (Soba D365), najkasnije sutra do 14.00 sati.

Ako odbijete ocjenu, gubite bodove koje ste postigli na MI i ZI, kao i sve "extra" bodove. Bodove iz seminara, vježbi, aktivnosti i prisutnosti zadržavate (max 30).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.02.2016. u 00:18

Mislim da će vas na ispit izaći sve skupa možda desetak.

Ispit prijavljujete standardno, sutra (srijeda) će biti otvorene prijave.

Ispit bi trebao biti u ponedjeljak u 18.45.

Međutim, meni bi puno više odgovaralo da je u nekom ranijem terminu.

Odgovara li vama, recimo u 16.00 sati?

Molim vas javite mi u komentare, ako vam NE odgovara.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 09.02.2016. u 13:51
Uređeno: 09.02.2016. u 14:11

Sutra će se otvoriti prijave za rok.

Josip Užarević, riješili smo ispit. Mirna Tusonjić, bodovi su upisani, vodila sam te pod drugim prezimenom.

Mislim da smo gotovi. Ako još ima netko neku primjedbu molim u komentare, najaksnije do danas u 20.00 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 09.02.2016. u 13:24

Unijela sam prepravke u tablicu bodovi za ocjene 2015-16.

Ako ne prihvaćate ocjenu koju sam vam zaključila trebate je odbiti, inače će vam ista biti zaključena.

To radite formalno na faksu.

Isto tako, na taj način prijavljujete ispit.

Unijela sam sve promjene osim:

Tusonjić Mirna --- vidim da si položila, ali te nema na listi studenata od ove godine, tako da ti nemam gdje upisati bodove. Molim te, pojasni mi. Ako si upisala kolegij --- morala bi biti na listi... javi se nekom na faksu u vezi toga.

Užarević Josip --- trebaš otići do CIPa, po mogućnosti danas do 15.00 ili sutra ujutro (do podne).

Provjerite još jednom je li sve u redu. Sutra ujutro šaljem ocjene da se učitaju u bazu i nema više prepravki. Sve komentare, tu u komentare :)

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 09.02.2016. u 00:46

Sutra popodne ću ažurirati bodove.

Ukoliko ćete ići na ispit, ispitni rok je prema rasporedu u ponedjeljak, 15.2.2016. u 18:45.Možete se prijaviti do petka, 12.2.2016. do 12h.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.02.2016. u 16:30

U Repozitorij stavljam bodove za ocjene.

pragovi su sljedeći

51-65=2

66-80=3

81-90=4

91+ =5

 

Ako ste označeni crveno, javite mi se na mail tihana@pilar.hr. Ako su vam završni bodovi označeni žuto, mogu vam upisati ocjenu koju ste dobili, ali bi vjerojatno bilo bolje za vas da izađete na ispit. Ako ne prijavite ispit pretpostavit ću da prihvaćate ocjenu.

Ako vam fale bodovi iz seminara, vježbi ili ispita javite se u komentar ovog posta. Ako vam fale bodovi iz seminara, napišite temu i barem jednu osobu iz grupe i termin izlaganja. Ako vam fale bodovi iz vježbi, napišite na kojem terminu ste bili. Ako vam ti bodovi ne utječu na ocjenu, molim vas ignorirajte.

Puno vas je dobilo extra bodove. Ti bodovi se brišu ako odlučite polagati ispit. Studenti koji su dobili jako puno ekstra bodova ispit su položili lani, pa im sada samo upisujem ocjenu.

 

Molim vas nemojte mi slati tisuće mailova.

 

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2016. u 14:39

Budući da Vedrana danas nije bilo na faksu, rok za prijavu grešaka vezanih uz skeniranje (ne zaokružena grupa i slično), pomičem na ponedjaljak do 14.00 sati. Nakon toga ću zaključiti ocjene.

Ugodan vikend!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.02.2016. u 14:53

Za bilo kakve probleme u vezi skeniranja/ne zaokruživanja grupe javite se u CIP kolegi Vedranu Klasiću.

Molim vas da to svakako obavite do sutra u podne, jer ću tada preuzeti rezultate, unositi seminare i vježbe, kako bih do kraja vikenda zaključila ocjene.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.02.2016. u 12:13

Ostali (koji nisu upisani na predmet) pišu ispit danas u 18.45 u dvorani A109

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.01.2016. u 13:33

Ispit pišemo u ponedjeljak prema rasporedu koji će biti objavljen.

Ako niste regularno upisani na kolegij, ovdje ću u ponedjeljak napisati u kojoj ste dvorani.

U ispit ulazi sve gradivo iz foldera 2015.

Ukupno ima 40 pitanja, pišete točno 20 minuta. Nema netočnih bodova.

Nakon ispita zamolit ću vas da ispunite kratki upitnik koji je dio jednog istraživanja koje provodim. Upitnik nema veze s testom niti vašim uspjehom na kolegiju, i anoniman je (neću znati koji su ga studenti ispunili a koji nisu). Ipak, molim vas da mi pomognete, i da ako ste u mogućnosti ispunite upitnik (oduzet će 5-10 minuta vašeg vremena).

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 27.12.2015. u 21:03

Prema dogovoru, na predavanjima iza blagdana izlagat ćemo seminare. Seminare radite u grupama od 8-10 studenata. Na predavanje trebate donijeti napisan seminar (nekoliko stranica) i pripremljenu prezentaciju. Nije potrebno da dolaze svi članovi grupe. Tema iz koje radite seminar treba biti neki konkretan problem vezan uz organizacijsku psihologiju, a koji bi se mogao i Vama dogoditi u Vašem budućem profesionalnom životu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.12.2015. u 11:21

Zbog spriječenosti nastavnice predavanje se danas neće održati.

Sve najbolje za blagdane i u novoj godini žele vam nastavnici ovog predmeta!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.12.2015. u 15:56

Pozdrav,

za ovaj utorak mi pripremite teme seminara koje ćete izlagati nakon blagdana. Seminare pripremate u grupama od 8-10 studenata (ne više, ne manje), na temu iz organizacijske psihologije. Tema treba biti neko usko konkretno područje (npr. neki potencijalni problem u radnoj organizaciji s opisanim pristupom rješavanja). Priprema teme za ovaj utorak nije obavezna, ali ako vas zanima je li tema OK to tada možete provjeriti.

Na prvo predavanje nakon blagdana trebate donijeti seminare (3-5 stranica), i pripremljenu PP prezentaciju, i trebate biti spremni za izlaganje.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.11.2015. u 18:27

Pozdrav,

budući da ste me zamolili da nemamo vježbe tijekom ispitnih tjedana, mijenjam raspored:

Acinger - Čuljak 07.12. PON 19:00-20:00

Dabelić - Kačavenda 09.12. SRI 19:00-20:00

Kajkara - Lukić 11.12. PET  19:00-20:00

Ljubičić - Pejčinović 14.12. PON 19:00-20:00

Perak - Šašak 16.12. SRI 19:00-20:00

Šebrek - Žuljević 18.12. PET 19:00-20:00

 

Slobodno se možete zamijeniti s bilo kim iz bilo koje druge grupe i ne trebate nas o tome obavještavati, samo na materijale koje ćete predati napišite umjesto koga ste došli.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.11.2015. u 15:48

Vježbu za 1. domaću zadaću održavat ćemo u grupama prema popisu na kraju maila. Slobodno se možete međusobno mijenjati za grupe kako vam odgovara bez da nas obavještavate.

Vježba nije uvjet, ali te bodove (5) ne možete nadoknaditi.

Svaki student treba napisati i molbu za posao. Radno mjesto na koje se javljate je programer u Zagrebačkoj banci.

Student treba donijeti dva primjerka životopisa u Europas formi i dva primjerka molbe za posao.

Student treba smisliti nekoliko pitanja vezanih uz posao (u ulozi kandidata), te nekoliko pitanja koja bi postavio kandidatu (u ulozi poslodavca).

Na početku vježbi tražit ćemo da nam se jave tri studenta koja će predstavljati komisiju koja će voditi razgovor. Ukoliko neće biti dobrovoljaca, sami ćemo odabrati komisiju. Ostali studenti bit će kandidati.

U prvih 20 minuta vježbi komisija pregledava životopise i molbe i odlučuje koje će kandidate pozvati na razgovor. U to vrijeme kandidati u parovima izmjenjuju životopise i molbe, te ispravljaju i komentiraju životopise i molbe kolege s kojim su u paru.

Nakon toga komisija proziva kandidate te razgovara s njima, i pokušava odabrati najboljeg.

Maksimalan broj bodova koji možete skupiti iz ove vježbe (domaće zadaće) je 5. Članovi komisije automatski dobivaju +1 bod (max 5)

 

Acinger - Čuljak 23.11. PON 19:00-20:00

Dabelić - Kačavenda 25.11. SRI 19:00-20:00

Kajkara - Lukić 30.11. PON 19:00-20:00

Ljubičić - Pejčinović 02.12. SRI 19:00-20:00

Perak - Šašak 07.12. PON 19:00-20:00

Šebrek - Žuljević 09.12. SRI 19:00-20:00

 

Vježbe se održavaju u dvorani B2, ako ne javimo drugačije.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.11.2015. u 22:48

Prvo bih vas zamolila da me prestanete zatrpavati s besmislenim prijavama za seminare koje nisam tražila. Prije nego što šaljete mailove takvog tipa provjerite jesam li stavila obavijest. Seminare ove godine neće uopće trebati prijavljivati. Trebat ćete ih napisati do prvog termina iza nove godine kada će biti i prva izlaganja.

Drugo, idući utorak nemamo predavanje, a isto ćemo odraditi u nekom kasnijem terminu (obavijest naknadno)

Treće, od 20.11. do Božića ćemo imati vježbe, svatko će dobiti jedan termin, a po potrebi ćete se moći zamijeniti. Obavijest o terminu vaših vježbi bit će objavljena ovdje 15.11. Da biste mogli uspješno prisustvovati vježbama trebate imati napisan životopis u Evropskom CV formatu (formular možete preuzeti ovdje: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions )

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.10.2015. u 13:19

Uvodno predavanje iz organizacijske psihologije održat će se danas u 17.00 sati u dvorani D2. Na predavanju ćete dobiti osnovne informacije o nastavi, ispitima i vašim obavezama na kolegiju. Ako niste upisani, a želite slušati kolegij svakako dođite.

 

Dobrodošli!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.03.2015. u 20:59

Dodala sam datoteku ocjene-ostali u folder 2014. Iduće godine će vaše ocjene biti upisane kada ću zaključivati ocjene (pratite obavijesti na stranici).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.02.2015. u 15:57

Ako niste zadovoljni s ocjenom, možete izaci na ispit. Na ispitu pisete kompletno gradivo i ono nosi 70 bodova. Da biste izašli na ispit trebate podnijeti Zamolbu za odbijanje ocjene, koju ćete odnijeti kolegici Sonji Majstorovć (Soba D365), sutra do 14.00 sati.

Ako odbijete ocjenu, gubite bodove koje ste postigli na MI i ZI, kao i sve dodatne bodove.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.02.2015. u 22:15

Ako netko u bazi (aplikaciji ili kako to već zovete) ima MANJI broj bodova iz završnog ispita, nego što ima u excel tablici na ovoj stranici (OP 2015 bodovi za ocjene), javite se obavezno da to popravimo.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.02.2015. u 17:59

Sve sam upisala, posložila i ispolirala. Studentima označenim crveno/žuto nisu zaključene ocjene... javite mi se!

 

Evo kratkih odgovora na vaše zadnje mailove:

1. Ne, ne  možete se zamijeniti s kolegom za bodove, čak ni ako se slično zovete, čak ni ako njemu bodovi ne trebaju.

2. Ne mogu vam priznati vaš maturalni rad iz psihologije, molim vas nemojte mi zatrpavati inbox.

3. Neću biti vaš fejs prijatelj!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.02.2015. u 01:07

Unijela sam propuste na koje ste me upozorili.

Molim vas provjerite.

Sutra ću unositi aktivnost, pa ćemo vidjeti oko kojih bodova se krećete. Molim vas, suzdržite se mailova oko ocjena....

 

Prije nego što se krenete žaliti na bodove na seminare, pročitajte moju uputu koju ste dobili za seminare na ovoj stranici, i ako niste bili na predavanju na kojem smo razgovarali o prihvatljivim temama, nazovite nekog (ne mene!) tko je bio i raspitajte se koji tip tema sam preporučila.

 Dobar dio vas je pao već na tehničkim stvarima (broj stranica, broj slajdova), dio je promašio temu (nema veze s organizacijskom psihologijom), pola vas nije predalo na vrijeme. A to su samo tehničke greške. I molim vas, pročitajte taj seminar (ja jesam). Zatim uzmite u obzir sve to, i zapitajte se koliko to što ste napisali i demonstrirali vrijedi od maksimalno 10 bodova.

 

Ugodnu noć vam želim uz čitanje seminara.

 

Stay tuned.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2015. u 16:22

Gledajte.

U pola sata sam dobila 72 maila. Od toga su se 22 ponovila. Moj mail je tihana@pilar.hr

Mailove na @fer.hr ne primam.

 

Nego, od ta 72 maila, 20tak žica veću ocjenu, makar ocjene još nisu ni blizu zaključene. I to uglavnom zato jer vas jako zanima organizacijska psihologija, pa bi, eto, bila šteta da nemate 4 ili 5.

Sljedećih 12, ne mari toliko za svoju, ali pokušava sniziti ocjene ostalima, na najrazlčitije moguće načine (nije on radio seminar: pod krivo ime ste upisali ili nemojte njemu 3 boda, taj je i na ta pitanja krivo odgovorio, vidio sam ja njegov ispit).

Nemali dio vas ne može pronaći tablicu pa gleda u prošlu godinu i izbezumljeno javlja da ga uopće nema na popisu (iz recimo 2012).

Poneki pronalaze tablicu, ali tvrde da samo njima nisu zbrojani bodovi, ili se u istoj ne mogu naći jer su zaboravili kako se zovu pa rade search sa  "c" umjesto "ć".

I čak 2 maila vezana uz neupisane bodove iz seminara.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2015. u 15:21

ne znemiravajte se oko broja bodova iz završnog. uzela sam datoteku gdje svi imate 3 boda manje :), jer se u ispravcima nesto pobrčkalo, pa u novoj datoteci više ne mogu razlučiti tko ima ispravan broj bodova, a tko manje, pa ću vam ta tri boda dodati u dodatne bodove.

 

Za sada samo provjerite seminare.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2015. u 15:03

U datoteci OP-seminari, možete naći bodove iz seminara (0-10), bodove iz prisutrnosti (5) kao i bodove (ukupne) od studenata koji su položili prošlih godina (upisano u dodatni bodovi).

Javite mi se ako:

 

1. Nisu vam upisani bodovi iz seminara, a sudjelovali ste u istom. Napišite mi temu i 2-3 člana grupe.

2. Nisu vam evidentirani bodovi, a položili ste kolegij prošle godine.

 

Sutra slijede bodovi iz aktivnosti i vježbi.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2015. u 01:50

Preko vikenda ću unijeti bodove iz vježbi, seminara i aktivnosti. Znam da u nekim grupama postoje još neke pogreške u kodiranju točnih odgovora na ZI. Kad sve skupa pozbrajamo, mislim da kod većine te razlike neće biti bitne, a kod onih kod kojih budu, ispravit ćemo u ponedjeljak.

 

Pragovi su, podsjećam:

dovoljan        50
dobar            64
vrlo dobar     79
izvrstan        90

 

Ne brinite za bod, dva, pojavit će se i bez vaše brige...

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2015. u 00:32

Primijećene su neke pogreške u kodiranju točnih odgovora. sutra će biti ispravljene pa vas molim da provjerite ponovo.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2015. u 13:52

Ako niste zadovoljni s ocjenom moći ćete izaći na rok idući tjedan. Obavijest će biti objavljena naknadno.

 

Ako je još nekom krivo skeniran test ili nije označio grupu, svakako se javite kolegi Vedranu Klasiću u CIP, sutra do 10.00, jer nakon toga više neće biti moguće intervencije na ispitnim bodovima.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2015. u 13:42

Redoviti studenti koji ste slušali i polagali kolegij ove godine, bodovi će vam biti prvo upisani u excell tablicu ovdje na stranici, tijekom vikenda, provjerit ćete je li sve u redu, zatim ćemo početkom idućeg tjedna unijeti bodove u bazu. Zato vas molim da tijekom vikenda pratite obavijesti na ovoj stranici.

Studenti koji su prosle godine polozili kolegij, bodovi ce vam biti upisani zajedno sa redovnim ovogodišnjim studentima, tijekom ovog vikenda. Pratite obavijesti na ovoj stranici.

Studenti koji su ove godine slusali kolegij, a nisu upisani, bodovi ce vam biti upisani naknadno, za koja 2 tjedna.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2015. u 12:01

studenti koji nisu redovno upisani na predmet, dvorana A102, pon 14.30.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.01.2015. u 13:29

Na ispitu će biti kompletno gradivo koje možete naći u folderu "predavanja".

Ukupno 40 pitanja, nema negativnih bodova, pišete 20 minuta.

Ostale bodove unijet ćemo nakon ispita te zaključiti ocjene.

Sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.01.2015. u 12:37

Dakle, redovno upisani studenti pišu po rasporedu, u 15 u dodijeljenim dvoranama.

Ostalima ću rezervirati neku dvoranu u 14.30. Tu ću staviti obavijest gdje točno.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.01.2015. u 16:20

Ovogodisnji ostali :)

Saznala sam da imate drugi ispit u ponedjeljak u 15.00, pa predlazem da ispit iz Organizacijske pišete u 14.30 sati (traje 20 min)? Molim vas ovdje u komentare javite je li to OK, tj. imate li i u tom terminu neki ispit.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 27.12.2014. u 11:59
Uređeno: 27.12.2014. u 12:00

 

 

U terminima iza nove godine izlagati ćete prezentacije koje ćete napraviti u grupama od 8-12 studenata.

Tema prezentacije treba biti iz nekog užeg područja vezanog uz organizacijsku psihologiju.

Vaš zadatak je da napišete seminar od 2-5 stranica, pripremite prezentaciju od 5-6 slajdova i izložite je na predavanju. Izlagati može jedan ili više članova grupe. Svi članovi jedne grupe dobiti će jednak broj bodova.

 

Koje grupe će izlagati u kojem terminu odredit ćemo na samom predavanju, ovisno o temama, pa svakako svi napravite prezentacije već za prvi termin.

 

Želim vam vesele praznike!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 16.12.2014. u 03:20

16.12. nastava se neće održati jer je profesorica spriječena.

Obavijest o nadoknadi bit će objavljena naknadno.
 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.11.2014. u 23:42

1. svi kojima nešto nije dobro očitano ili ste zaboravili označiti grupu javite se u CIP kolegi Vedranu Klasiću

2. Od ovog tjedna počinjemo s vježbama. Tablica s terminima je u privitku. Ukoliko ne možete doći u svoj termin, slobodno se zamijenite s nekim. Nikoga o tome ne trebate obavještavati. Na svoje vježbe donesite svoj životopis (koji ste pisali na početku semestra) i molbu za posao (javljate se za natječaj za programera u banci). Termini vrijede i za "ostale".

 

3. Ovaj utorak ćemo prodiskutirati teme za vaše seminare pa razmislite o njima. Seminare ćete izlagati nakon Nove godine, a trebate se udružiti u grupe od 8-12 studenata. I "ostali" pišu seminare.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.11.2014. u 14:49

Studenti iz grupe "ostali" ne pišu međuispit nego samo završni ispit.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 21.11.2014. u 21:42

Ispit se sastoji od 30 pitanja, svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora od kojih je jedan točan. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Negativnih bodova nema.

Ispit traje točno 15 minuta.

Molim vas ne zaboravite označiti grupu.

Raspored po dvoranama je objavljen (pronađite se). Budite pred dvoranom 10-tak minuta prije ispita.

 

Ispit će uključivati gradivo u folderu 2014.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.10.2014. u 18:59

Evo jednog upitnika ličnosti.

Bilo bi korisno za vas da ga ispunite, da vidite kako to izgleda, a usput ćete pomoći i kolegici koja iz te teme radi doktorat.

 

http://limesurvey.srce.hr/12399/lang-hr

 

Hvala

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.10.2014. u 19:02

Ažurirala sam datoteku Ostali 2014-15. Provjerite jeste li tamo (ako trebate biti).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.10.2014. u 17:32

Ustanovila sam da je praznik ipak u srijedu, a ne u utorak kako sam vam rekla na predavanju, pa posljedično u utorak imamo redovno predavanje, u 17.15 u D2.

Dodala sam datoteku OSTALI2014-2015, u kojoj su studenti koji nisu upisani. Ako vas nema na popisu, a trebali biste biti javite mi na tihana@pilar.hr

 

Vidimo se u utorak!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.09.2014. u 16:24

Nastava iz Organizacijske psihologije održavat će su u D2 za sve studente.

Počinjemo u 17.00 sati.

Dobrodošli!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 23.02.2014. u 23:20

upisani su bodovi iz seminara, vježbi i ispita i zaključene ocjene.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.02.2014. u 15:48

Svim studentima koji su upisali predmet zaključene su ocjene. Molim vas provjerite u ISVU i javite mi do večeras ako se potkrala koja greška.

Studentima koji nisu upisali predmet, bodovi će biti upisani u excell tablicu na ovoj stranici do kraja tjedna.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.02.2014. u 15:17

Molim vas, ako niste upisali predmet, nemojte mi se javljati još tjedan dana.

Kad sredimo upisane, pozabavit ćemo se vama.

Trenutno je važno da zaključimo ocjene koje moramo zaključiti i upisati u bazu.

Ostali - strpljenja.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.02.2014. u 13:46
Uređeno: 13.02.2014. u 13:47

Ako niste ostvarili prolaz ili odbijate ocjenu - trebate izaći na ispit.

Na rok se prijavljujete preko svoje studentske aplikacije, a Zamolbu za prijavu trebate odnijeti na Zavod za primijenjeno računarstvo, soba D365, najkasnije do sutra u podne, kolegici Sonji Majstorović.

Ispit će biti u utorak.

Ako odbijete ocjenu gubite bodove oba ispita i dodatne bodove. Možete skupiti max 70 bodova na ispitu.

Ispit pokriva čitavo gradivo, a pitanja su otvorena (definicije, nabrajanje, primjeri). Ispit traje pola sata.

Ispit ćemo pisati u utorak, oko podne, gdje i kada točno - objavit ću ovdje naknadno.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.02.2014. u 02:15

final-4
 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 23:13

Ako vam za veću ocjenu fale 2-3 boda, nema problema, to sam vam i sama dodala. Ako vam fali 6,7 ili 32 boda, odbijte ocjenu, odite na ispit.

Malo pretjerujete, zar ne?

Pogledajte bodovne granice (koje nisu stroge), pogledajte svoje bodove i budite razumni.

 

Uzrujavate me.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 22:28

Ažurirano.

 

Imate još do ponoći vremena, pa sve skupa šaljem da ubace u bazu.

 

Zašto mi svi šaljete isti mail 2-3 puta?
 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 20:45

Ne znam jeste li svjesni da je 5 najviša ocjena na ovom kolegiju. E pa je. Molim da se suzdržite od mailova u kojima, opravdano ili ne, tražite dodatne bodove premda ih već imate dovoljno za ocjenu izvrstan. 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 19:23

ajmo, ponovno provjeravanje.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 18:03

Ovo su pragovi:

Dovoljan (2) 50
Dobar (3) 64
Vrlo dobar (4) 79
Izvrstan (5) 90

Studenti koji imaju velik broj dodatnih bodova su ispite i zadaće pisali u drugim terminima a bodovi su radi jednostavnosti tu.

Konačni bodovi su u datoteci final.

Žuti - ako vam nisu upisani bodovi - javite mi se na mail (detaljno)

Crveni - niste pisali završni, što ću s vama? (javite se ako hoćete da vam zaključim ocjenu bez završnog, a ako ćete pisati - prijavite ispit u zavodu)

Plavi - upisala sam vam ocjene iz međuispita (javite se samo ako niste zadovoljni)

Ostali - javite se samo ako postoji očita pogreška

 

Očekujem pregršt elektronskog cvijeća i bombona :)

 

Ako ipak niste zadovoljni sa bodovima/ocjenama - možete izaći na ispit. Brišu vam se ispiti i eventualni dodatni, a možete dobiti najviše 70 bodova. Ispit je tipa nabrajanje, definicije, primjeri i slično. Ispit prijavite sutra na zavodu, a pisati ćete u utorak.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 14:58

Molim vas suzdržite se od mailova koji nemaju veze sa ispravkom netočnih podataka u tablici dok ne upišem sve bodove.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 14:15

1. podaci su ažurirani

2. kao što je sam napisala u prvom postu, ovdje su samo bodovi iz seminara (max 10) i vježbi-intervjua-(max 5) Te bodove sam vam dala prije ostalih, jer ste se na njih mogli žaliti.

3. ostali bodovi još nisu uneseni.

ostali bodovi se sastoje od:

max 5-prisutnost, max 10-aktivnost i max 70 ispiti.

domaće zadaće i slično spadaju u aktivnost.

to daje ukupno 100 bodova.

svi bodovi će biti uneseni do kraja dana.

 

4. studenti koji su u fajlu "ostali" će dobiti svoje ukupne bodove i ocjene naknadno - strpite se dok se ovdje ne objavi post da su vam ocijenjeni ispiti i zaključene ocjene.

 

5. studenti koji zasad još uopće nemaju upisane nikakve bodove (a zaslužili su ih) dobit će iste do kraja dana.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2014. u 00:18
Uređeno: 12.02.2014. u 00:20

Pravo mi i budi kad stavim krivi dokument. Zaslužila sam svih 412 mailova.

zadaca 1 i 2 je seminar (max 10 bodova), iduća kolona je intervju (max 5 bodova).

Evo, sad ponovo pogledajte.

Produžujem rok za žalbe do sutra u podne.

 

Oprostite.

 

 


 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.02.2014. u 19:09

Dodala sam ažurirane datoteke.

Sada provjerite

1. je li ispravljeno što sam trebala ispraviti. Ako nije, napišite mi temu i članove grupe.

2. ako ste bili na vježbama (intervju za zapošljavanje) jesu li vam upisani bodovi. Ako nisu, napišite mi u kojem terminu ste bili.

 

Ostale molim da se za sada ne javljaju. Naročito vas molim da mi ne šaljete više puta mailove istog sadržaja. Još jednom ću ažurirati oko 23.00 sata.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.02.2014. u 14:57

Stavila sam datoteku s bodovima iz seminara.

Molim vas provjerite i do sutra ujutro mi javite ima li propusta (nisu vam upisani bodovi, a držali ste seminar). U tom slučaju javite mi: naslov prezentacije i barem 2 člana grupe.

Studentima koji su bili potpisani na dva seminara priznala sam onaj koji je nosio manje bodova (zapravo bi trebali dobiti 0 bodova jer je izričito naglašeno da ne možete biti u dvije grupe).

Sutra ću spojiti sa ispitima, dodati ostale aktivnosti i zaključiti ocjene. Do tada mi se javite isključivo ako vam nisu uneseni bodovi iz seminara.

Pratite obavijesti na stranici.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.02.2014. u 00:25

Ako niste raspoređeni niti u jednu dvoranu, ispit ćete pisati u A210 (od 12.00)

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2014. u 17:07

U utorak pišemo ispit.

40 pitanja, 4 ponuđena odgovora, jedan točan. Nema negativnih bodova. Ispit obuhvaća gradivo iz foldera "predavanja". Ispit traje 20 minuta.

Ukoliko niste raspoređeni u neku od dvorana, pisati ćete u isto vrijeme, u posebnoj dvorani (stavit ću ovdje obavijest u ponedjeljak).

Za 10-tak dana upisat ću i ostale bodove. Rangovi za ocjene su:

51-64-2

65-80-3

81-90-4

91-100-5

 

bod više manje :)

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.01.2014. u 16:32

ovaj utorak prezentirat će svi koji nisu stigli prošli put, i svi ostali koji to žele (koliko stignemo). Trebali bismo obaviti barem 12 prezentacija po terminu.

Moguće je da ne stignemo u sljedaća dva termina obaviti sve prezentacije, pa ćemo morati strogo kontrolirati vrijeme. 

Ukoliko ne obavite prezentaciju, ocijenit ću vam samo seminar, a ocjena će biti smanjena samo u slučaju ako ste imali prilike prezentirati, a niste to učinili.


 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 26.12.2013. u 11:44

U utorak 7.1. prezentacije će držati:

 

1. Novakoović - Mobbing

2. Jurišić - Zabavni sadržaji - efikasnost

3. Čulinović - Org. klima

4. Bekavac - Ocjenjivanje zaposlenika

5. Filaković - Učenje

6. Jerman - Rad u novoj organizaciji

7. Duspara - zapošljavanje samopuzdanih

8. Magušić - Autoriteti

9. Jukić - Geografski razdvojeni timovi

10. Weber - Hofstedov okvir i hrvatska kultura

11. Kolonić - Zajednički prostor

12. Breški - Posredovanje kod konflikata

13. Kozina - Muškarci i žene u poslovnom svijetu

14. Bekavac - Pregovaranje

 

Budite u D2 točno u 17.00 sati, prvo ćete sve prezentacije presnimiti na računalo (neka naziv prezentacije bude prezime jednog člana grupe). Meni ćete predati seminare. U 17.10 počet ćemo s izlaganjima. Prezentacije trebaju trajati maksimalno 10 minuta.

 

Želim vam sve najbolje za blagdane i puno sreće u novoj godini!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.12.2013. u 02:45

slobodno možete mijenjati

 

1. temu

2. dio članova

 

važno je da u 1. mjesecu, kada ćete prezentirati na naslovnoj stranici seminara piše točna tema i svi članovi grupe.

 

ako ste nešto krivo prijavili samo ispravite na naslovnici seminara.

nove grupe još možete prijaviti idući utorak.

 

raspored izlaganja će biti objavljen ovdje oko Božića.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.12.2013. u 13:53

Na početku sata ispunjavat cete kratku anketu u sklopu diplomskog rada kolege s FF. Molim vas da dođete u što većem broju.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.12.2013. u 15:30

Molim vas da za iduće predavanje pripremite prijedloge tema za seminare.

Teme trebaju biti iz područja organizacijske psihologije, ali ne općenite teme kao npr. motivacija, vrijednosti i sl., nego neko specifično područje, koje vas zanima, i s kojim ste, po mogućnosti, imali iskustva. Dobra tema za seminar bila bi npr. kako riješiti konflikt između dva stručnjaka u konkretnom timu, efikasna organizacija sastanaka u timu, prednosti i nedostaci "casual" dana u inače formalnim organizacijama...

Koju god temu da odaberete, trebate detaljno opisati problem i ponuditi rješenje u kontekstu organizacijske psihologije (pozvati se na spoznaje i/ili teorije).

 

Na predavanju 10.12. trebate donijeti temu i imena članova grupe (8-10 studenata). O temama ćemo raspravljati, te ih eventualno promijeniti ili prilagoditi. Barem jedan član svake grupe trebao bi biti prisutan. Kasnije možete grupi dodavati članove.

 

Seminare ćete izlagati poslije Nove godine. Do tada, svaka grupa treba napisati seminar od 6-8 stranica i napraviti prezentaciju od 6-8 slajdova.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 02.12.2013. u 16:25

Za sva tehnička pitanja (nije zaokružena grupa, krivo skenirano, nema rezultata) javite se u CIP, kolegi Vedranu Klasiću u jutarnjim satima.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.12.2013. u 20:57
Uređeno: 03.12.2013. u 18:27

u nastavku su termini i dvorane za ostale vježbe.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 23.11.2013. u 19:00
Uređeno: 23.11.2013. u 19:00

1. međuispit će imati 30 pitanja i obuhvaćati gradivo iz foldera 2013/14. Svako pitanje nosi 1 bod. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora od kojih je jedan točan (ili najtočniji :). Nema negativnih bodova. Test će trajati točno 15 minuta.

 

Sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.11.2013. u 14:25
Uređeno: 05.11.2013. u 14:54

Vježbu za 1. domaću zadaću održavat ćemo u grupama prema popisu u privitku. Slobodno se možete međusobno mijenjati za grupe kako vam odgovara bez da nas obavještavate.

Vježba nije uvjet, ali te bodove ne možete nadoknaditi.

Svaki student treba napisati i molbu za posao (prema uputama sa slajdova i predavanja). Radno mjesto na koje se javljate je programer u Zagrebačkoj banci.

Student treba donijeti dva primjerka životopisa u Europas formi i dva primjerka molbe za posao.

Student treba smisliti nekoliko pitanja vezanih uz posao (u ulozi kandidata), te nekolikio pitanja koja bi postavio kandidatu (u ulozi poslodavca).

Na početku vježbi tražit ćemo da nam se jave tri studenta koja će predstavljati komisiju koja će voditi razgovor. Ukoliko neće biti dobrovoljaca, sami ćemo odabrati komisiju. Ostali studenti bit će kandidati.

U prvih 20 minuta vježbi komisija pregledava životopise i molbe i odlučuje koje će kandidate pozvati na razgovor. U to vrijeme kandidati u parovima izmjenjuju životopise i molbe, te ispravljaju i komentiraju životopise i molbe kolege s kojim su u paru.

Nakon toga komisija proziva kandidate te razgovara s njima, i pokušava odabrati najboljeg.

Maksimalan broj bodova koji možete skupiti iz ove vježbe (domaće zadaće) je 5. Članovi komisije automatski dobivaju +1 bod (max 5)

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 23.10.2013. u 16:54

 

Evo zgodnog, ali i kvalitetnog inventara ličnosti:

 

http://alecrn.xen.prgmr.com/ipip/

 

 

Riješite test, komentirajte rezultate i samu konstrukciju testa.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.09.2013. u 18:07
Uređeno: 25.09.2013. u 18:39

Uvodno predavanje održati ćemo u utorak 1.10. u dvorani D2 u 17.15.

 

Na predavanju ćete dobiti osnovne obavijesti vezane uz ovaj kolegij.

 

 

Dobrodošli!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.02.2013. u 17:18

izgleda da vama koji ste pisali ispit nisu unesene ocjene.

javila sam da vam upišu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.02.2013. u 16:59

jesu li vam ocjene unesene u sustav?  ako nekome nije, javite.

ocjene iz datoteke dodatni nisu ocjene ovih koji su naknadno polagali (njima su ocjene u datoteci ispit).

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.02.2013. u 16:18

ažurirala sam dodatne, ali mi se pri tom cijela datoteka izbrisala !? pa mislim da sam nešto izostavila.

molim pregledajte i javite, nije hitno, ali da to sredimo.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.02.2013. u 20:05

stavila sam rezultate ispita. sutra ću ih poslati da se upišu.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.02.2013. u 02:47

ispit ćemo održati u utorak u 14.15 u dvorani D1.

 

ako imate ocjenu, a želite izaći na ispit trebate podnijeti molbu kolegici Sonji Majstorović (FER).

ako nemate ocjenu, samo prijavite ispit.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2013. u 15:05
Uređeno: 07.02.2013. u 15:26

U utorak je ispit.

Ako niste položili prijavite ispit i dođite.

Ako se odričete ocjene trebate donijeti Zamolbu za pristup ispitu, do sutra, kolegici Sonji Majstorović (FER).

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2013. u 02:42

ažurirano

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2013. u 19:24
Uređeno: 05.02.2013. u 19:31

 

1. svatko kome je trebalo par bodova dobio je dodatne bodove (kao da je smanjen prag za ocjenu)

2. oni koji su se više potrudili dobili su i par bodova više (npr. predavanja, jako dobri seminari i sl.)

3. oni koji imaju jako puno dodatnih bodova - to su bodovi iz ispita koji su ručno skorirani pa su tu upisani, nitko nije dobio 65 dodanih bodova tek tako :))))

 

Bilo bi super kada biste mi se javljali samo ako mislite da vi zaslužujete višu ocjenu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2013. u 17:28
Uređeno: 05.02.2013. u 17:31

Dodala sam datoteku sa korigiranim bodovima iz kojih će biti zaključene ocjene. Kolona "bodovi za ocjene"

Dolje imate raspon bodova za pojedinu ocjenu.

Na ispit možete izaći:

1. ako nemate dovoljno bodova za prolaz

2. ako niste zadovoljni s ocjenom, u tom slučaju gubite "dodatne bodove" ako ih imate.

 

nadam se da ste zadovoljni.

 

ako imate primjedbi, prigovora i slično, javite mi do sutra jer ću sutra sve to zacementirati u sustav.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.02.2013. u 13:44

ja ne znam kako bih razumljivije napisala:

nemojte mi slati mailove da vam dam dva-tri boda koja vam fale.

i ja vidim da vam fale bodovi i to će biti korigirano kod zaključivanja ocjena.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.02.2013. u 19:39

podsjećam da se ocjene na kolegiju formiraju:

51-65 - 2

66-79 - 3

80-89 - 4

90+ - 5

 

Ne brinite za nedostatak 2-3 boda, to će se samo riješiti :)

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.02.2013. u 19:30

do ponoci jos imate vremena za eventualne prigovore na propuste u excel file-u 2012/org vjezbe i zadace 3.2.

sutra cu poslati da se prebaci u bazu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.02.2013. u 18:07

ZI još nije skeniran do kraja a postoje i neke pogreške u skoriranju točnih odgovora. To će biti riješeno sutra, pa vas molim da mi ne šaljete mailove u vezi ovog do tada. Sukladno tome, još ne možete znati da vam fali bod za neku ocjenu, pa ni takve mailove ne šaljite. Uopće. Jer i ja vidim da vam fali bod.

Bodovi iz seminara, vježbi, aktivnosti i prisutnosti nisu upisani u bazu i neće biti do sredine tjedna, jer ih trebamo do tada srediti (upisati sve što fali). Do tada mi možete slati mailove da vam nešto nije upisano (kao što piše u jednoj od prethodnih obavijesti). 

Količina mailova istog sadržaja, koje pošaljete unutar sat vremena neće povećati šansu da vam nešto uvažim. Ipak, koristilo bi kada biste napisali o kojem se kolegiju radi. Ako ste zabunom ispušteni iz bodova seminare ili vježbi, to ću svima ispraviti. U vezi nezaokružene grupe ili krivo skeniranog obrasca na ZI javit ćete se Vedranu Klasiću u CIP ali tek nakon što ovdje objavimo da je ZI skeniran (inače ćete morati dvaput).

Ocjene će biti zaključene do kraja tjedna, najkasnije idući vikend. I ja se tome veselim :)))

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.02.2013. u 00:22

stavila sam bodove/ocjene za studente koji nisu u bazi (dodatni)

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 31.01.2013. u 15:50

dodala sam novi fajl.

ako vam bodovi nisu upisani ali imate oznaku naknadno, bodovi će biti upisani pri zaključivanju ocjena.

ako vas nema na listi, strpite se, vama će ocjena biti zaključena kasnije.

 

ako nešto drugo nije u redu, javite se.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2013. u 19:05

Ispravila sam sukladno vašim mailovima, pa molim provjerite još jednom jesu li vam u excel tablici svi bodovi osim bodova s MI i ZI.

 

Ako još nešto fali javite do sutra navečer.

 

Puno hvala svima koji su poslije ispita ispunili onu anketu!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.01.2013. u 16:44

bodovi trebaju biti upisani samo ovdje u excelu, kad ih provjerite upisat ćemo ih skupa s MI i ZI gdje već treba.

ne javljajte mi se još u vezi upisa prošlogodišnjih ocjena. to tek poslije ZI.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.01.2013. u 12:22

1. U datoteci 2012 nalaze se bodovi iz: prisutnosti, aktivnosti, intervjua i seminara. Kod seminara je prva ocjena odabir i predstavljanje teme, a druga ocjena razrada i prezentacija.

2. Molim vas da provjerite jesu li vam uneseni bodovi i ako nešto ne štima javite mi na tihana@pilar.hr. Pri tome:

a. ako vam fale bodovi iz prezentacije napišite: temu prezentacije, članove grupe i na kojem predavanju ste je prezentirali

b. ako vam fale bodovi iz intervjua napišite datum kada ste bili na vježbama.

 

Ako vam bodovi nisu upisani svakako se javite do četvrtka (31.1.) navečer jer nakon toga više neću moći upisivati bodove iz ovih aktivnosti.

 

3. Svi koji nisu na popisu za sutrašnji ispit neka dođu u 2.15 u dvoranu D260.

 

4. Svi oni koji nisu zadovoljni s ocjenama iz 1MI ili ZI moći će polagati ta dva ispita zajedno na ispitnom roku (ukupno 70 bodova). Pristupanjem ispitnom roku gubite dotad postignute bodove iz 1MI i ZI. Bodove iz zadaća i vježbi neće biti moguće nadoknaditi.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 24.01.2013. u 12:45

U utorak imamo završni ispit. Ispit će pokrivati svo gradivo iz prezentacija koje se nalaze u folderu predavanja. 40 pitanja, 4 ponuđena/jedan točan odgovor, 20 minuta, nema negativnih bodova.

 

Odmah nakon završnog, svi koji nisu pisali 1.MI mogu ga pisati, ali mi se obavezno trebaju najaviti na mail tihana@pilar.hr.

Rezultate iz prezentacija unijet ću do kraja idućeg tjedna i zaključiti ocjene.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.01.2013. u 15:48

sutra na predavanju ćete izlagati prezentacije. barem po jedan student iz svake grupe treba biti prisutran kako bi mogao izlagati.

osim prezentacije trebate donijeti i seminar koji ćete predati prije prezentrianja.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.12.2012. u 02:09

se neće održati zbog spriječenosti nastavnice. Predavanje ćemo nadoknaditi nakon praznika prema dogovoru.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.12.2012. u 01:49

Za iduće predavanje (utorak 11.12. u 17.00 sati) trebate se organizirati u grupe od po 5-10 članova.

Barem jedan predstavnik svake grupe treba doći na predavanje.

Grupe trebaju osmisliti temu koju će raditi za seminar. Tema treba biti neko zanimljivo i specifično područje iz primjenjene organizacijske psihologije, po mogućnosti nešto što anticipirate da bi mogao biti problem u organizaciji u kojoj ćete jednom raditi. Npr. kako riješiti problem kada vam u firmi jedna/nekoliko osoba previše vremena provodi na društvenim mrežama ili igrajući se; Kako motivirati vrlo kvalitetnog kolegu iz tima kojem se zadak koji je dobio čini dosadnim; kako izgladiti sukob između dva člana tima koji su u lošim odnosima od faksa, kako saopćiti cijelom timu da će njihov rad biti plaćen manje nego što su očekivali, kako potaknuti kreativnost, itd.

Predstavnik svake grupe ukratko (par rečenice) će iznijeti svoju zamisao i obrazložiti zašto je ta tema odabrana.

Seminare ćete izlagati i predati nakon Božića, a u utorak ćete dobiti detaljne upute.

Grupe koje se ne pojave  u utorak gube pravo izlaganja seminara i time ne mogu dobiti bodove iz tog područja (ukupno 10 bodova).  Seminar nije uvijet za prolaz.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 02.12.2012. u 00:56

rezultati ispita, za one kojima nisu uneseni u ferko, su u folderu 2012/rezultati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 27.11.2012. u 18:45

1. i 8. 12. vježbe će se održavati u dvorani A211 od 11 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 27.11.2012. u 12:24

Ukoliko niste bili u mogućnosti doći na vježbe, a htjeli bi, to možete učiniti u naredne dvije subote (1. i 8.12.). Satnicu i dvoranu ćemo objaviti naknadno.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 26.11.2012. u 16:17

U vezi bilo kakvih tehničkih problema vezanih uz ispit (niste zaokružili grupu,krivo vam je skenirano i slično) javite se u CIP, kolegi Vedranu Klasiću.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.11.2012. u 19:59

Ako niste pisali ispit moći ćete nadoknaditi zajedno sa završnim ispitom (isti dan). Detaljnije obavijesti naknadno.

U grupama koje su imale pogrešno postavljeno 11 pitanje, dodijeljen je 1 bod za to pitanje, neovisno o odgovoru.

Rezultati,ako još nisu došli, bi trebali biti u ponedjeljak.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.11.2012. u 15:14

Ako niste raspoređeni u neku od dvorana, a trebate pisati ispit, dođite u utorak u 14.30 u A202.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 16.11.2012. u 17:14

Na 1. međuispitu će biti: inteligencija (bez učenja), motivacija, emocije, ličnost.

Test će imati 30 pitanja sa po 4 ponuđena odgovora.

Piše se 15 minuta.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.10.2012. u 14:01
Uređeno: 27.11.2012. u 12:13

Vježbu za 1. domaću zadaću održavat ćemo u grupama prema popisu u privitku. Slobodno se možete međusobno mijenjati za grupe kako vam odgovara bez da nas obavještavate.

 

Svaki student treba napisati i molbu za posao (prema uputama sa slajdova i prošlog predavanja). Radno mjesto na koje se javljate je programer u Zagrebačkoj banci.

Student treba donijeti dva primjerka životopisa i dva primjerka molbe.

Student treba smisliti nekoliko pitanja vezanih uz posao (u ulozi kandidata), te nekolikio pitanja koja bi postavio kandidatu (u ulozi poslodavca).

Na početku vježbi tražit ćemo da nam se jave tri studenta koja će predstavljati komisiju koja će voditi razgovor. Ukoliko neće biti dobrovoljaca, sami ćemo odabrati komisiju. Ostali studenti bit će kandidati.

U prvih 20 minuta vježbi komisija pregledava životopise i molbe i odlučuje koje će kandidate pozvati na razgovor. U to vrijeme kandidati u parovima izmjenjuju životopise i molbe, te ispravljaju i komentiraju životopise i molbe kolege s kojim su u paru.

Nakon toga komisija proziva kandidate te razgovara s njima, i pokušava odabrati najboljeg.

Maksimalan broj bodova koji možete skupiti iz ove vježbe (domaće zadaće) je 5. Članovi komisije automatski dobivaju +1 bod (max 5)

 

Vježbe se održavaju od 17-19 sati svakog ponedjeljka i četvrtka. Ako propustite svoj termin pokušajte ga što prije nadoknaditi (dođite na prvu iduću grupu na koju možete). Ako vam ni jedan od tih termina ne odgovara osigurali smo vam i dva dopunska termina subotom.

Dvorane u kojima će biti održavane vježbe bit će objavljene ovdje, a ukoliko za neki termin ne objavimo dvoranu, naći ćete se s asistentom kod porte fakulteta, pa će vas on odvesti u dvoranu.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.10.2012. u 12:49

bodovanje predmeta:

međuispit 30

ispit 40

seminar 2 x 5

vježbe 5

aktivnost 10

prisutnost 5

 

ocjene:

50 - 2

65 - 3

80 - 4

90 - 5

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.10.2012. u 14:50

Uvodno predavanje održati ćemo sutra, u utorak, u 17.15.

Na ovom predavanju dobit ćete obavijesti o strukturi kolegija, ispitima i vašim obavezama.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 21.06.2012. u 15:15

molim kolege:

0069025196 Božić, Sanjin
0009043483 Petrač, Damir

 

da mi se jave na mail tihana@pilar.hr radi dogovora oko polaganja kolegija.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.06.2012. u 15:21

ako niste predali sve zadatke iz zadaca i vjezbi mozete ih donijeti danas u 18.00 sati u D2152 na ZI.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 21.05.2012. u 16:24

Na predavanje 29.5 donesite nadoknade dosadašnjih zadaća.

Molim vas da svakako dođete na predavanje da možemo zaključno prodiskutirati dosadašnje zadatke.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.05.2012. u 13:43

Za predavanje 15.5. ispitajte osobe s kojima se družite o različitim problemima u socijalnim odnosima koji se javljaju kod njih na poslu.

Pripremite kratki izvještaj.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.05.2012. u 20:15

Razmislite što biste željeli saznati od kolega koji su prije nekoliko godina završli FER.

Pripremite pitanja koja ćete im postaviti.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.04.2012. u 12:44

Na međuispit u ponedjeljak (dvorana D152 u 18:00) donesite vaš plan Team buildinga, kako smo se dogovorili na satu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 02.04.2012. u 14:19

Za sutrašnje predavanje razmislite o tome koje osobine bi trebale imati osobe s kojma biste rado radili u timu, a koje osobine bi vam za timski rad bile naročito odbojne.

 

Zapišite i obrazložite.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 24.03.2012. u 16:31

Za predavanje u utorak pripremite (po mogućnosti pismeno) odgovore na pitanja koja bi vas mogli pitati na intervjuu za zapošljavanje:

 

1. Koji bi bio naslov vaše autobiografije?

2. Da možete provesti dan s bilo kojom osobom iz povijesti ... koga biste odabrali i zašto?

3. Da ste super-heroj, koja bi bila vaša super-moć... i zašto?

 

Vidimo se, točno u 5!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.03.2012. u 12:54

molim vas da, prema dogovoru, u utorak svi donesete svoj životopis (onakav kakv biste priložili prijavi na natječaj).

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.02.2012. u 18:07
Uređeno: 14.02.2012. u 18:08

u četvrtak u 18.00 sati - ponavljanje ZI (za one koji nisu pisali) i eventualna ispravljanja ocjena.

javit ću dvoranu čim saznam.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.02.2012. u 05:35

molim sve kojima nisu uneseni bodovi iz ZI da se jave u CIP

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2012. u 18:06
Uređeno: 06.02.2012. u 18:10

ponovo su ažurirani svi bodovi.

primjedbe?

ako sam vas preskočila, zaboravila... nemam ništa protiv vas, samo je previše mailova.

ne brinite.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2012. u 17:27
Uređeno: 06.02.2012. u 17:28

ako niste pisali ZI, mozete ga pisati iduci tjedan.

javit cu detalje.

ako ste pisali - a bodova nema - javite se u CIP.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2012. u 16:45

sad biste mogli ponovo prekontrolirati. Svi!

 

Čekam mailove na tihana@pilar.hr do 23.00 sata, pa ću onda probati zaključiti ocjene.

Požuruju me!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.02.2012. u 16:03

ocjene će biti zaključene do srijede, vjerojatno i prije, ali će se vjerojatno i mijenjati.

ako želite odbiti ocjenu, možete. Pisat ćete ispit iz kompletnog gradiva koji nosi 70 bodova. Brišu vam se bodovi 1. i 2. međuispita te bodovi dodatno.

javit ću kad ponovo trebate provjeriti imate li sve bodove.

do tada bi bilo super da ne ponavljate mailove i ne žicate dodatne bodove.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2012. u 17:48

Mislim da biste trebali vidjeti bodove iz seminara i svega ostalog na ferku.

Sutra će im se pridružiti i bodovi iz završnog ispita.

Ukoliko nekome tko je radio seminar nisu uneseni bodovi neka mi javi tihana@pilar.hr (koja tema, ostali članovi tima).

ako ste zaboravili pragovi za ocjene su sljedeći:

 

2=50
3=64
4=79
5=90

 

molim Vas ne javljajte se s upitima tipa "fali mi bod" za 2,3,4,5 - to vidim i bez Vašeg upozorenja.

 

ovdje su još neke ocjene iz sem2 i sem3 koje nisam mogla unijeti u ferko

Poljak Andrea 3-4

Hrvoje Kozačinski 4-5

Puljis David 5-5

Bošković Anđelo 3-3

Marjanović Matej 3-3

Nikolina Završki 3-3

Maja Katalenić 3-3

Ivana Nikolić 3-3

Nastja Hemerich 3-3

Tihomir Dedić 3-4

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.02.2012. u 13:18

ako niste pisali 1.MI, možete to obaviti odmah nakon završnog.

U dvorani A201,u 18.30, sutra.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 26.01.2012. u 18:08

Završni ispit obuhvaća sve gradivo sa slajdova.

40 pitanja sa po 4 ponuđena odgovora od kojih je jedan točan.

Nema negativnih bodova.

Sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2011. u 19:31

zadovoljni?

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2011. u 15:33

evo, uneseni su rezultati ponovljenih, i sve ostalo. imate još 2,5 sata za eventualne prigovore.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2011. u 00:41

Povodom učestalih upita, molbi, prigovora i sl. grupe koje na vrijeme nisu poslale prezentacije, ili donijele seminare na predavanje iz istih ne mogu dobiti bodove. Datumi i mjesta su bili precizno i na vrijeme definirani.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.01.2011. u 23:14

Ispravila sam propuste, pa se nadam da je sada sve u redu. 

Rezultati ponovljenih koje ste pisali u petak bit će uneseni sutra.

Pogledajte svoje bodove, pa ako još nešto fali ili je krivo, javite mi hitno (brkljacicop@gmail.com), a najkasnije do 18.00 sati. U nedjelju navečer moram zaključiti ocjene. Molim vas, nemojte se javljati s molbama tipa fali mi pola boda, bod i slično, jer znate da ocjene jednih direktno utječu na ocjene drugih (Gauss) pa bi se sa povećavanjem vaše ocjene, smanjila ocjena nekom drugom studentu.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.01.2011. u 14:14

ispravke ću unositi noćas i sutra, pa mi nemojte još slati ponovljene mailove. kada unesem, obavijest će biti na ovoj stranici.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 26.01.2011. u 18:15

unijela sam ocjene iz seminara (zadace 2 i 3) i zadace1 (životopis).

svi koji imate problema sa skeniranjem, grupama i slično, javite se u CIP, Vedranu Klasiću.

