Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

Opis predmeta

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Opće kompetencije

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Ishodi učenja

 1. objasniti temeljne dijelove sklopovlja i njihove odnose
 2. primijeniti stečena znanja na kreiranje i upravljanje particijama i datotečnim sustavima
 3. primijeniti znanja za upravljanje RAID i LVM sustavima
 4. primijeniti znanje za instalaciju prilagođene verzije jezgre Linux operacijskog sustava
 5. primijeniti znanje na upravljanje servisima
 6. primijeniti znanje za upravljanje paketima

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja s primjerima.

Provjere znanja

Blicevi na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 30 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 30 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Sklopovlje i arhitektura sustava.
 3. Sklopovlje i arhitektura sustava.
 4. RAID, LVM i kvote.
 5. RAID, LVM i kvote.
 6. Kompajliranje jezgre operacijskog sustava, moduli i zakrpe.
 7. Kompajliranje jezgre operacijskog sustava, moduli i zakrpe.
 8. Upravljanje servisima i raspoređivanje poslova.
 9. Upravljanje servisima i raspoređivanje poslova.
 10. Paketni sustav.
 11. Paketni sustav.
 12. Nadzor i održavanje sustava.
 13. Nadzor i održavanje sustava.
 14. Instalacija operacijskog sustava linux.
 15. Instalacija operacijskog sustava linux.

Studijski programi

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnički sustavi i tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Garrels, Machtelt (2004.), Bash guide for begginers, Fultus
Hubert, Bert (.), Linux advanced routing and traffic control,
Žagar, Mario (2006.), UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
Barret, Daniel (2001.), Secure shell: The definitive guide, O'Reilly

Bodovi i izvedba

1.5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan