Inteligentno upravljanje i igre automata

Opis predmeta

Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. Primjena teorije igara. Teorija igara s N igrača. Automati i igre. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. Umjetna i prirodna inteligencija. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. Telekomunikacije i informacijsko društvo - teorijske pretpostavke uzajamnosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 154910
6 ECTS