 

Oni kojima nisu uneseni bodovi u nekoj kategoriji a bodove su zasližili  neka mi jave:

 

za zadaću jedan: Ime i prezime, JMBAG, datum kada su bili na vježbama

 

za seminare:

- ako seminar niste predali na predavanju ne možete iz istog dobiti bodove

- ako prezentaciju niste predali do dogovorenog termina - također ništa od bodova iz iste.

1. ime i prezime, JMBAG

2. naslov prezentacije, imena ostalih članova grupe (te je li ikome od njih uneseno - ako jest, koje su ocjene)

3. jeste li izlagali na predavanju ili ste prezentaciju poslali mailom

 

i da, nemojte se brinuti, naravno da ste svi uspješno prošli kolegij :)

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.01.2011. u 22:01

popravila sam rezultate zavrsnog - provjerite.

unijela sam sve osim:

a. ocjena nekih od prezentacija koje su poslane mailom

b. nekih ocjena domace zadace 1 tj. zivotopisa

ove dvije stvari bit ce unesene do sutra navecer (ako ce sve ici po planu :))

 

molim Vas sada da pogledate svoje rezultate pa ako (osim ovog sto je navedeno gore) nesto nije uneseno javite na google.mail (da vas imam sve na jednoj hrpi).

obavezno napisite ime, prezime, JMBAG, konkretan problem. ako su ostali clanovi vase grupe dobili ocjenu iz prezentacije napisite i naslov prezentacije, clanove, njihove ocjene.

ocjene trebamo zakljuciti za vikend, pa bolje da sad polako krenemo s ispravcima (imam vas 1500 sve skupa).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.01.2011. u 17:01

hvala svakome od 151 studenta:) koji su me upozorili na moguću grešku u A grupi. provjeriti ću i ispraviti.

 

oko neunesenih bodova za seminare i slicno, strpite se jos malo, javit cu kad sam unijela pa  onda navalite sa zalbama. ovako zbilja ne mogu odgovarati na sve mailove koji dolaze. 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.01.2011. u 22:33

Prekosutra (četvrtak) u 18.00 sati održat će se završni ispit. Raspored po dvoranama je u privitku.

Test ima 40 pitanja i svako nosi 1 bod. Nema negativnih bodova. Test ćete pisati 20 minuta, a obuhvaćat će kompletno gradivo.

Rezultate zadaća, vježbi i aktivnosti unijet ćemo do kraja vikenda i kada to napravimo, stavit ću obavijest na stranicu, pa ćete se moći javiti ukoliko smo nešto propustili unijeti ili smo krivo unijeli. Do tada vas molim da mi ne pišete u vezi toga.

Ponovljeni ispit(i) bit će idući tjedan, ali će oni biti znatno teži od redovnih, pa ne preporučam da ispit ostavljate za tada.

Prekosutra, odmah nakon ispita, biti će vam ponuđena i anketa (upitnik) koji je dio većeg istraživanja vezanog uz život, ponašanja i razmišljanja studenata. Molim Vas da odvojite 10-tak minuta i riješite taj upitnik (anonimno je i nije obavezno). Puno hvala!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.01.2011. u 00:21

Ponovljeni drugi međuispit održati cemo u subotu sa početkom u 14:00h u dvorani B1. Na ispit donesite liječničku ispričnicu. U isto vrijeme i na istom mjestu održati će se vježbe(intervjui) za studente koji iz opravdanih razloga istima nisu mogli prisustvovati niti na jednom od prethodnih termina.

Studenti(grupe) koji nisu izlagali prezentacije na predavanjima neka pošalju prezentacije na mail brkljacicop@gmail.com do subote, 8.1.2011. u 14h.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.12.2010. u 13:59

Za utorak, 21.12., izlaganja trebaju pripremiti grupe studenata čiji se članovi nalaze u privitku. Od svake grupe napisan je po jedan član(onaj kojeg ste vi naveli kao prvog).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.11.2010. u 15:10

je u četvrtak u 18.00.Raspored po dvoranama je u privitku.

Imat ćete 30 pitanja sa po 4 ponuđena odgovora, a svaki točan odgovor nosi po 0,5 boda. Negativnih bodova nema. Pitanja će biti sa slajdova koji su objavljeni na ovoj stranici (Što je OP, inteligencija, učenje, ličnost, emocije, motivacija, stavovi,vrijednosti, percepcija). Sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 19.11.2010. u 17:42

Zadnja dva termina iz organizacijske psihologije držat ćemo seminare. Evo pravila:

1. Trebate se udružiti u grupe od 4-7 studenata

2. Svaka grupa treba osmisliti jednu temu iz organizacijske psihologije.

3. Tema treba biti specifična, pokrivati neko usko područje. Npr. tipični problemi u komunikaciji u malom timu, vođenje profesionalnog tima, motiviranje stručnjaka i sl. Također možete uzeti neki primjer organizacije (firme) koju poznate i obraditi je po specifičnim psihologijskim pitanjima (npr. motivacija u Google-u, učenje i obrazovanje u Microsoft-u i sl.). Ono što ne želim u ovim seminarima su opće teme i pregledi.

4. Na prvo sljedeće predavanje (iza međuispita) trebate svi donijeti papir na kojem je napisana tema i popis članova grupe (ne slati mailom!). Tada ćemo odrediti tko izlaže u prvom a tko u drugom terminu.

5. Napišite seminar (oko 3 stranice) i napravite prezentaciju u Power Point-u.

6. Seminare i prezentacije trebate donijeti na termin koji ću vam odrediti. Ne mora dolaziti cijela grupa nego samo onaj koji izlaže.

7. Iz seminara ćete dobiti jednu ocjenu (druga domaća zadaća), a iz prezentacije drugu (treća domaća zadaća). Cijela grupa dobiva iste ocjene, neovisno o broju članova.

8. Seminare će prvo izlagati oni koji se sami jave, a ako vas se ne javi dovoljno, ostali će biti prozvani. Ako ste prozvani a ne prezentirate - nema bodova iz prezentacije :(. Prezentiranje može povećati ili smanjiti ocjenu iz prezentacije. Ukoliko vas se previše javi i ne bude vremena da svi prezentirate, ja ću s obzirom na zanimljivost i specifičnost teme odrediti koje grupe će prezentirati (da ne slušamo pet istih seminara).

9. Prezentacija bi trebala imati 10-tak slajdova, a trajanje izlaganja oko 5 minuta.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.11.2010. u 15:14

ako niste uspjeli vjezbe odraditi u terminu svoje grupe molim vas da dodjete sto prije na prvi termin kada mozete.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 02.11.2010. u 13:10
Uređeno: 02.11.2010. u 13:37

Ponovljeni 1. međuispit za studente koji iz opravdanih razloga (obavezna ispričnica nadležnog liječnika) nisu mogli pisati u redovnom terminu održat će se u petak, 5.11.  u 12.00 sati u dvorani A-201.

Također molim da se u istom terminu jave studenti kojima rezultat nije upisan zbog neoznačavanja grupe (pomoglo bi da ustanovite koja grupa ste bili) ili nekog drugog razloga.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.10.2010. u 23:35

1. rezultati će biti u ponedjeljak popodne

2. ako ste zaboravili zaokružiti grupu, ispravit ću vam, ali ćete se malo strpiti

3. ako niste pisali zbog bolesti, imat ćete ponovljeni ispit za otprilike dva tjedna, pratite obavijesti na stranici. Ispričnica nadležnog liječnika je obavezna.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.10.2010. u 12:05

 

Naziv dvorane Od studenta Do studenta Broj studenata
A111 Aničić, Boris Brčina, Siniša 42
A201 Brdarić, Željko Diklić Perin, Nikola 42
A202 Domazet, Petar Grgić, Vladimir 42
A211 Grman, Goran Jurić, Magdalena 42
A301 Jurišić, Davor Kudeljnjak, Igor 40
A302 Kundrata, Jurica Markić, Marin 40
D152 Marković, Ivor Mršić, Ante 37
D2 Mrvelj, Kristina Radeljić, Ivan 70
D260 Radiček, Ivan Staržik, Mislav 40
D272 Staudacher, Igor Štimac, Goran 40
D273 Štimac, Ivo Vlahek, Igor 40
D346 Vlašić, Martin Žuri, Goran 36
Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.10.2010. u 12:03

...je u četvrtak u 18.00.Raspored po dvoranama ću pokušati objaviti danas...

Imat ćete 30 pitanja sa po 4 ponuđena odgovora, a svaki točan odgovor nosi po 0,5 boda. Negativnih bodova nema. Pitanja će biti sa slajdova koji su objavljeni na ovoj stranici (Što je OP, inteligencija, učenje, ličnost, emocije). Sretno!

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.09.2010. u 20:29

Nekoliko Vas se javilo da ima predavanje u terminu kada bi trebalo imati vježbe. Pokušajte se dogovoriti s kolegama koji nemaju predavanje u tom terminu. Ukoliko to nije moguće, osigurat ću vam dodatni termin. Svakako mi treba potvrda da ste spriječeni (da ste upisani na kolegij koji se održava u tom terminu).

 

Mjesto vježbi:

B3 u ponedjeljak od 16 do 18
B2 u četvrtak od 16 do 18

Vidimo se sutra!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.09.2010. u 16:44

Vježbu za 1. domaću zadaću održavat ćemo u grupama prema popisu u privitku. Slobodno se možete međusobno mijenjati za grupe kako vam odgovara bez da nas obavještavate, ali kada dođete na vježbe trebate reći sa kojim studentom ste se zamijenili, u protivnom ni vi ni taj student neće dobiti bodove.

 

Svaki student treba napisati i molbu za posao (prema uputama sa slajdova i prošlog predavanja). Radno mjesto na koje se javljate je programer u Zagrebačkoj banci.

Student treba donijeti dva primjerka životopisa i dva primjerka molbe.

Student treba smisliti nekoliko pitanja vezanih uz posao (u ulozi kandidata), te nekolikio pitanja koja bi postavio kandidatu (u ulozi poslodavca).

Na početku vježbi tražit ćemo da nam se jave tri studenta koja će predstavljati komisiju koja će voditi razgovor. Ukoliko neće biti dobrovoljaca, sami ćemo odabrati komisiju. Ostali studenti bit će kandidati.

U prvih 20 minuta vježbi komisija pregledava životopise i molbe i odlučuje koje će kandidate pozvati na razgovor. U to vrijeme kandidati u parovima izmjenjuju životopise i molbe, te ispravljaju i komentiraju životopise i molbe kolege s kojim su u paru.

Nakon toga komisija proziva kandidate te razgovara s njima, i pokušava odabrati najboljeg.

Maksimalan broj bodova koji možete skupiti iz ove vježbe (domaće zadaće) je 5. Članovi komisije automatski dobivaju +1 bod.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 21.09.2010. u 14:19

počinju u 17.15 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 12.09.2010. u 19:17

Prvo predavanje iz organizacijske psihologije će početi 14.09. u 19 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 06.09.2010. u 03:37
Uređeno: 06.09.2010. u 03:40

nastava iz kolegija organizacijska psihologija počet će u utorak 14. rujna u 17 sati u D2.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 10.07.2010. u 21:12
Uređeno: 10.07.2010. u 21:50

moram zakljuciti ocjene do ponedjeljka, pa vas molim da mi hitno javite ako ima kakvih prospusta, neunesenih bodova i slično. ove ocjene koje su sada tu (ako ih uopće vidite) podložne su promjenama, tek isprobavam :).

hvala!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.07.2010. u 01:33

Iako ste svi prošli kolegij, ponovljeni ispit ćemo održati u srijedu 7.7. u 17 sati u dvorani D1. 

Sve isto kao i na prethodnim ispitima, možda malo teže.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 27.06.2010. u 13:49
Uređeno: 27.06.2010. u 13:51

pozivam vas na završni ispit u utorak u 18.00 sati u D1:)

40 pitanja, 40 bodova, nema negativnih, gradivo sa svih ovdje objavljenih slajdova, sve skupa 20 minuta.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.06.2010. u 02:16

Danas u 17 sati grupe koje žele mogu doći održati seminare, a ostali će to učiniti idući put. Možete se također doći konzultirati u vezi seminara.

Izlaganje treba trajati 10-tak minuta, i dovoljno je da dođe predstavnik (osoba koja izlaže). Naravno, seminar može izlagati i više studenata iz grupe.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.06.2010. u 02:26

Molim studente koji nisu predali teme za seminare da to učine danas 1.6. na predavanju. Poželjna je i kratka diskusija (obrazloženje) teme.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 18.05.2010. u 14:27

...danas u 18 sati, u D1. Sve isto kao i u prvom, a gradivo koje smo obradili do sada: inteligencija, motivacija, stavovi i vrijednosti, a možda malo i iz 1. međuispita. Sve u svemu, lagano.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.04.2010. u 01:55

molim vas ispunite mi upitnike na http://www.karijera.hr/upitnik_uvod.php i na slijedeced predavanje donesite komentar svojih rezultata i upitnika.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.04.2010. u 20:41
međuispit...

... ćemo održati 8.4. u 18 sati u D1. Ispit će pokrivati gradivo iz "sto je OP", "ličnosti" i "emocija". Ispit će trajati 15 minuta, ali Vas molim da si, nakon ispita, osigurate dodatnih 15 minuta da ispunite jedan upitnik.

 

I, da, sretan vam Uskrs!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 16.03.2010. u 16:21

u slajdovima "Sto je OP?" imate okvirni opis područja iz kojih možete raditi seminare. Seminari trebaju biti specifični, što bolje pokrivati neki konkretni problem koji bi se mogao javiti u radnoj organizaciji, i vaše mišljenje i interpretaciju istog.

Grupa za seminar uključuje 4-6 studenata.

Seminari trebaju imati 3-6 stranica i power point prezentaciju.

Seminare ćemo izlagati na zadnjim predavanjima.

Oko tema seminara diskutirati ćemo na predavanjima.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 24.02.2010. u 15:31

nastava počinje u utorak 2.3. u 17.00 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 19.02.2010. u 11:36

Nastava iz Organizacijske psihologije počet će 3. ožujka.

Nastava će se održavati utorkom, od 17.00 sati u dvorani A201.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 05.02.2010. u 05:46

unijela sam sve osim rezultata 1. ponovljenog međuispita.

Te rezultate probat ću sutra učitati iz starih (spremljenih) datoteka.

Ako ima još kakvih nadopuna, hitno se javite.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.02.2010. u 16:08

Svi bodovi bi trebali biti uneseni. Molim Vas, obavezno, provjerite svoje bodove i ukoliko nešto fali (ili imate viška :)), javite mi na mail tihana@pilar.hr. Molim vas budite što konkretniji, obavezno napišite ime i prezime, broj, predmet, koji je konkretni problem (npr. nije upisana zadaća, ostali iz grupe su --- navesti imena --- tema je ---- i dobili su --- ocjenu).

 

Nemojte tražiti bodove zbog toga što vam nedostaju za višu ocjenu, prošli ste, kako mi se čini svi :).

 

Objašnjenje oko dodatnih bodovi iz neobavezne zadaće.

Nekoliko Vas se javilo da je pisalo neobaveznu zadaću (ili zadaće) te sam im, kao što je bilo rečeno na predavanju, na račun toga krenula dodijeliti dodatne bodove u slučajevima kada je to falilo za ocjenu. Naravno, ne bi bilo fer da bodove dodijelim samo onima koji su se javili. Tako sam uzela sve neobavezne zadaće i ubrzo shvatila da takoreći nema studenta koji nije napisao dodatnu zadaću. Ukupno vas 31 nije napisao, a od toga je 26 u najnižem rangu ocjene (2), dvoje ih je u rangu trojke i ne mogu pasti na dvojku ako ostalima dodijelim bodove, a ostali koji nisu napisali imaju dovoljno bodova da će i dalje imati pet bez obzira što svima ostalima dodam te ekstra bodove. Dakle, kako stvari stoje, rangovi se ne bi promijenili pa neću ni upisivati te bodove.

 

Sve primjedbe, molim, najkasnije do sutra do 9 ujutro, a po mogucnosti sto prije.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.02.2010. u 15:22

Kao što je bilo više puta rečeno na predavanjima.... aktivnost i prisutnost, kao i dz 1 ne utječu na rangove. Dakle, ovi rangovi koje sad imate na stranici su važeći, pa na temelju njih možete aproksimirati ocjenu. Bodovi koje ćete dobiti iz 1.DZ, aktivnosti i prisutnosti mogu vam povisiti rang, ali ne i sniziti. Ako vam neki drugi bodovi (iz međuispita ili seminra) još  nisu uneseni, ne brinite, radim na tome, dobit ćete svi svoje bodove.

 

Ponovljeni završni (za studente koji žele višu  ocjenu) sadržavat će 4 esejska pitanja.  

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2010. u 18:28

Ispravila sam pogrešno unesene odgovore, pa vas molim da pogledate je li sad sve u redu s time.

Unijela sam rezultate studenata sa ponovljenog 2.međuispita, provjerite.

Čini mi se da su nestali?! rezultati ponovljenog 1. međuispita, provjerite i javite, molim.

Do sutra će biti uneseni i rezultati iz domacih zadaca (seminara)

Ponovljene provjere pišemo u ponedjeljak u 17 sati u dvorani B4.

Moram vas upozoriti da će ispit biti puno teži nego ovi koje ste do sad pisali, a naravno, ukoliko izađete gubite postignute bodove. U ispitu će se tražiti povezivanje gradiva različitih lekcija, prepoznavanje fenomena na primjerima i slično. Ukoliko ste ipak odlučili izaći javite mi na mail do ponedjeljka u podne.

 

 

 

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.01.2010. u 12:10

odrzat cemo u ponedjeljak u 18.00 sati.

ispit ima 40 pitanja, i pokrivat ce cjelokupno gradivo. na svako pitanje su 4 ponudjena odgovora od kojih je jedan tocan, negativnih bodova nema.

popis po dvoranama je u privitku.

na zalost, izgleda da ce predmet biti ocjenjivan po Gausu.

sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 21.12.2009. u 14:19

Za 2. i 3. domacu zadacu trebate napisati seminar i izloziti ga pred grupom. Grupu sami birate, sastoji se od 10tak clanova. Tema seminara treba obuhvacati gradivo iz organizacijske psihologije.

Seminar treba imati 2-3 stranice pisanog teksta i prezentaciju u power pointu. Jedan ili vise clanova grupe izlaze seminar.

Za seminar trebate biti pripremljeni na prvom predavanju nakon novogodisnjih praznika.

Zadatak za prvu domacu zadacu ocekujte u sljedecih nekoliko dana.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 15.12.2009. u 17:24

2. ponovljeni medjuispit odrzati ce se u ponedjeljak 21.12. u 18:00 u dvorani b3.

Studenti kojima nisu uneseni bodovi iz medjuispita neka se jave u cip.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.11.2009. u 23:38

raspored po dvoranama je u privitku

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.11.2009. u 16:30
Uređeno: 29.11.2009. u 16:50

ukljucivat ce gradivo iz emocija, motivacije, licnost, kao i sve obradjeno od pocetka semestra.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.11.2009. u 11:49

Za studente koji su iz zdravstvenih razloga (ispričnica nadležnog liječnika) izostali s 1. međuispita, nadoknada će se održati  u utorak 10.11. u 19.00 sati u B2.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.10.2009. u 14:18

Seminar treba sadrzavati:

2-5 stranica teksta u Wordu

5-10 slajdova u PP         

Jedan ili vise studenata ce izlagati seminar na predavanju

Grupe za seminare molim prijaviti najkasnije do 1.11. u formularu u repozitoriju na mail tihana@pilar.hr.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 17.10.2009. u 22:50

1. međuispit pokrivat će teme uvod u OP, inteligencija, učenje, stavovi, vrijednosti i percepcija i odlučivanje. Pitanja za ponavljanje možete pronaći u repozitoriju. Raspored po dvoranama nalazi se u privitku. 

Sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 13.09.2009. u 14:07

održavat će se utorkom u dvorani D2 s početkom u 18 sati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 04.09.2009. u 15:48

Prvo predavanje će se održati u utorak, 8. rujna u 18 sati u predavaonici D1+D2.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 31.01.2009. u 18:47

 

ako ima još netko kome točan odgovor na 14. zadatku nije priznat, javite mi se na mail, skužila sam kako ga mogu ispraviti ručno. Doduše, ne znam kako bih svima odjednom ispravila, ali možemo i ovako jedan po jedan.

Ispričavam se svima koji su morali u CIP radi toga, ali ne baratam s ahycom baš najbolje --- što ste valjda i primijetili do sad... trebalo mi je malo vremena dok sam se probila do pojedinačnih rezultata.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 31.01.2009. u 14:38

... samo 4 maila od jučer navečer, naspram 432 prekjučer :)...

gledat ću i dalje mail svakih par sati, slobodno se javljajte, sad mi već falite.

 

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 30.01.2009. u 16:44

...održat će se u ponedjeljak 2.2. u 17 sati u D1. Računajte 20 minuta.

 

Molim sve koji su se prijavili (7 vas je :)) da mi se jave na mail tihana@pilar.hr sa subject: ponovljeni-orgpsi, da me obavijeste koji međuispit/ispit žele ponavljati. Što prije to bolje.

 

Svi, molim vas, pogledajte još jednom vaše bodove, ima li grešaka, nedostaje li što god... sređujem to zadnja dva dana, ali uvijek se nešto potkrade. do kraja vikenda bi sve trebalo štimati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 28.01.2009. u 15:09
Uređeno: 28.01.2009. u 15:13

unijela sam sve.

prva dobra vijest je da vas je od 301, 300 uspješno položilo kolegij. Taj jedan nije izašao niti na jedan ispit, niti je napisao ijednu zadaću, pa pretpostavljam da je odustao...

drugu dobru vijest vam ne smijem otkriti :) još.

...bilo je nekih grešaka u odgovorima, to sam poispravljala.

Molim vas, ako vam nisu uneseni bodovi iz zadaća (seminara) ili imate neka pitanja/pritužbe da mi se javite na mail: tihana@pilar.hr. Molim vas stavite u subject naslov kolegija, a problem opišite konkretno (ne, npr.nešto mi je čudno s bodovima :)) Ako vam fali ocjena iz prezentacije napišite naslov, imena i matične brojeve svih članova.

Tehničke stvari i dalje, molim vas, u CIP-u.

Probajte se suzdržati ako problem nije realan, dobivam stotine mailova dnevno. Za ponovljeni završni (i ostale međuispite) su prijave otvorene do petka u podne, do tada možete prijavljivati i odjavljivati kako vas volja, ali poslije toga je gotovo. Nemojte se prijavljivati bez veze. Ispit će biti teži (zbilja!), a ostvareni bodovi vam se brišu. Zapravo, jedino kad ima smisla pisati je ako niste izašli na neki od ispita, a baš nemate što raditi preko vikenda nego učiti organizacijsku psihologiju.

 

Taj ponovljeni ispit pišemo u ponedjeljak u 17 sati. Javit ću gdje kad saznam.

 

Sretno na ostalim ispitima!

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.01.2009. u 00:55

... pa se sve nešto zbrčkalo.

strpite se još malo, na intenzivnoj je njezi, javit ću kad se oporavi, da onda provjerite ima li kakvih nezeljenih posljedica.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 23.01.2009. u 13:39

...ne znam zašto se to ne može grupno riješiti, ali slučajevi kojima točan odgovor nije priznat jer nije bilo kružića trebaju se javiti u CIP i tamo će im biti ispravljeno. Ista stvar je s onima koji nisu zaokružili grupu, te s onima kojima nije priznat neki odgovor jer su ga loše označili, prepravili i slično. Dakle, sve tehničke stvari, molim u CIP (Vedran Klasić). Ispričavam se na ovom propustu.

 

Ponovljeni ispiti će biti u istom tjednu kada i ostali. Međutim, ne preporučujem da izlazite ako ste već ostvarili prolaz jer vam se izlaskom na isti, prijašnji bodovi brišu, a pitanja će biti nešto teža.

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.01.2009. u 13:19

u C grupi bit će priznato, dajte mi samo malo vremena.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 16.01.2009. u 13:20

je dodano u mapu predavanja.

sad su sva na broju.

vidimo se u ponedjeljak sretno!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 14.01.2009. u 17:18

 

...ćemo održati u ponedjeljak 19.1. u 12:00 sati. Pitanja će biti iz cjelokupnog gradiva (ukupno 40 pitanja).

Svi ostali parametri isti kao na međuispitima.

Raspored u privitku

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.01.2009. u 14:15

Ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga niste pisali 2. međuispit to možete obaviti u ponedjeljak 12.1. izmedju 12-14 sati na Institutu Pilar, Marulićev trg 19/1, soba 14.

 

Obavezna prijava mailom - dobit ćete točan termin.

Obavezna ispričnica nadležnog liječnika ili drugo relevantno opravdanje.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.12.2008. u 11:46

U folderu Prezentacije pronađite datume održavanja seminara. Žuto sam osjenčala seminare za slijedeći termin, 16.12. Svi ostali (pa i oni koji nisu u tablici – a prijavljeni su e-mailom) su 13.1, kad imamo zadnje predavanje.

 
Molim Vas da nikako ne izlažete dulje od 7-8 minuta jer, kao što vidite, ima vas jako puno.
Tihana Brkljačić
Objavljeno: 19.11.2008. u 11:11

... ćemo održati u ponedjeljak u 12. sati. Svi parametri su isti kao i kod 1.MI.

Pitanja za ponavljanje ćete za koji sat moći pronaći ovdje.

2.MI će tražiti detaljno poznavanje 2. dijela gradiva, i neke važnije informacije iz 1.dijela.

 

Raspored po dvoranama za ponedjeljak je u privitku...

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 17.11.2008. u 13:45
Uređeno: 17.11.2008. u 13:45

Studenti koji iz opravdanog razloga (bolest, sportsko natjecanje i sl. ) nisu pisali 1.međuispit mogu ga naknadno pisati u četvrtak, 20.11. između 12.30-13.30 sati na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/1 (Institut je svega 10 min pješice od FER-a, tako da stignete bez obzira jeste li u jutarnjem ili popodnevnom turnusu). Molim studente da se svakako prijave mailom tihana@pilar.hr kako bi dobili točan termin ispita unutar ovih sat vremena.

Studenti trebaju donijeti fotokopiju liječničke ispričnice nadležnog liječnika (ostaje kod nastavnika) ili fotokopiju potvrde sportskog drušva (također ostaje za evidenciju kod nastavnika).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 07.11.2008. u 13:38

Molim studente koji zbog opravdanih razloga nisu mogli pristupiti 1.međuispitu da mi se jave na mail tihana@pilar.hr (u subject: ponovljeni međuispit OP) . Studenti trebaju imati ispričnicu nadležnog liječnika ili potvrdu ako se radi o sudjelovanju na športskom događaju.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 03.11.2008. u 15:49

Ažurirala sam seminare.

Molim vas pogledajte kada je vaša prezentacija. Jako smo u stisci s vremenom, tako da ćemo morati imati barem 5 seminara svaki put.

Podsjećam da izlaganje ne smije nikako biti duže od 10 minuta. Molim sve studente koji su izlagali, a nisu mi poslali prezentacije da to pod hitno učine.

 

Ukoliko ste pronašli pogrešku vezanu uz seminare ili domaću zadaću, javite mi.

Vidimo se sutra!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 22.10.2008. u 16:51

Ažurirala sam popis. Javite ako ima pogrešaka.

Ljubičastom bojom su označene prezentacije za sljedeći termin (28.10), a zelenom za 4.11.

Za termin 4.11. imamo 7 seminara (tema komunikacija). Molim da se grupe koje sam označila s istom bojom udruže u jednu, tako da imamo 5 a ne 7 seminara. Također molim da prodiskutirate koja grupa će obraditi koje područje unutar komunikacije da ne ponavljamo 5 puta isto.

Općenito, za sve prezentacije vrijedi:

1. trebaju trajati 5-10 minuta i duže prezentacije će biti sankcionirane.

2. seminar mi trebate predati u pisanom obliku (2-3 stranice), a prezentaciju poslati mailom (10tak slajdova).

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 19.10.2008. u 15:56
Uređeno: 19.10.2008. u 15:56

su unesene u Ahyco.

Evo kako sam određivala ocjene...

5- izvrsno, odgovorili ste na sva pitanja, dobro komentirali, analizirali pojedine aspekte svakog zanimanja, bravo!

4- odgovorili ste na sva pitanja, ali ste šturo ili neprecizno komentirali (npr. ovo zanimanje bih radio jer mi je zanimljivo, ovo zanimanje mi ne odgovara, ili upitnik mi je bio interesantan... bez objašnjenja zašto.

3- zadaće koje ili propuštaju jedan od zadataka, ili su komentari svedeni na krajnji minimum.

2- zadaće koje ne nude gotovo nikakva objašnjenja i komentare

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 15.10.2008. u 13:11

su u ahyco-u. Super ste napisali, 12.07 prosjek od 15 mogucih bodova.

Steta da moram konačne ocjene raspoređivati po Gausu, ako ovako nastavite, imat ćete jako visoke prosjeke.

Počela sam unositi ocjene iz domaćih zadaća, pa virnite ponekad, do kraja tjedna će i one biti unesene.

Tu ima svašta... Neki su se stvarno potrudili, ali dosta zadaća je prilično suhoparno napisano, bez suvislog argumenitranja predloženih zanimanja, a neki su sasvim izignorirali dio s komentarom programa.

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 11.10.2008. u 16:14
Uređeno: 11.10.2008. u 16:15
Ispit počinje u 12, molim vas budite ispred dvorane destak minuta ranije.
30 pitanja, svako sa 4 ponuđena odgovora od kojih je samo 1 točan, ukupno mogućih 15 bodova.
Ispit pišete 20 minuta.
Nema negativnih bodova!
Ne zaboravite označiti grupu!
 
Sretno!
 
Raspored po dvoranama je sljedeći (u prilogu... klikni na "više"):

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 02.10.2008. u 17:23

Ažurirala sam datoteku sa seminarima. Molim vas, javite mi eventualne pogreške.

Pohvalila bih do sada održane prezentacije, zbilja jako zanimljivo i kvalitetno... Bravo!

Nadam se da će i ostali slijediti ove primjere.

 

Nemojte zaboraviti obaveznu zadaću (vidi prethodnu vijest) za idući put.

 

Do tada, želim vam ugodan vikend.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 01.10.2008. u 14:18

Ova domaca zadaca je obavezna i trebate je donijeti na iduće predavanje. Ispunjavanje upitnika traje 20-tak minuta. Nemojte započinjati ako nemate vremena dovršiti u tom trenutku. Ni u kojem slučaju nemojte upitnik ispunjavati dva puta.

1. Odite na stranicu: www.karijera.hr

2. Ispunite upitnik

3. Kad vam predlože zanimanja - prepišite ih na papir.

Zanimanja će biti prikazana abecednim redom.

4. Ispunite ostatak upitnika

5. Napišite izvještaj o tome koja zanimanja su vam predložena, te komenirajte. Komentirajte i sam upitnik sa sadržajne i tehničke strane.

6. Izvještaj (1-2) stranice printanog teksta donesite na predavanje.

 

Zadaće poslane mailom i naknadno predane zadaće neću prihvaćati.

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 29.09.2008. u 15:34

Ažurirala sam i ispravila listu seminara. Za seminare koji će se održati 7.10., zabunom sam prošli put napisala 7.11. Dajte pogledajte to, molim vas.

Imamo dva seminara iz profesionalne selekcije i orijentacije (koji će se održati slijedeći tjedan), pa molim da odaberete neku užu temu u tim područjima (npr. testiranje, intervju ili nešto drugo). Javite mi se sa vašim željama.

 

Vidimo se sutra!

 

 

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 25.09.2008. u 16:51

Obavijest možete naći u mapi "Prezentacije".

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 16.09.2008. u 12:14

U dvorani D1.

 

vidimo se danas u 5.15!

Tihana Brkljačić
Objavljeno: 08.09.2008. u 14:45

... počinje u tjednu 15.-19.9. prema objavljenom rasporedu.

 

Tihana Brkljačić

Tihana Brkljačić
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!